Velkommen til faggruppen for kvinnehelse

Faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund jobber for å synliggjøre og utvikle fysioterapeuters rolle innenfor fagfeltet og for bedre kvinnehelse generelt. Vi arrangerer en rekke kurs og sørger for oppdaterte behandlerlister, informerer om nyttige fagartikler, kurs og seminarer og jobber for å fremme kvinnehelse på flest mulige arenaer. Du kan være med å utvikle dette spennende fagfeltet. Bli med i faggruppen i dag!

Om faggruppen

Faggruppen for kvinnehelse ble etablert i 1967, dengang under navnet Obsetrisk og gynekologisk fysioterapi. 30. mars 2001 ble navnet endret til faggruppen for kvinnehelse.

Faggruppen har som formål å stimulere interesse for, og utvikling av, helsefremmende, forebyggende og behandlende fysioterapitiltak innen kvinnehelse. Tradisjonelt har faggruppen lagt hovedvekt på fysioterapi i svangerskap, fødselsforberedelse, barseltid og gynekologi. I den senere tid har fokuset også vært kvinnehelse gjennom livet; herunder områder som osteoporose og fysisk aktivitet tilpasset ulike grupper.

Faggruppen har vært medlem av den internasjonale kvinnehelse Internatioanl Organization of Physical Therapist in Pelvic and Women´s Health (IOPTPWH)– siden 1999.

Den internasjonale kvinnehelseorganisasjon IOPTPWH’s publiserer mye god og nyttig informasjon.

Les mer

Styret 2024–2025

Se nederst på denne siden for en oversikt over den enkeltes styreverv og -funksjoner. Her er styret i faggruppen for kvinnehelse 2024–2025:

Styret i kvinnehelse-faggruppa 2024-25_utsnitt_komp

 

Årsmøte 2024

Årsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse avholdes torsdag 8. februar, digitalt og fysisk.
Fysisk: Sommerro Hotell, Oslo, kl 16:15. Digitalt: Teams.

Les mer om arrangementet:

Velkommen til årsmøte!

Oversikt over fysioterapeuter relatert til fysioterapi før og etter fødsel

Oversikt over fysioterapeuter relatert til fysioterapi før og etter fødsel. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området.

Oversikten er oppdatert per 16. mai 2024. Den er sortert geografisk etter fylke, med en innholdsliste som har lenking på de fylkene som er aktuelle.

Trenger informasjonen å oppdateres? Send i så fall en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

Oversikt over fysioterapeuter som behandler bekkenleddsmerter

Oversikt over fysioterapeuter som behandler bekkenleddsmerter. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området.

Oversikten er oppdatert per 16. mai 2024. Den er sortert geografisk etter fylke, med en innholdsliste som har lenking på de fylkene som er aktuelle.

Trenger informasjonen å oppdateres? Send i så fall en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

Oversikt over fysioterapeuter som behandler inkontinens og underlivsprolaps (fremfall)

Oversikt over fysioterapeuter som behandler inkontinens og underlivsprolaps. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området.

Oversikten er oppdatert per 16. mai 2024. Den er sortert geografisk etter fylke, med en innholdsliste som har lenking på de fylkene som er aktuelle.

Trenger informasjonen å oppdateres? Send i så fall en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

Oversikt over fysioterapeuter som behandler smerter i underliv og seksuell dysfunksjon

Oversikt over fysioterapeuter som behandler smerter i underliv og seksuell dysfunksjon. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området.

Oversikten er oppdatert per 16. mai 2024. Den er sortert geografisk etter fylke, med en innholdsliste som har lenking på de fylkene som er aktuelle.

Trenger informasjonen å oppdateres? Send i så fall en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

Oversikt over fysioterapeuter som behandler halebeinsmerter og anorektal dysfunksjon

Oversikt over fysioterapeuter som behandler halebeinsmerter og anorektal dysfunksjon. Fysioterapeutene er selv ansvarlig for å inneha oppdatert kunnskap innen dette spesifikke området.

Oversikten er oppdatert per 16. mai 2024. Den er sortert geografisk etter fylke, med en innholdsliste som har lenking på de fylkene som er aktuelle.

Trenger informasjonen å oppdateres? Send i så fall en e-post til kvinnehelse@fysio.no.

Kurs for fysioterapeuter

Våre kurs oppdateres jevnlig for å sikre at innholdet er i henhold til gjeldende kunnskapsbaserte praksis. Kursene inneholder både praksis og teori, og du får mulighet til å øve på teknikker, lære tester og praktisere behandlingsmetoder.

Oversikt over våre kurs

  • Bekkenbunnskurs: kurs 1 (urininkontinens og underlivsprolaps), kurs 2 (smerter i underlivet og seksuell dysfunksjon) og kurs 3 (anorektal dysfunksjon og halebeinssmerter)
  • Fysioterapi før og etter fødsel
  • Bekkenleddsmerter: kurs I, II og III

Se våre kurs her!

Våre brosjyrer

Gå inn på navn eller bilde for å laste ned brosjyren i PDF.

Fysioterapi-for-kvinner_fysio_product


FYSIOTERAPI FOR KVINNER

Bekkenleddsmerter_fysio_product


BEKKENLEDDSMERTER

Bekkenbunnen_fysio_product


BEKKENBUNNEN

 

Slik blir du spesialist i kvinnehelse

Spesialister

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi. Spesialist i kvinnehelse er en av de 14 spesialitetene som tilbys.

Se en oversikt over spesialister og spesialfysioterapeuter i kvinnehelse her!

For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.

Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.

Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.

Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du blir spesialist i kvinnehelse, kan du klikke på lenken her. 

Æresmedlemmer

Oversikt over faggruppens æresmedlemmer

Nanna Bjørnstad

Turid Ingvaldsen

Astrid Kruse Andersen (1996)

Eli Heiberg (1997)

Kari Bø (2007)

Britt Karin Stuge (2015)

Siv Mørkved (2017)

Ingeborg Hoff Brækken

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Siste nytt

Kvinne skriver med tastatur
Styret

Kontaktinformasjon

E-post: kvinnehelse@fysio.no

E-post: rakel.gabrielsen@gmail.com

E-post: kje-hat@online.no

E-post: saarflot@gmail.com

E-post: kristinals@nih.no

E-post: ingeborg.h.braekken@vikenfiber.no

E-post: signe.n.stafne@ntnu.no

E-post: nina.theodorsen@gmail.com