Her finner du honorarsatser for kursledere og forelesere for NFFs etterutdanningsvirksomhet.

Honorarsatser for kursledere

Dagsats for kursleder er 4.230 kroner per dag. Dersom det er flere kursledere, deles dagsatsen.

Kursledersats 1 - brukes når kursleder har faglig ansvar for undervisningen:

 • Bachelorgrad: 920 kroner per 60 minutt.
 • Hovedfag / Mastergrad / NFF spesialist:  1.100 kroner per 60 minutt.
 • Doktorgrad:  1.590 kroner per 60 minutt.

Kursledersats 2 - brukes når kursleder er tilstede, uten ansvar for undervisningen:

 • 570 kroner per 60 minutt.

Honorarsatsene er vedtatt av Forbundsstyret. 

Honorarsatser for eksterne forelesere
 • Fysioterapistudent: 170 kroner per 15 min.

 • Bachelorgrad: 290 kroner per 15 min.

 • Hovedfag / Mastergrad / NFF spesialist: 385 kroner per 15 min.

 • Doktorgrad: 625 kroner per 15 min. 

Satsene inkluderer forberedelser til undervisning og gjennomføring av denne, samt tid som medgår til reise og dermed fravær fra ordinært arbeid. 

Honorarsatsene er vedtatt av Forbundsstyret. 

Honorarsatser for veiledere
 • Kollegaveiledningsgrupper: 1.000 kroner per 60 minutt.

 • Individuell veiledning: 800 kroner per 60 minutt. 
Fakturering NFF / refusjon av utlegg

Avtalt honorar og eventuelt refusjon av utlegg (overnatting og reisekost, eller ligende) kan gjøres på to måter. 

Fakturering fra kursleders/forelesers virksomhet

Faktura er foretrukket på EHF-format. Alternativt kan faktura sendes som PDF på e-post til 840414892@autoinvoice.no.

Faktura stilles til: 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Postboks 147 Sentrum
0102 OSLO 

Faktura skal merkes med:

 • prosjektnummer
 • arrangementets navn
 • NFFs kontaktperson

Fakturering for lønnsmottakere via Visma Expense 

Kursleder/foreleser registrerer avtalt honorar og eventuelt refusjon av utlegg i Visma Expense. Er det første gang du skal fakturere? Klikk her for en brukermanual