Velkommen til faggruppen for kvinnehelse

Faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund jobber for å synliggjøre og utvikle fysioterapeuters rolle innenfor fagfeltet og for bedre kvinnehelse generelt. Vi arrangerer en rekke kurs og sørger for oppdaterte behandlerlister, informerer om nyttige fagartikler, kurs og seminarer og jobber for å fremme kvinnehelse på flest mulige arenaer. Du kan være med å utvikle dette spennende fagfeltet. Bli med i faggruppen i dag!

Om faggruppen

Faggruppen for kvinnehelse ble etablert i 1967, dengang under navnet Obsetrisk og gynekologisk fysioterapi. 30. mars 2001 ble navnet endret til faggruppen for kvinnehelse.

Faggruppen har som formål å stimulere interesse for, og utvikling av, helsefremmende, forebyggende og behandlende fysioterapitiltak innen kvinnehelse. Tradisjonelt har faggruppen lagt hovedvekt på fysioterapi i svangerskap, fødselsforberedelse, barseltid og gynekologi. I den senere tid har fokuset også vært kvinnehelse gjennom livet; herunder områder som osteoporose og fysisk aktivitet tilpasset ulike grupper.

Faggruppen har vært medlem av den internasjonale kvinnehelse Internatioanl Organization of Physical Therapist in Pelvic and Women´s Health (IOPTPWH)– siden 1999.

Den internasjonale kvinnehelseorganisasjon IOPTPWH’s publiserer mye god og nyttig informasjon.

Les mer

Oversikt over fysioterapeuter som er spesialister i kvinnehelse

Listene er sortert alfabetisk etter fylke og deretter etternavn til fysioterapeut. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området. For å oppdatere informasjonen send en e-post til kvinnehelse@fysio.no

VIKEN 

Kolbotn Fysikalske Institutt
Ingeborg  H Brækken  
Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn 
Telefon: 90 94 35 23
www.kolbotnfysikalske.no

 

Karin Jansen

Adresse: Slyngveien 41, 1385 Asker
Telefon: 995 20 624
E-post: karinfysio@gmail.com

 

Centerklinikken as
Gry Merete Haakensveen

Trondheimsveien 66, 2040
E-post Kløfta: hei@gryhaakensveen.com
www.gryhaakensveen.com

 

Kurbadet Fysikalske Institutt
Laila C Jacobsen McClimans 

Akersgata 74, 0180 Oslo
Telefon: 404 54 650
E-post: laila.mcclimans@yahoo.com

 

Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS
Ingrid Næss 

Vitaminveien 6, 0485 Oslo
Telefon: 222 20 850
E-post:  storo@mensendieck-fysioterapi.no

 

Britt Karin Stuge

Universitetet i Oslo, Postboks 1153 Blindern, 0316 Oslo
Telefon: 228 55 0 50
E-post: britt.stuge@helsestud.uio.no

 

Spina Fysioterapi og Manuellterapi DA
Kari Johanne Teslo-Andersen

Kvernberggata 5, 3510 Hønefoss
Telefon: 321 212 13 / 920 85 634
E-post: kjteslo@live.no

 

INNLAND

Fysioteam

Kjersti Smee Jensen

Strandgt. 43, 2317 Hamar
Telefon: 625 38 282
Kjersti@fysioteam.no

 

Klinikk for kliniske servicefunksjoner St. Olavs Hospital

Signe Nilssen Stafne

Strandgt. 43, 2317 Hamar
Telefon: 725 74 197
signe.nilssen.stafne@stolav.no

 

VESTLAND

Wergeland Fysioterapi

Gry Øystese 

Fageråsveien 2, 5065 Bergen
Telefon: 552 74 110
gryoystese@wergelandfysioterapi.no  

 

Wergeland Fysioterapi

Gro Elisabeth Togstad  

Fageråsveien 2, 5065 Bergen
Telefon: 552 74 110
grotog@online.no

 

Kari Straume Haugland

Torgalmenning 7, 5015 Bergen
Telefon: 553 14 906
kshau@broadpark.no

 

Rosenkrantz Fysioterapi

Kjersti Hatlebrekke 

Rosenkrantzgate 3, 5003 Bergen
Telefon: 555 53 480 / 555 53 490
kje-hat@online.no   

 

TELEMARK

Fysio Form Klinikken

Kristin Fure Mæhlum

Nyhusvn 6A, 3726 Skien
Telefon: 995 75 441
kristin.fysioform@live.no

 

MØRE OG ROMSDAL, TRØNDELAG, TROMS OG FINNMARK

Seksjon for kliniske støttefunksjonar Molde, Helse Møre og Romsdal HF

Oda Ranheim Gagnat

Telefon: 958 42 609
Oda.Ranheim.Gagnat@helse-mr.no

 

Trondheim Fysikalske Institutt

Clara Karoliussen

Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim
Telefon: 738 09 999 / 472 80 802
E-post: post@tfi.no
www.tfi.no

 

Tm Jensen Fysioterapi og Yoga
Torill Marie Jensen

Simens Workinns veg 3A, 9016 Tromsø
Telefon: 994 59 429
torillmariej@gmail.com

Last ned pdf

Oversikt over fysioterapeuter som behandler coccydynia - halebeinssmerter

Her finner du liste over fysioterapeuter som undersøker og behandler coccydynia (halebeinssmerter). Listene er sortert alfabetisk etter fylke og deretter etternavn til fysioterapeut. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området. For å oppdatere informasjonen send en e-post til kvinnehelse@fysio.no

 

Les mer

 

Viken

 

Ingeborg H. Brækken

Kolbotn Fysikalske Institutt

Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn

Tlf:

90 94 35 23, Nettadresse

kolbotnfysikalske.no 

Mail:

ingeborg.h.braekken@vikenfiber.no

Ingunn Backe Wennberg

Drammen Osteopati

(Osteopat/Fysioterapeut)

(Ikke kommunalt driftstilskudd)

Bragernes Torg 4

3017 Drammen

Tlf: 92 83 71 91

ingunn@drammenosteopati.no

         

 

 

HORDALAND

 

Gry Øystese 

Wergeland Fysioterapi

 

Fageråsvn. 2
5067 Bergen


Tlf: 55 27 41 10
gryoystese@wergelandfysioterapi.no

 

         

 

OSLO

 

Hilde Stendal Robinson

Hans og Olaf Fysioterapi AS

(Manuellterapeut/Fysioterapeut)

(Kommunalt driftstilskudd)

Akersgata 74, 0180 Oslo

Tlf: 40454650
E-post: laila.mcclimans@yahoo.com

 

Andreas Brunes 

Kime Osteopati

(Osteopat/Fysioterapeut)

(Ikke kommunalt driftstilskudd)

Lilleakerveien 30

0283 Oslo


Tlf: 22 85 50 50
britt.stuge@helsestud.uio.no

 

Silje Bernhoft Osa

Kime Osteopati

(Osteopat/Fysioterapeut)

(Ikke kommunalt driftstilskudd)

Lilleakerveien 30

0283 Oslo

Tlf: 45 50 14 97

silje@kime.no

Remco Brouwer

Vika Fysikalske

(Osteopat/Fysioterapeut)

(Kommunalt driftstilskudd)

Arbinsgate 11

0253 Oslo

Tlf: 90 85 83 04

remco.aktiv@gmail.com

         

 

HEDMARK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

VESTFOLD OG TELEMARK

 

Kristin Fure Mæhlum

Fysio Form Klinikken

Nyhsveien 6A, 3726 Skien

Telefon 99 57 5441

 

Tonje Nenseter

Kiropraktor Nenseter

(Kiropraktor)

(Ikke kommunalt driftstilskudd)

Semsvegen 40A

3646 Notodden

 

Tlf: 92 97 46 46

tnenseter@gmail.com

post@kiropraktornenseter.no

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

SØR-TRØNDELAG

 

Clara Karoliussen

Trondheim Fysikalske Institutt

Carl Johans gate 3, 6010 Trondheim

Tlf: 73 80 99 99 / 47 28 08 02

epost: post@tfi.no

Mail: www.tfi.no

Signe Nilssen Stafne

Klinikk for kliniske servicefunksjoner

St. Olavs Hospital

 Tlf: 72 57 41 97
signe.nilssen.stafne@stolav.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

MØRE OG ROMSDAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

TROMS

 

Torill Marie Jensen

Simens Workinns veg 3A, 9016 Trondheim

 

Tlf: 99 45 94 29
torillmariej@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Oversikt over fysioterapeuter som behandler kroniske underlivs- og bekkensmerter, vulvasmerter

Listene er sortert alfabetisk etter fylke og deretter etternavn til fysioterapeut. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området. For å oppdatere informasjonen send en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

 

AGDER

 

Nina Kerim

Lindesnes Fysikalske Institutt

Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes

Tlf: 99 63 68 54

Anne Rosa Åkernes

Fysioklinikken Gimle helsehus,Universitetsveien 3b, 4630 Kristiansand

Tlf: 48868476

E-post: anne-rosa@fk-krs.no  

Ingvild Kaupang Stallemo

Spireklinikken Kristiansand / Emijoly AS

Dronningensgate 50, 4608 Kristiansand (Agder)

Tlf: 970 43 979

E-post: ingvild@emijoly.no

www.emijoly.no/spireklinikken

INNLANDET

 

Tina Løkken Nilsgard

Odal fysioterapi

Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes.
Tlf 916 04 998

Epost: tinanilsgard@gmail.com.

VIKEN

 

Ingeborg H Brækken

Kolbotn Fysikalske Institutt

Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn 

Tlf: 90 94 35 23, www.kolbotnfysikalske.no

Mail: ingeborg.h.braekken@vikenfiber.no

 

  Kristin Evjen

Nimo klinikken

Øvre Storgate 4, 3018 Drammen

Tlf 31300911

 Kjersti Friisø Fimreite

Bekken og Barn Kiropraktorklinikk avd. Stabekk 

Ringsveien 3, 1368 Stabekk

Tlf: 67 59 01 00 / 932 17 333

Mail: kjersti.fimreite@gmail.com

 

Kjersti Friisø Fimreite

Bekken og Barn avd. Bærum

Ringveien 3, 1368 Bærum

Tlf: 93217333, Mail: kjersti.fimreite@gmail.com 

 

Gry Merete Haakensveen

Centerklinikken as

Trondheimsveoen 66, 2040 Kløfta

Ullensaker kommune

E-post: hei@gryhaakensveen.com

 

Julie Hoff

Fysioteket Fysioterapi og Treningssenter
Dr. Randes gt. 3, 1813 Askim
Mail: juliemhoff@gmail.com

 

Rakel Gabrielsen

Tollbugata 13

3044 Drammen

Tlf: 92677147

e-post: rakel.gabrielsen@gmail.com

 

Tove Vullumstad

Kolbotn Fysikalske institutt

Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn

Tel: 99350508, Web: www.kolbotnfysikalske.no

E-post: villumstad@hotmail.com

 

Line Wittersø

Femelle Kvinnehelse AS

Søndre vei 115, 1397 Nesøya

Tel:99 45 90 92

E-post: femelle.fysio@gmail.com Nettside: www.femellefysio.no

Nora Tveter Nikuravin

Fjellhamarklinikken

Lørdagsrudveien 2, 1472 Fjellhamar i Viken fylkeskommune.

Tlf: 94080203

E-post: epost@fjellhamarklinikken.no

Linda Sørby

MSK klinikken

Farmannsgate 2, 1607 Fredriksstad

Tlf: 90 61 54 78

 

 

 

VESTLAND

 

Gry Øystese 

Wergeland Fysioterapi

Fageråsveien 2, 5067 Bergen

Tlf: 55 27 41 10

 

Marte Sverdrup 

Nemus Nesttun og Nemus Arna 

Nesttunveien 109, 5221 Nesttun / Indre Arnavegen 177, 5261 Indre Arna

Tlf: 46 67 90 53

 

 

MØRE OG ROMSDAL

 

Kristin Evjen

Sandviggaarden Fysioterapi

Sundgata 8

6003 Ålesund.

Mob 93212366

 

OSLO

 

Jenny Toftner

Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS

Vitaminveien 6, 0485 Oslo

Tlf: 22 22 08 50

Mail: storo@mensendieck-fysioterapi.no

 

Ingrid Næss

Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS

Vitaminveien 6, 0485 Oslo

Tlf: 22 22 08 50

Mail: storo@mensendieck-fysioterapi.no

 

Jeanette Wangberg

Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS

Vitaminveien 6, 0485 Oslo

Tlf: 22 22 08 50

Mail: storo@mensendieck-fysioterapi.no

 

 

ROGALAND

 

Venetia Barkatsa Sæbø

Stavanger Universitetssykehus

Terapiavdelingen

Tlf: 41418318 / 48261705

E-mail: vensab@ihelse.no

 

 Anne Mari Tengesdal

Kvernaland fysioterapi og Stavanger Universitetssykehus, bekkenbunnpoliklinikk.

Tlf: 41566812

e-post: annemari2107@hotmail.com

TRØNDELAG

 

Simone Anzjøn Holbø

House of Femme

Anton Grevskottsvei 2, 7031 Trondheim

epost: simone@houseoffemme.no

Tlf: 73 91 21 00

 

Clara Huitfeldt Karoliussen

St. Olavs Hospital HF

Universitetssykehuset i Trondheim

Tlf: 72 57 12 38

E-mail: clara.karoliussen@stolav.no

 

Mona Rygvold

House of Femme

Anton Grevskottsvei 2, 7031 Trondheim

epost: simone@houseoffemme.no

Tlf: 73 91 21 00

 

Signe Nilssen Stafne

St. Olavs Hospital HF

Universitetssykehuset i Trondheim

Tlf: 72 57 41 97

E-mail: signe.nilssen.stafne@stolav.no

 

Eva Hoddø

Eva Fysioterapi

Jerpeveien 11, 3269 Larvik

Tlf: 91 59 71 64

Mail: post@evafysioterapi.no

 

 

VESTFOLD OG TELEMARK

 

Kristin Fure Mæhlum

Fysio Form Klinikken

Nyhusvn 6A, 3726 Skien

Tlf: 995 75 441

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over fysioterapeuter som holder fødselsforberedende kurs/barseltrening

Listene er sortert alfabetisk etter fylke og deretter etternavn til fysioterapeut. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området. For å oppdatere informasjonen send en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

AGDER

Nina Kerim

Lindesnes Fysikalske Institutt

Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes

Tlf: 99 63 68 54

Ingvild Kaupang Stallemo

Spireklinikken Kristiansand / Emijoly AS

Dronningensgate 50, 4608 Kristiansand (Agder)

Tlf: 970 43 979

E-post: ingvild@emijoly.no

www.emijoly.no/spireklinikken

Nordland

Stine Meyer

DRIV Fysioterapi, trening og dans AS

Torolv Kveldulvsonsgate 60 B, 8800 Sandnessjøen

stine.meyer@gmail.com.

Tlf:975 69 789

Camilla Teigen

Moheia fysikalske og kiropraktiske senter,

øvre idrettsvei 35, 8626 Mo i Rana

Tlf: 95160801/ 75127080

E-post: camilla@moheia.no

 

VIKEN

 

Rakel Gabrielsen

Tollbugata fysioterapi DA

Tollbugata 13, 3044 Drammen

Tlf: 92677147

E-post: rakel.gabrielsen@gmail.com

 

Hilde A Jenssen

Rolvsøy fysioterapi A/S

Dikeveien 14

1663 Rolvsøy.

 

 

Marianne Ruud

Fysioterapeut

Redcord Clinic

Sandviksveien 36, 1363 Høvik

Tlf  67534060

Mail: marianne.ruud@redcord.com

Nettside: www.redcordclinic.no 

 

Kristin Akslen Rolland 
Moa fysikalske institutt 
Moa park 8, 6018 Ålesund 
Mail: Kristin@moafysikalske.no
70142830  

 

Linda Sørby

MSK klinikken

Farmannsgate 2, 1607 Fredriksstad

Tlf: 90 61 54 78

Inger Stalheim Thorsen (uten driftstilskudd)

Helsestasjonen i Gausdal

Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

97731176

Inger.thorsen@gausdal.kommune.no

Siv Vestre

Fysioterapi og Helseklinikken AS

Tærudvegen 51, 2070 Råholt

Tlf: 93 46 15 68

Mail: siv.vestre@gmail.com

 

Line Wittersø

Femelle Fysioterapi AS

Søndre vei 115, 1397 Nesøya

Tlf: 99459092, Mail: femelle.fysio@gmail.com, www.femellefysio.no 

 

Celine Warpe-Kinn

Fredrikstad Idrettsmedisin

www.frim.no celine@frim.no

Tlf: 922 12 861

 

 

 

VESTLAND

 

Guro Eriksen

Borre Fysioterapi

Kirkebakken 17
3184 Borre

Tlf: 92400714/ 33030740

Kari Straume Haugland

Torgallmenning 7, 5014 Bergen

Tlf: 934 54 467

 

Liv Bleiklie Oppedal

Fana Fysioterapi

Østre Nesttunvei 16, 5221 Nesttun

Tlf: 55 13 39 22

 

Gro Togstad

Wergeland Fysioterapi

Fageråsveien 2, 5067 Bergen

Tlf: 55 27 41 10

 

Gry Øystese 

Danmarksplass Fysikalske Institutt

Garvergaten 15 5054 Danmarksplass Hjemmeside: www.danmarksplassfysikalsk.no,

Tlf. 55 20 64 90  

 

 Marte Sverdrup 

Nemus Nesttun og Nemus Arna

Nesttunveien 109, 5221 Nesttun / Indre Arnavegen 177, 5261 Indre Arna

Tlf: 46 67 90 53

 

 

MØRE OG ROMSDAL:

 

Oda Ranheim Gagnat

Seksjon for kliniske støttefunksjonar Molde
Helse Møre og Romsdal HF

Tlf: +47 95 84 26 09

E-post: Oda.Ranheim.Gagnat@helse-mr.no

 

INNLANDET

 

Katja Bjørnhart Petersen

Reinsvoll fysioterapi

Fredlygata 8, 2840 Reinsvoll

Tlf: 61 19 66 90

katja_bp@hotmail.com

 

Thale Ingvild Øfsteng

Hønsehuset,

Randgård Nordseterveien 55, 2618 Lillehammer

Tlf: 99047152

Mail: thalei1982@hotmail.com

 

 

 

OSLO:

 

Nazanin Behnoud-Heydar

Mega Fysio

Refstadsveien 64

0586 Oslo

Mobil: +47 98663092

www.megafysio.no

 

Laila C Jacobsen McClimans

Kurbadet Fysikalske Institutt

Akersgata 74, 0180 Oslo

Tlf: 40454650

E-post: laila@hurfys.no

 

Stine Skjold Rafoss

Basic Fysioterapi,

Røa Næringspark, Aslakveien 14a, 0753 Oslo

Tlf: 977 54 957

Hjemmeside: www.basicfysioterapi.no 

 

Martine Høiby

Oslo Kvinnehelsesenter AS

Vækerøveien 205a, 0751 Oslo

Tlf: 400 92 004

martine@oslokvinnehelsesenter.no

 

 

ROGALAND:

 

  Anne Mari Tengesdal

Kvernaland fysioterapi og Stavanger Universitetssykehus, bekkenbunnpoliklinikk.

Tlf: 41566812

e-post: annemari2107@hotmail.com

 

Ingrid Emmerhoff Samuelsen

Tasta Helseloft

Tasta Senter 5 etg, Tastatunet 1-3, 4027 Stavanger

Tlf: 46904211

E-mail: ingrid@tastahelseloft.nowww.tastahelseloft.no 

 

Marte Sverdrup

Nemus Nesttun og Nemus Arna

Nesttunveien 109, 5221 Nesttun / Indre Arnavegen 177, 5261 Indre Arna

Tlf: 46 67 90 53

 

Venetia Barkatsa Sæbø

Stavanger Universitetssykehus

Terapiavdelingen

Tlf: 41418318 / 48261705

E-mail: vensab@ihelse.no

 

 

TRØNDELAG:

 

Simone Anzjøn Holbø

House of Femme

Bratsbergvegen 2, 7031 Trondheim

epost: simone@houseoffemme.no

Tlf: 73 91 21 00

 

Clara Karoliussen

Trondheim Fysikalske Institutt

Carl Johansgate 3, 7012 Trondheim

Epost: post@tfi.no, www.tfi.no

73809999

Mona Rygvold

Klinikk Femme, femmeaktiv.no

Bratsbergvegen 2, 7031 Trondheim

mona@houseoffemme.no

 

 

 

Grete Kulset Valstad

Midtbyen fysikalske AS

Kongensgt 27, 7012 Trondheim

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTFOLD OG TELEMARK:

 

Birgitte Rim Askim

Borre fysioterapi og Trening AS.
Kirkebakken 17, 3183 Horten.
Tlf: 93220976

Kristin Benum Gabrielsen

Active Fysioterapi og Manuellterapi

Danholmen 3, 3115 Tønsberg

Tlf: 33 32 36 70

kristin@activefysio.no

 

Eva Hoddø

Eva Fysioterapi

Jerpeveien 11, 3269 Larvik

Tlf: 91 59 71 64

Mail: post@evafysioterapi.no

 

Svanhild M. Nordheim

Kragerø kommune

E-post: svanhild.m.nordheim@kragero.kommune.no,

Tlf: 46864946

 

Annika Storevold

Helse og Idrettsklinikken

Revåveien 37, 3070 Sande

Tlt: 92453981

Mail: annika@helseogidrettsklinikken.no

 

Ingrid Haugan Thorsnes

Duval Fysioterapi

Fr. Nansensgt 21-23, 3722 Skien

Tlf: 35 50 62 10 / 35 50 62 13

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over fysioterapeuter som har spesialkompetanse på bekkenleddsmerter

Listene er sortert alfabetisk etter fylke og deretter etternavn til fysioterapeut. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området. For å oppdatere informasjonen send en e-post til kvinnehelse@fysio.no

 

 

INNLANDET

Ingvild Haugom Amundgård
Fysioterapitjenesten i Dovre kommune
Lars Moens veg 3, 2660 Dombås
Tlf. 97982837.
Epost: Ingvild.Haugom@dovre.kommune.no

Aasta Kristine Bjorli Bjølverud
Fysioterapeut Lesja kommune
E-post: aasta-kristine.bjorli@lesja.kommune.no
46813934

Tina Løkken Nilsgard

Odal fysioterapi

Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes.
Tlf 916 04 998

Epost: tinanilsgard@gmail.com.

Katja Bjørnhart Petersen
Reinsvoll fysioterapi
Fredlygata 8, 2840 Reinsvoll
Tlf: 61 19 66 90
katja_bp@hotmail.com

Tone- Lill Røstad

Storgaten Fysioterapi

Storgaten 23, 2815 Gjøvik

Tlf: 61134850 / 97315848

Gerd Janne Storli Simensen

Kommunefysioterapeut i Rendalen Otnes,

2485 Rendalen

Tlf: 62 46 63 18 mob 488 68 922

gerd-janne.simensen@rendalen.kommune.no 

 Marianne Storberget 

Centrum Fysikalske

Sundvegen 9, Våler i Solør

Mobilnr: 90780925

mstorberget@hotmail.com

MØRE OG ROMSDAL

Kristin Evjen

Sandviggaarden Fysioterapi

Sundgata 8
6003 Ålesund

Mob 93212366

Hilde Ljøen Melchior
Muritunet – Senter for meistring og rehabilitering
6210 Valldal
Tlf: 70 25 83 00
hilde@muritunet.no
 

Kristin Akslen Rolland
Moa fysikalske institutt
Moa park 8, 6018 Ålesund
Kristin@moafysikalske.no
70142830

NORDLAND

Stine Meyer

DRIV Fysioterapi, trening og dans AS

Torolv Kveldulvsonsgate 60 B, 8800 Sandnessjøen

stine.meyer@gmail.com.

Tlf:975 69 789

Camilla Teigen

Moheia fysikalske og kiropraktiske senter,

Øvre Idrettsvei 35, 8626 Mo i Rana

Tlf: 95160801/ 75127080

E-post: camilla@moheia.no

OSLO

Nazanin Behnoud-Heydar

Mega Fysio

Refstadveien 64

0589 Oslo

E-post: nbh@megafysio.no

Tlf: +47 98663092

Lisbeth Jacobsen
Fysio-terapi AS
Ole Fladagersgate 6, 0353 Oslo
lisbethjacobs1@hotmail.com
www.fysio-terapi.as

Laila C Jacobsen McClimans
Kurbadet Fysikalske Institutt
Akersgata 74, 0180 Oslo
Tlf: 40454650
E-post: laila.mcclimans@yahoo.com

Astrid N. Kolstad

Bekken og barn, avdeling Storo 

Grefsenveien 55, 0487 Oslo 

22 50 53 10, oslo@bekkenogbarn.no

Online booking: https://timebestilling.aspit.no/#/p3328/main 

Uten driftsavtale

Renate Strand

Kurbadet Fysikalske Institutt, avtale med Helfo

Akersgata 74, 0180 Oslo

Telefon 22 20 84 16

E-post: renate.kurfys@gmail.com

Britt Stuge
Fysio-terapi AS
Ole Fladagergt 6, 0353 Oslo
britt.stuge@medisin.uio.no 

Jenny Toftner
Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS
Vitaminveien 6, 0485 Oslo
Tlf: 22 22 08 50
Mail: storo@mensendieck-fysioterapi.no

ROGALAND

Ingrid Emmerhoff Samuelsen
Tasta Helseloft
Tasta Senter 5 etg, Tastatunet 1-3, 4027 Stavanger
Tlf: 46904211
E-mail: ingrid@tastahelseloft.nowww.tastahelseloft.no

 

Anne Mari Tengesdal

Arbeidssted er Kvernaland fysioterapi og Stavanger Universitetssykehus, bekkenbunnpoliklinikk.

Tlf: 41566812

e-post: annemari2107@hotmail.com

Lin Lea Veuskens
Rossabø Fysioterapi
Austmannaveien 11, 5537 Haugesund

Marthe Aalerud

Bryneklinikken

Jernbanegata 5, 4340 Bryne

Tlf: 940 76 238

E-post: marthe@bryneklinikken.no

TELEMARK 

Kristin Fure Mæhlum
Fysio Form Klinikken
Nyhusvn 6A, 3726 Skien
Tlf: 995 75 441

Ingrid Haugan Thorsnes
Duval Fysioterapi
Fr. Nansensgt 21-23, 3722 Skien
Tlf: 35 50 62 10/ 35 50 62 13

TROMS OG FINNMARK

Anette Kristine Bjerkås
Institutt for Manuellterapi
Rogneveien 38, 9303 Silsand
Tlf: 91305705
Mail: aneste85@gmail.com

 Heidi K. Hanevold

Hammerfest sykehus – Enhet fysioterapi/ ergoterapi.

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest

Tlf: 78967590/ 78969203

e-post: heidi.hanevold@finnmarkssykehuset.no

TRØNDELAG

Monica Helden Flatås

Fresk Fysioterapi
Inderøy kommune i Trøndelag

e-post: monicahelden@hotmail.com

Simone Anzjøn Holbø
House of Femme
Anton Grevskottsvei 2, 7031 Trondheim
epost: simone@houseoffemme.no, Tlf: 73 91 21 00

Clara Karoliussen
Trondheim Fysikalske Institutt
Carl Johans gate 3, 7012 Trondheim
Tlf: 73 80 99 99 / 47 28 08 02
epost: post@tfi.noclara_karoliussen@hotmail.com

Mona Rygvold
House of Femme
Anton Grevskottsvei 2, 7031 Trondheim
epost: simone@houseoffemme.no, Tlf: 73 91 21 00

Stine Hauko Sjursen
Aktiv Fysioterapi
Hyllavegen 2, 7805 Namsos
Tlf: 451 24 667

Mari Sundstrøm
Støren fysioterapi
7290 Støren
Mail: marisundstroem@hotmail.com
Tlf: 72 40 31 84, mob: 976 62 502

Elisabeth Hjulstad Aarø
Innherred Idrettsmedisin, 7600 Levanger
Stokmoen Fysioterapi, 7504 Stjørdal
Tlf:97 30 37 01

VEST-AGDER 

Nina Kerim
Lindesnes Fysikalske Institutt
Spangereidveien 2
, 4520 Lindesnes
Lindesnesfysikalske@gmail.com
Tlf:99636854

Trine Larsen
Søgne Fysikalske institutt
Rådhusveien 35 A
4640 Søgne
Tlf 38 05 07 50 

Ingvild Kaupang Stallemo

Spireklinikken Kristiansand / Emijoly AS

Dronningensgate 50, 4608 Kristiansand
Tlf: 970 43 979
E-post: ingvild@emijoly.no

www.emijoly.no/spireklinikken

Anne Rosa Åkernes
Fysioklinikken Kristiansand

Gyldenløvesgt 5, 4611 Kristiansand
Tlf: 47 77 52 20/ 488 68 476
anne-rosa@fk-krs.no

VESTFOLD

Birgitte Rim Askim
Borre fysioterapi og Trening AS.
Adr: Kirkebakken 17, 3183 Horten
Tlf: 93220976

Siri Bryng
Sem Fysioterapi
Hageveien 2, 3170 Sem
Tlf: 33332911

Kristin Benum Gabrielsen
Active Fysioterapi og Manuellterapi
Danholmen 3, 3115 Tønsberg
Tlf: 33 32 36 70
kristin@activefysio.no

 Eva Hoddø
Eva Fysioterapi
Jerpeveien 11, 3269 Larvik
Tlf: 91 59 71 64
Mail: post@evafysioterapi.no

Annika Storevold
Helse og Idrettsklinikken
Revåveien 37, 3070 Sande
Tlt: 92453981
annika@helseogidrettsklinikken.no

 VESTLAND

Anna Aas Eriksen
Bli god Fysikalske
Idrettsvegen 87, 5430 Bremnes

Ingrid Loftås
Fysioterapeut med driftstilskudd ved Alverklinikken 
Kvassnesveien 48
5914 Isdalstø

Marte Sverdrup
Nemus Nesttun og Nemus Arna
Nesttunveien 109, 5221 Nesttun / Indre Arnavegen 177, 5261 Indre Arna
Tlf: 46 67 90 53

VIKEN

Karin Louise Andersson

Impuls Helse Kapellveien 17, 1410 Kolbotn

Karin@impulshelse.no, Tel: 96654663

Ikke avtale med HELFO

Ingeborg Hoff Brækken spesialist kvinnehelse

Kolbotn Fysikalske Institutt

Kolbotnveien

10, 1410 Kolbotn

Tlf: 90 94 35 23, www.kolbotnfysikalske.no

Mail: ingeborg.h.braekken@vikenfiber.no

Rakel Gabrielsen

Tollbugata fysioterapi DA

Tollbugata 13, 3044 Drammen

Tlf: 92677147

E-post: rakel.gabrielsen@gmail.com

Peggy Hage
Frogner fysioterapi
Trondheimsveien 283, 2016 Frogner
Julie Hoff
Fysioteket Fysioterapi og Treningssenter
Dr. Randes gt. 3, 1813 Askim
Mail: juliemhoff@gmail.com

Hilde A Jenssen

Rolvsøy fysioterapi A/S
Dikeveien 14
1663 Rolvsøy

Nimo klinikken

Øvre Storgate 4
3018 Drammen
Tlf 31300911

Silje Kristine Rake

Psykomotorisk fysioterapeut
Aurskog fysikalske institutt
Senterveien 11, 1930 Aurskog

Tlf. 92 48 87 64

Hanne Therese Roelofsen
Jeløy Fysioterapi
Helgerødgate 36, 1515 Moss
Tlf: 69 27 31 41/936 29 128
jroe@broadpark.no
Tove Villumstad
Kolbotn Fysikalske institutt
Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn
Tel: 99350508, Web: www.kolbotnfysikalske.no
E-post: villumstad@hotmail.com
Celine Warpe-Kinn
Fredrikstad Idrettsmedisin
www.frim.no
celine@frim.no
Tlf: 922 12 861

 

 

 

 

Oversikt over fysioterapeuter som behandler inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen

Listene er sortert alfabetisk etter fylke og deretter etternavn til fysioterapeut. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området. For å oppdatere informasjonen send en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

AGDER

Nina Kerim

Lindesnes Fysikalske Institutt

Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Tlf: 99 63 68 54

Trine Larsen

Søgne fysikalske institutt

Rådhusgata 35A

4640 Søgne

Telefon 38 05 07 50

 Anne Rosa Åkernes

Fysioklinikken

Gimle helsehus, Universitetsveien 3b, 4630 Kristiansand

Tlf: 48868476

E-post: anne-rosa@fk-krs.no  

Ingvild Kaupang Stallemo

Spireklinikken Kristiansand / Emijoly AS

Dronningensgate 50, 4608 Kristiansand (Agder)

Tlf: 970 43 979

E-post: ingvild@emijoly.no

www.emijoly.no/spireklinikken

 

VIKEN

Karin Louise Andersson

Impuls Helse Kapellveien 17, 1410 Kolbotn

Karin@impulshelse.no, Tel: 96654663

Ikke avtale med HELFO

 

Ingeborg Hoff Brækken spesialist kvinnehelse

 Kolbotn Fysikalske Institutt

Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn

Tlf: 90 94 35 23, www.kolbotnfysikalske.no

Mail: ingeborg.h.braekken@vikenfiber.no

 Kristin Evjen

Nimo klinikken

Øvre Storgate 4, 3018 Drammen

Tlf 31300911

Kjersti Friisø Fimreite

Bekken og Barn Kiropraktorklinikk avd. Stabekk

Ringsveien 3, 1368 Stabekk

Tlf: 67 59 01 00 / 932 17 333

Mail: kjersti.fimreite@gmail.com

Rakel Gabrielsen 

Tollbugata fysioterapi DA

Tollbugata 13, 3044 Drammen

Tlf: 32831039

Gry Merete Haakensveen

Centerklinikken as

Trondheimsveoen 66, 2040 Kløfta

Ullensaker kommune

E-post: hei@gryhaakensveen.com

Anne- Charlotte Fosse Haug

Grimstad Klinikken

Bark Silas ves 7, 4876 Grimstad

Tlf: 40 54 97 00

Julie Hoff

Fysioteket Fysioterapi og Treningssenter
Dr. Randes gt. 3, 1813 Askim
Mail: juliemhoff@gmail.com

Anne Sophie MacLeod

Bærumsterapeutene

Lysaker Torg 2,3 etg, 1327 Lysaker Tlf: 93 89 53 89

www.bærumsterapeutene.no Mail: anne.sophie@baerumsterapeutene.no

Nora Tveter Nikuravin

Fjellhamarklinikken

Lørdagsrudveien 2, 1472 Fjellhamar.

Tlf: 94080203

E-post: epost@fjellhamarklinikken.no

 

 Hanne Therese Roelofsen

Jeløy Fysioterapi

Helgerødgate 36, 1515 Moss

Tlf: 69 27 31 41/936 29 128 jroe@broadpark.no

 

 Marianne Storberget 

Centrum Fysikalske

Sundvegen 9, Våler i Solør

Mobilnr: 90780925

E-post: mstorberget@hotmail.com

 

 

 

 Linda Sørby

MSK klinikken

Farmannsgate 2, 1607 Fredrikstad

Tlf: 90 61 54 78

 

 

Tove Villumstad

Kolbotn Fysikalske institutt

Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn

Tel: 99350508, Web: www.kolbotnfysikalske.no

E-post: villumstad@hotmail.com 

Line Wittersø

Femelle Kvinnehelse AS

Søndre vei 115, 1397 Nesøya

Tel:99 45 90 92

E-post: femelle.fysio@gmail.com Nettside: www.femellefysio.no

 

 

 

INNLANDET

Kjersti Smee Jensen

Fysioteam Strandgaten 43, 2317 Hamar

Tlf: 62 53 82 82

Tina Løkken Nilsgard

Odal fysioterapi

Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes.
Tlf 916 04 998

Epost: tinanilsgard@gmail.com.

Jeannette Wierstra 

Nes Fysioterapi

Tingnesvegen 720, 2350 Nes på Hedmark

Tlf: 62 35 31 40  

Berit Nordstad

Tynset Friskliv 

Adresse Ramm Østgårdsgt 8, 2500 Tynset

E-post: berit_nordstad@hotmail.com

Tlf: 95 06 64 72

VESTLAND

 

Guro Eriksen
Borre Fysioterapi
Kirkebakken 17
3184 Borre
Tlf: 92400714/ 33030740

Gro Elisabeth Togstad  

Wergeland Fysioterapi

Fageråsveien 2 5065 Bergen

Tlf: 55 27 41 10 grotog@online.no

 

Kari Straume Haugland 

Torgalmenning 7, 5015 Bergen

Tlf. 55 31 49 06 kshau@broadpark.no

Birgitte Rim Askim

Borre fysioterapi og Trening AS.


Kirkebakken 17, 3183 Horten.


Tlf: 93220976

Kristin Benum Gabrielsen

Active Fysioterapi og Manuellterapi

Danholmen 3, 3115 Tønsberg

Tlf: 33 32 36 70 kristin@activefysio.no

Eva Hoddø

Eva Fysioterapi

Jerpeveien 11, 3269 Larvik

Tlf: 91 59 71 64 Mail: post@evafysioterapi.no

 

Geir Sannes Andersen

Ramnes Fysioterapi

Høgstoppsvingen 17, 3174 Revetal

Tlf: 33 39 75 54/950 32 620

 

Annika Storevold

Helse og Idrettsklinikken

Revåveien 37, 3070 Sande

Tlt: 92453981

Mail: annika@helseogidrettsklinikken.no

Kristin Evjen 

Sandviggaarden Fysioterapi

Sundgata 8, 6003 Ålesund.

Mob 93212366

Sunniva Kveen

Kristiansund sykehus

Helse Møre og Romsdal

Tlf: 71123067 / 71122886

E.post: Sunniva.kveen@helse-mr.no

Hilde Ljøen Melchior

Muritunet - Senter for meistring og rehabilitering

6210 Valldal

Tlf: 70258300

E.post: hilde@muritunet.no

 Oda Ranheim Gagnat

Seksjon for kliniske støttefunksjonar Molde
Helse Møre og Romsdal HF

Tlf: +47 95 84 26 09

E-post: Oda.Ranheim.Gagnat@helse-mr.no

Barbro MK Sunde 

Sentrum Fysioterapi

6210 Valldal

Tlf: 958 81 724 Mail: barb-su@online.no 

 

Nordland fylke

 

Stine Meyer

DRIV Fysioterapi, trening og dans AS

Torolv Kveldulvsonsgate 60 B, 8800 Sandnessjøen

stine.meyer@gmail.com.

Tlf:975 69 789

 

TRØNDELAG

 

Simone Anzjøn Holbø House of Femme

Anton Grevskottsvei 2, 7031 Trondheim

epost: simone@houseoffemme.no

Tlf: 73 91 21 00

Clara Huidtfelt Karoliussen

Trondheim Fysikalske Institutt

Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim

Tlf: 73 80 99 99 / 47 28 08 02

epost: post@tfi.noclara_karoliussen@hotmail.com

Mail: www.tfi.no

Mona Leth-Olsen Lyngstad

Stokmoen Fysioterapi

Wergelandsvegen 27 7504 Stjørdal

Tlf: 74 80 40 40 Mail: ml-lyng@online.no 

  Mona Rygvold House of Femme

Anton Grevskottsvei 2, 7031 Trondheim

epost: simone@houseoffemme.no

Tlf: 73 91 21 00 

 Stine Hauko Sjursen

Aktiv Fysioterapi

Hyllavegen 2, 7805 Namsos

Tlf: 45 12 46 67

  Signe Nilssen Stafne

St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim

Tlf: 72 57 41 97

signe.nilssen.stafne@stolav.no 

 

OSLO

 

Mari Nordeng Carlsen

Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS

Vitaminveien 6, 0485 Oslo

Tlf: 22 22 88 50 Mail: storo@mensendieck-fysioterapi.no 

 

Laila C Jacobsen McClimans

Kurbadet Fysikalske Institutt

Akersgata 74, 0180 Oslo Tlf: 40454650

E-post: laila.mcclimans@yahoo.com

Astrid N. Kolstad

Bekken og barn, avdeling Storo 

Grefsenveien 55, 0487 Oslo 

22 50 53 10, oslo@bekkenogbarn.no

Online booking: https://timebestilling.aspit.no/#/p3328/main

 

Uten driftsavtale

Ingrid Næss

Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS

Vitaminveien 6, 0485 Oslo

Tlf: 22 22 08 50 Mail: storo@mensendieck-fysioterapi.no

 

Stine Skjold Rafoss

Basic Fysioterapi

Røa Næringspark Aslakveien 14a, 0753 Oslo

Tlf: 977 54 957 Hjemmeside: www.basicfysioterapi.no 

Jenny Toftner

Storo og Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS

Vitaminveien 6, 0485 Oslo

Tlf: 22 22 08 50 Mail: storo@mensendieck-fysioterapi.no

 

 

ROGALAND

 

Anne Kristine Rødland

Eigersund sjukehus

Tlf: 51 51 20 10 roak@sus.no

 Anne Mari Tengesdal

Kvernaland fysioterapi og Stavanger Universitetssykehus, bekkenbunnpoliklinikk.

Tlf: 41566812

e-post: annemari2107@hotmail.com

Ingrid Emmerhoff Samuelsen

Tasta Helseloft

Tasta Senter 5 etg, Tastatunet 1-3, 4027 Stavanger

Tlf: 46904211

E-mail: ingrid@tastahelseloft.nowww.tastahelseloft.no 

 

Venetia Barkatsa Sæbø

Stavanger Universitetssykehus

Terapiavdelingen

Tlf: 41418318 / 48261705

E-mail: vensab@ihelse.no

 

Lin Lea Veuskens

Rossabø Fysioterapi

Austmannaveien 11

5537 Haugesund

 

 Kirsten G. Østrem

Klepp Fysioterapi

Prestevegen 12, 4352 Kleppe

Tlf: 51 32 03 77/ 413 07 616 k

irsten.ostrem@kleppnett.no www.kleppfysioterapi.no

 

Mari Sundstrøm

Støren fysioterapi

7290 Støren, Tlf: 72 40 31 84, mob: 976 62 502

marisundstroem@hotmail.com 

 

 

VESTFOLD OG TELEMARK

 

Kristin Fure Mæhlum

Fysio Form Klinikken

Nyhusvn 6A, 3726 Skien

Tlf: 995 75 441

 Svanhild M. Nordheim

Kragerø kommune

E-post: svanhild.m.nordheim@kragero.kommune.no,

Tlf: 46864946

 

 

TROMS og FINNMARK

 

Heidi K. Hanevold 

Hammerfest sykehus – Enhet fysioterapi/ ergoterapi.

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest

Tlf: 78967590/ 78969203

e-post: heidi.hanevold@finnmarkssykehuset.no

Anita Ellingsen Holmen

Institutt for manuellterapi

Nerstranda 9, 9008 Tromsø

Tlf: 77 60 38 00, anita.holmen@imt.nhn.no

Torill Marie Jensen 

Simens Workinns veg 3A 9016 Tromsø

Tlf: 99 45 94 29

torillmariej@gmail.com 

  Trine Sæternes 

Myra fysioterapi og psykomotorisk senter

Kielland Torkildsensgt.1,  9900 Kirkenes

Tlf: 78 99 22 00/41 45 49 90 Mail: trine@myrafysio.no

 

 

Kurs for fysioterapeuter

Våre kurs oppdateres jevnlig for å sikre at innholdet er i henhold til gjeldende kunnskapsbaserte praksis. Kursene inneholder både praksis og teori, og du får mulighet til å øve på teknikker, lære tester og praktisere behandlingsmetoder.

Oversikt over våre kurs

  • Bekkenbunnskurs: kurs 1 (urininkontinens og underlivsprolaps), kurs 2 (smerter i underlivet og seksuell dysfunksjon) og kurs 3 (anorektal dysfunksjon og halebeinssmerter)
  • Fysioterapi før og etter fødsel
  • Bekkenleddsmerter: kurs I, II og III

Se våre kurs her!

Slik blir du spesialist i kvinnehelse

Spesialister

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi. Spesialist i kvinnehelse er en av de 14 spesialitetene som tilbys.

Se en oversikt over spesialister og spesialfysioterapeuter i kvinnehelse her!

For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.

Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.

Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.

Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du blir spesialist i kvinnehelse, kan du klikke på lenken her. 

Æresmedlemmer

Oversikt over faggruppens æresmedlemmer

Nanna Bjørnstad

Turid Ingvaldsen

Astrid Kruse Andersen (1996)

Eli Heiberg (1997)

Kari Bø (2007)

Britt Karin Stuge (2015)

Siv Mørkved (2017)

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Siste nytt

Siste-Nytt
Styret

Kontaktinformasjon

E-post: kvinnehelse@fysio.no

E-post: rakel.gabrielsen@gmail.com

E-post: villumstad@hotmail.com

E-post: kristinals@nih.no

E-post: s.l.gluppe@nih.no

E-post: nina.theodorsen@gmail.com

E-post: signe.n.stafne@ntnu.no

E-post: clara_karoliussen@hotmail.com