Arbeidsliv

Vi sikrer dine inntekts- og arbeidsforhold

Norsk Fysioterapeutforbund arbeider for gode lønns- og arbeidsforhold for fysioterapeuter som er ansatte og gode inntekts- og rammevilkår for fysioterapeuter med driftsavtale (avtalefysioterapeuter).

Vi gir individuell hjelp om ansettelsesforhold og andre utfordringer for ansatte medlemmer som trenger det. Individuell hjelp får også våre næringsdrivende medlemmer, både avtalefysioterapeuter og næringsdrivende uten driftsavtale.

Vi sørger for at tillitsvalgte og kontaktpersoner har nødvendig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver, og holder jevnlig kurs. Norsk Fysioterapeutforbund har også ansvar for tariff-, takst- og avtaleforhandlinger.

Nedenfor finner du mer informasjon både for deg som er ansatt og for deg som er avtalefysioterapeut eller næringsdrivende uten driftsavtale.

Vurderer du å bli medlem?

Som medlem i Norsk Fysioterapeutforbund støtter du arbeidet for gode lønns- og arbeidsforhold for fysioterapeuter i et ansettelsesforhold, og gode inntekts- og rammevilkår for avtalefysioterapeuter. Medlemmer som er næringsdrivende uten driftsavtale, får juridisk støtte når de trenger det, og tips og støtte til oppstart og drift av egen praksis.

Vi har egne kurs for tillitsvalgte og lederforum for fysioterapeuter som er ledere, og som medlem blir du med i et unikt nettverk som styrker og utvikler faget.

Medlemsfordelene er mange. Vi har særdeles gode forsikringsordninger, og en rekke andre økonomiske medlemstilbud, blant annet lav rente på boliglån.
Selvstendig næringsdrivende

Velg les mer for å få mer informasjon om sentrale temaer for næringsdrivende fysioterapeuter. 

Les mer om selvstendig næringsdrivende

For fysioterapeuter som er ansatt

Informasjon og veiledning for deg som er ansatt.

Les mer fysioterapeuter som er ansatt 

Tariff og lønn

Norsk Fysioterapeutforbund har tariffavtaler som sikrer lønn og arbeidsvilkår for medlemmer som er ansatt i offentlig og privat sektor. Tillitsvalgtordningen er en viktig del av ansattes tariffrettigheter, som sikrer bistand lokalt og representasjon blant annet i lokale forhandlinger.

Tillitsvalgte i NFF får opplæring og kurs i regi av forbundet.

Les mer om tariff og lønn

Student, turnus og første jobb

Her finner du informasjon om:

  • Kunnskap om rettigheter og muligheter i arbeidslivet er viktig.
  • Fysioterapeututdanning fra utlandet
  • Sommerjobb for studenter og turnuskandidater
  • Turnustjeneste

Les mer om student, turnus og første jobb

Helsepersonellansvaret

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og har en rekke plikter etter helsepersonelloven og andre regler som gjelder på dette området.

Her finner du mer informasjon om sentrale tema for helsepersonell.

Les mer om helsepersonellansvaret

Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for fysioterapeuter.

Les mer regelverk