Her finner du honorarsatser for kursledere og forelesere for NFFs etterutdanningsvirksomhet.

Honorarsatser for kursledere

Dagsats for kursleder 4.080 kroner per dag. Dersom det er flere kursledere, deles dagsatsen.

Kursledersats 1 - brukes når kursleder har faglig ansvar for undervisningen:

 • Bachelorgrad: 880 kroner per 60 minutt.
 • Hovedfag / Mastergrad / NFF spesialist:  1.060 kroner per 60 minutt.
 • Doktorgrad:  1.530 kroner per 60 minutt.

Kursledersats 2 - brukes når kursleder er tilstede, uten ansvar for undervisningen:

 • 550 kroner per 60 minutt.
Honorarsatser for eksterne forelesere
 • Fysioterapistudent: kr 160 per 15 min.

 • Bachelorgrad: kr 280 per 15 min.

 • Hovedfag / Mastergrad / NFF spesialist: kr 370 per 15 min.

 • Doktorgrad: kr 600 per 15 min. 
Hvordan få tilbake utlegg

Avtalt honorar og eventuelt refusjon av utlegg (overnatting og reisekost, eller ligende) kan gjøres på to måter. 

Fakturering fra kursleders/forelesers virksomhet

Faktura er foretrukket på EHF-format. Alternativt kan faktura sendes som PDF på e-post til 840414892@autoinvioce.no.

Faktura stilles til: 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Postboks 147 Sentrum
0102 OSLO 

Faktura skal merkes med:

 • prosjektnummer
 • arrangementets navn
 • NFFs kontaktperson

Fakturering for lønnsmottakere via Visma Expense 

Kursleder/foreleser registrerer avtalt honorar og eventuelt refusjon av utlegg i Visma Expense. Er det første gang du skal fakturere? Klikk her for en brukermanual