Her finner du honorarsatser for veiledere, kursledere og forelesere for NFFs etterutdanningsvirksomhet.

Honorarsatser for kursledere

Dagsats for kursleder er kr 5 940 kroner per dag. Dersom det er flere kursledere, deles dagsatsen.

Undervisningssats er kr 625 per 15 min. (2 500 kroner per klokketime). Undervisningssats brukes når kursleder underviser selv i henhold til timeplanen. Dette gjelder både individuell undervisning og undervisning sammen med medkursleder. Satsen deles dersom kursledere deler undervisningen.

Når det er behov for at flere underviser samtidig med kurslederne, for eksempel i veiledning av ferdighetstrening eller gruppearbeid, tilbys hver enkelt 1/2 undervisningssats.

Honorarsatsene er vedtatt av Forbundsstyret. 

Honorarsatser for eksterne forelesere

Undervisningssats er kr 625 per 15 min. (2 500 kroner per klokketime). Satsen inkluderer forberedelse og gjennomføring av undervisningen. Tid til reise og fravær fra ordinær jobb honoreres ikke. Beregningen føres som angitt i timeplan.

Når ekstern foreleser underviser samtidig med kurslederne eller andre undervisere, for eksempel i veiledning av ferdighetstrening eller gruppearbeid, tilbys hver enkelt 1/2 undervisningssats.

Legeforeningens satser aksepteres for medlemmer i Legeforeningen.

Honorarsatsene er vedtatt av Forbundsstyret. 

Honorarsatser for veiledere

Kollegaveiledningsgrupper: kr 1 250 per 60 minutt.

Individuell veiledning: kr 1 000 per 60 minutt. 

Fakturering NFF / refusjon av utlegg

Avtalt honorar og eventuelt refusjon av utlegg (overnatting og reisekost, eller ligende) kan gjøres på to måter. 

Fakturering fra kursleders/forelesers virksomhet

Faktura er foretrukket på EHF-format. Alternativt kan faktura sendes som PDF på e-post til 840414892@autoinvoice.no.

Faktura stilles til: 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Postboks 147 Sentrum
0102 OSLO 

Faktura skal merkes med:

  • prosjektnummer
  • arrangementets navn
  • NFFs kontaktperson

Fakturering for lønnsmottakere via Visma Expense 

Kursleder/foreleser registrerer avtalt honorar og eventuelt refusjon av utlegg i Visma Expense. Er det første gang du skal fakturere? Her kan du laste ned en brukermanual.