Gerty i salen 2

F O R B U N D S L E D E R

Gerty Lund

Gerty Lund ble valgt til forbundsleder på Hovedlandsmøtet i 2019.

Mer om oss

Om forbundet

Norsk Fysioterapeutforbund er et profesjonsforbund som jobber for bedre inntekst og arbeidsvilkår samt faglig utvikling for alle fysioterapeuter. Vi har litt over 10 000 medlemmer, og er landets største profesjonsorganisasjon for fysioterapeuter, fysioterapistudenter og turnuskandidater. 

Vi organiserer alle fysioterapeuter; herunder dem som er ansatt i stat og/eller kommune, ledere, avtalefysioterapeuter, helprivate fysioterapeuter og spesialister.

Lover, vedtekter og håndbok

Norsk Fysioterapeutforbunds lover og vedtekter, sist endret av Landsmøtet i 2021, og gjeldende fra 1. januar 2022:

Lover og vedtekter

Håndboka er en trykt publikasjon med innhold gjeldende per 1. januar i første år angitt i tittelen. Merk at påfølgende endringer i treårsperioden i lover og vedtekter m.m. ikke inntas i publikasjonen.

Norsk Fysioterapeutforbunds håndbok 2020–2022

Håndbok 2020

 

Forbundsstyret

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund velges hvert tredje år.

Medlemmer av styret:

Gerty Lund (Forbundsleder)
Kathrine Rømmen
Børge Henriksen
Gro Opseth
Anders Aasheim
Per Olav Moberg Peersen
Kenneth Martinsen
Jan Frode Rønning
Sissel Hovland
Aslaug Kleiveland
Hans Leo Dagsvik
Karianne Bruun Haugen

Les mer

 

Fem regioner

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionen ble opprettet 1. juli 2014. Her finner du også landsmøtedelegatene fra NFF Region Nord og regional valgkomité.

Les mer

Region Midt består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi, styrke lokale fagmiljø, og ivareta medlemmenes interesser.

Les mer

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014. Få også med deg informasjon omkring styret, landsmøtedelegatene og regional valgkomite.

Les mer

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene/regionene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken. Få med deg aktuell informasjon og nyheter fra styret i Region Sør-Øst.

Les mer

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo og Akershus og Østfold-delen av Viken. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014. Her finner du også kontaktinformasjon til styret, samt oversikt over landsmøtedelegater og valgkomité. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

Les mer

 

Landsmøtet

Landsmøtet avholdes årlig og er NFFs høyeste myndighet. Forbundsstyret forvalter forbundets interesser mellom landsmøtene og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder.

Hovedlandsmøtet 2022

I 2022 avholdes NFFs Hovedlandsmøte, der det blant annet skal gjennomføres valg til Forbundsstyret og til NFFs råd og utvalg, og der rammebudsjett og kontingentsatser skal vedtas. Hovedlandsmøtet avholdes over tre dager: 29. november–1. desember. Gå til egen nettside for Hovedlandsmøtet 2022.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. NFF dekker alle kostnader for delegater og observatører. Andre medlemmer som ønsker å delta må selv dekke utgifter til reise, opphold og overnatting.

Tid og sted:

Overnatting alle dager:
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West

Møtegjennomføring 29. november:
Comfort Hotel Runway

Møtegjennomføring 30. november og 1. desember:
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West

Det er bagasjeoppbevaring i tilknytning til møterommet på Comfort Runway. Det er fem minutters gåtur mellom Comfort Runway og Park Inn.

Dersom det blir dårlig vær, vil hotellet stille med busstransport fra Comfort Runway til Park Inn etter møteslutt 29. november. Innsjekk på Comfort Runway gjennomføres som gruppeinnsjekk for å unngå ventetid.

30. november arrangeres festmiddag. Antrekk: Pent.

Saker til behandling:

Saker til Hovedlandsmøtet ble bekjentgjort for alle medlemmer 27. september 2022 på fysio.no og for deltakerne i møtesystemet MyMeet. Du finner sakene på Hovedlandsmøtet 2022-nettsiden.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til sentrale verv 2023–2025
Presentasjoner av innstilte kandidater og motkandidater 

Møtegjennomføring:

Møtesystemet MyMeet benyttes til sakspapirer, dagsorden, be om ordet, til å fremme forslag, og til avstemninger.

NB: Alle som deltar på Hovedlandsmøtet,  ta med egen PC/eget nettbrett. Sjekk innlogging i forkant på den maskinvaren du skal benytte. Innloggingsinformasjon sendes alle deltakere på e-post. 

Opplæringsvideo 1 (hvordan logge inn og de viktigste funksjonene):

https://www.youtube.com/watch?v=esxkHcCSeyc

Opplæringsvideo 2 (søke permisjon og endre passord):

https://www.youtube.com/watch?v=cM7TZoWSzrs

Bruksanvisning for vanlige møtedeltakere (PDF):

https://medias.mymeet.no/documents/FordegsomermtedeltakerinformasjonomMyMeet-420674_1661270207410.pdf

Opphold:
Det er booket overnatting til alle delegater og observatører 29. november–1. desember. Dersom du har allergier, må vi ha beskjed om dette i forkant.

Reise: 
Norsk Fysioterapeutforbund dekker reise tur/retur med billigste offentlige transportmiddel, inklusive utlegg til lokal transport. Ved bruk av egen bil refunderer forbundet et beløp tilsvarende billigste offentlige transportmiddel.

Det er gratis parkering på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West. Dersom du ønsker å parkere på Comfort Hotel Runway 29. november er det også gratis parkering, men p-bevis må hentes i resepsjonen.

Bestilling av flybilletter: Flybilletter bestilles via bookingverktøyet “Neo online booking Tool”. De fleste deltakerne på Landsmøtet har fått e-post fra HRG Nordic.Neo.Migration Nordic.Neo.Migration@hrgworldwide.com med emne: «Welcome to Neo!» Denne eposten gir tilgang til bookingverktøyet. Dersom du ikke fått denne eposten eller ikke får logget deg inn, kontakt Linda Karakka-Michelsen – lkm@fysio.no.

Lenke til bookingverktøyet: https://w.mykds.com/MA002/21.2.6555.0/connect/pages/Logon.aspx. Brukernavn: FYS_NO/og din e-post, meldt inn som e-post til organisasjonen. Dersom du ikke husker ditt passord, velg funksjonen “Forgot password”.

Reiseregning: 
Alle utlegg, reiseregninger og krav om tapt arbeidsfortjeneste eller trekk i lønn skal registreres i Visma.Net Expense. Dekning av trekk i lønn dokumenteres og sendes til lonn@fysio.no. Krav om dekning sendes inn umiddelbart. Utbetaling skjer 15. og 30. i hver måned.

Les mer under plusstegnet lenger ned på denne siden Reiseregning for tillitsvalgte.

Krav som mottas senere enn to måneder etter at kostnaden oppstod, vil normalt ikke bli behandlet. 

Oppgi avdeling 210 og prosjektnummer 21000080 Landsmøte ved bestilling av reise og krav om refusjon av utlegg, tapt arbeidsfortjeneste eller trekk i lønn.

Har du spørsmål, kontakt Elin Bjor, erb@fysio.no.

 

Spesialistordningen

NFF har ansvaret for i alt 14 spesialistordninger. Det er Forbundsstyret som i siste instans godkjenner nye spesialister i Norsk Fysioterapeutforbund.

Les mer

Faggrupper

I tillegg har vi i alt 13 faggrupper som representerer ulike sider av faget. Som medlem kan du melde deg inn i en eller flere faggrupper, avhengig av ditt interessefelt.

Les mer

Nyutdannede fysioterapeuter

Medlemmer som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon, tilhører automatisk Nyutdannede fysioterapeuter, (NUF).

Les mer

Seniorforum

Seniorforum NFF ble opprettet 3. juni 2000. Det er et landsomfattende forum for medlemmer i NFF som har nådd pensjonsalder (62 år), og ikke er yrkesaktive. Forumet har landsmøte hvert annet år.

Seniorforum NFF er medlem i Norsk Pensjonistforbund. Medlemskapet gir deg bladet Pensjonisten, som gir viktig informasjon og kunnskap for pensjonister.

Seniorforum NFF har en delegat til Norsk Pensjonistforbunds landsmøte. Seniorforum NFF deltar med en representant på NFFs landsmøter. Representanten møter med tale- og forslagsrett i saker som angår Seniorforums interesseområder.

Årskontingenten i 2022 for pensjonistmedlemmer er fastsatt til kr 400. Eventuell(e) forsikring(er) kommer i tillegg. Etter fylte 85 år er pensjonistmedlemskapet gratis.

Tidsskriftet Fysioterapeuten er et valgfritt tilbud, til redusert pris (kr 800 i 2022), og abonnementet må bestilles særskilt.

Ønsker du å melde deg inn i Seniorforum, kan dette gjøres til NFF på tlf 22 93 30 50, eller på e-post til medlem@fysio.no.

Vil du vite mer om Seniorforum? Kontakt tillitsvalgte i forumet eller NFFs sekretariat.

Sekretariatet

NFFs sekretariat ledes av generalsekretær, og består av forbundsleder, generalsekretær og øvrige ansatte. Vi har følgende seksjoner:

 • Kommunikasjon
 • Fag- og helsepolitikk
 • Arbeidsliv
 • Administrasjon og økonomi

I tillegg er redaksjonen til Tidsskriftet Fysioterapeuten ansatt i sekretariatet. Tidsskriftet eies av Norsk Fysioterapeutforbund og følger Redaktørplakaten.

Tidsskriftet Fysioterapeuten

Tidsskriftet Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Tidsskriftet er medlem av Fagpressen. Formålsparagraf: Fysioterapeuten skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige organisasjons-, utdannings- og helse- og sosialpolitiske forhold.

Gå til nettsidene til tidsskriftet

Forsikringskontoret

Medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund har fordelen av en rekke svært gunstige forsikringer til medlemspris. Alle disse får du oversikt over på nettsidene til NFFs forsikringskontor.

Har du spørsmål om forsikring, gir Forsikringskontoret deg nøytrale råd basert på inntekt, gjeld og livssituasjon. Forsikringskontoret bistår også ved skade.

Gå til nettsidene til Forsikringskontoret

Unio

Unio

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem i hovedorganisasjonen Unio. Unio er et viktig redskap for medlemsorganisasjonene i arbeidet med lønns- og arbeidsforhold, og som aktør i samfunnspolitisk engasjement og påvirkning.

NFF mener

Her finner du materiale som uttrykker Norsk Fysioterapeutforbunds fag- og helsepolitiske synspunkter: høringsinnspill og uttalelser, et utvalg nyheter av politisk art, og forbundets helsepolitiske plattformer m.m.

Helsepolitiske plattformer

 

Andre helsepolitiske publikasjoner


Pressemeldinger

Pressemeldinger fra Norsk Fysioterapeutforbund

Høringsinnspill og politiske nyhetssaker

Nyhetssakene er et utvalg av artiklene av politisk art som ble publisert fra 1. januar 2020 til 9. november 2022. Seinere artikler: Gå til "Aktuelt".

Innspill og uttalelser, med relaterte artikler (>):

Representantforslag om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket
> Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år

Innspill til regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse – voksne og eldre

Innspill til regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse – barn og unge

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi

Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Langvarige og sammensatte smertetilstander

Innspill til Kvinnehelseutvalget
> Et nasjonalt løft for kvinnehelse må komme nå

Kvinner må få møte fysioterapeut etter fødsel

Endringer i helsepersonelloven – autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Nasjonal faglig retningslinje for kols

Innspill høsten 2021 til ny regjeringsplattform

Regional behandlingslinje for re-/habilitering av ervervet hjerneskade hos barn og unge

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

ADHD – retningslinje og pakkeforløp

Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Rapporter (NOU) fra Sysselsettingsutvalget

Endringer i helsepersonelloven § 48: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere
> Nei til autorisasjon av osteopater og naprapater

Endringer i helsepersonelloven – administrative ordninger

Representantforslag 222 L om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder

Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

Stortingsmelding om fullføringsreformen

NOU om bærekraftige helsetjenester i hele landet

Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

Innspill til statsbudsjettet for 2022

Godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – samhandling mellom kommuner og helseforetak
> Avtale om 19 helsefelleskap inngått 23. oktober 2019

Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Innspill til partiprogrammene 2021-2025

Høring – forslag til endring i stønadsforskriften
> Nyhetssak om forslag til endring i stønadsforskriften

 Høring - sammenslåing av egenandelstak 1 og 2
> Forvirrende og dyrt med to egenandelstak

Lære hele livet – stortingsmelding

Innspill til pårørendestrategi

Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

Endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
> Frykter mer sykeliggjøring av barn og unge

Innspill til Demensplan 2025

Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m.

Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023

Innspill til statsbudsjettet for 2021

Forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Andre politiske nyhetssaker (flere kommer ...)

Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år
Norsk Fysioterapeutforbund støtter forslaget fra Rødt om å heve aldersgrensen for egenandelsfritak til 18 år. (7. november 2022)

Dette sa forbundslederen i høringen på Stortinget
Forbundsleder Gerty Lund deltok under høringen av statsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i dag. (18. oktober 2022)

Utfordrende tider – likevel noen lyspunkter i neste års budsjett
Regjeringen har lenge varslet innstramminger, så det kom ikke som en overraskelse at våre tjenester ikke er prioritert i dette budsjettet. Riktignok er det noen små lyspunkter, som satsing på barn og unges helse, sier forbundsleder Gerty Lund. (6. oktober 2022)

Fysisk aktivitet i skolen – åpent brev til statsråder
Alliansen for fysisk aktivitet i skolen har sendt et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kunnskapsminister Tonje Brenna. (12. mai 2022)

Rehab-aktørnettverket møter Høyre
En delegasjon som representerer 23 aktører som foreslår en rehabiliteringsreform, blant dem Norsk Fysioterapeutforbund, møtte i dag stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre. (31. mars 2022)

Forbundsleder Gerty Lund krever reallønnsvekst 
Årets lønnsforhandlinger i sykehus, stat og kommune må sørge for at vi får en reallønnsvekst. Det krever forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund. (22. mars 2022)

Unios inntektspolitiske uttalelse 2022
I dag vedtok Unios styre Unios inntektspolitiske uttalelse for 2022. (15. mars 2022)

Et nasjonalt løft for kvinnehelse må komme nå
Nylig sendte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) inn sitt innspill til Kvinnehelseutvalget. I innspillet tar NFF til orde for et nasjonalt løft for kvinnehelse, og ønsker derfor Kvinnehelseutvalgets arbeid velkommen. (8. mars 2022)

Kvinner må få møte fysioterapeut etter fødsel 
NFF uttrykker i dag støtte til forslag fra KrF om bedre barselomsorg. (1. mars 2022)

Rehabiliterings-nettverk møtte helseministeren
I dag møtte aktørnettverket som krever en rehabiliteringsreform, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Forbundsleder Gerty Lund representerte NFF. (18. februar 2022)

Ny strategi for arbeid og helse fra fagmyndighetene 
Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets nye strategi for arbeid og helse er nå publisert. Samhandling, nytenkning og kunnskapsutvikling er viktige stikkord. (26. januar 2022)

Fortsatt kritisk til autorisasjon av osteopater og naprapater 
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sendte 12. januar 2022 inn sitt skriftlige høringsinnspill til Stortingets behandling av lovforslaget om å utvide autorisasjonsordningen til også å gjelde osteopater og naprapater. (20. januar 2022)

Innspill til statsbudsjettet 2023 
Norsk Fysioterapeutforbund har i dag sendt inn sine innspill til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2023. (13. desember 2021)

 

 

 

 

 

 

Visjoner og verdier

Visjon

Sterk, stolt og synlig er en godt innarbeidet visjon, som videreføres for landsmøteperioden 2020–2022. 

Verdier

Samlet
NFF skal være preget av en samlende kultur. Organisasjonen må fremstå som en organisasjon som snakker med en stemme - og må evne å samle medlemmenes engasjement i felles standpunkt. NFF skal være en organisasjon for alle fysioterapeuter. 

Samfunnsengasjert
Fysioterapi er viktig for store pasientgrupper, og fysioterapeuter kan i tillegg bidra på flere samfunnsområder. NFF skal derfor utvise et høyt samfunnsengasjement, og NFFs politiske standpunkter må sees i et videre perspektiv – både i forhold til samfunnets behov og samfunnsutviklingen.

Kompetent
Det enkelte medlem har selv et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og NFF skal bidra til at dette er mulig. Det forventes at ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte også holder seg oppdatert innen sitt kompetanseområde – og NFF må legge til rette for dette.

Modig
For å være et forbund preget av mot, kreves det at NFF tør å utfordre etablerte sannheter, tar de vanskelige diskusjonene, evner å prioritere og ta vanskelige valg. NFF skal ikke la seg styre av konvensjoner, men oppfordre til nytenkning, og utfordre påstander, politikk og praksis der det er naturlig.

Respektfull
Forbundets virksomhet skal være preget av respekt for hverandre, andre og andres synspunkter, også for aktører som er kritiske til NFFs virksomhet. Disse skal omtales og behandles på en respektfull måte, også i interne fora.

Formål

Våre formål

 • Styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov
 • Fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning
 • Ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer
 • Ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer

Norsk Fysioterapeutforbund er et partipolitisk uavhengig forbund.

Hovedmål

1. Medlemskap i NFF skal være det naturlige valget for alle fysioterapeuter og fysioterapistudenter

 • NFF skal ha flere og mer fornøyde medlemmer i 2022 enn i 2019. Målet er at organisasjonsgraden skal økes fra 64 til 67 prosent i perioden. NFF skal ha planlagte og målrettede aktiviteter for å rekruttere og beholde medlemmer.
 • NFFs medlemstilbud skal styrkes og videreutvikles slik at de tilpasset ulike medlemsgrupper og livsfaser medlemmene er i.
 • Ledere skal oppleve NFF som en relevant og attraktiv medlemsorganisasjon.
 • Nye kommunikasjonsformer og –kanaler skal tas i bruk for å styrke kommunikasjonen med medlemmene.
 • Styrke samhold og fremme samarbeid mellom fysioterapeuter.

 

2. NFF skal bidra til utvikling av god fysisk og psykisk helse og gode helsetjenester i samfunnet

 • NFF skal være en synlig deltaker i den offentlige debatt på områder som er viktige for fysioterapiens plass i samfunnet.
 • NFF skal arbeide for en god implementering av e-helse.
 • NFF skal arbeide for en godt organisert og kompetent ledet fysioterapitjeneste i alle deler av helsetjenesten.
 • NFF ønsker en sterk offentlig fysioterapitjeneste som gir et likeverdig helsetilbud til alle.
 • NFF skal arbeide for å få flere fysioterapeuter inn i ledende stillinger i norsk helsevesen.
 • NFF skal ta del i det internasjonale arbeidet for å oppnå anerkjennelse av fysioterapiens rolle i utviklingen av bedre helse og livskvalitet.
 • I perioden 2019-22 skal NFF prioritere tre områder for styrking av fysioterapeutenes plass i forhold til:
  • Folkehelse
  • Arbeid og helse
  • Habilitering og rehabilitering

 

3. NFF skal være pådriver for kvalitet og etikk i fysioterapeutenes fagutøvelse

 • NFF slutter opp om FNs bærekraftmål og vil integrere disse i sitt arbeid.
 • NFF skal arbeide for en fysioterapitjeneste som holder høy faglig kvalitet og er riktig dimensjonert.
 • Pasientene skal stå i sentrum og oppleve trygge tjenester som er godt samordnet med andre helsetjenester.
 • NFF skal arbeide for en yrkesetisk bevissthet og praksis hos medlemmene og i profesjonen. Alle medlemmer skal kjenne de yrkesetiske retningslinjene, og NFF skal ta tydelig standpunkt i yrkesetiske spørsmål.
 • I perioden skal NFF starte et arbeid med utvikling av veileder og kvalitet i fag- og yrkesutøvelsen.

 

4. NFF skal bidra til å utvikle fysioterapeuters fagkompetanse

 • NFF skal stimulere til livslang faglig oppdatering blant medlemmene.
 • NFF skal ha et bredt etterutdanningstilbud som gir medlemmene oppdatert kunnskap på alle viktige fagområder. Etterutdannings-tilbudet skal forsterkes og utvides i perioden.
 • NFF skal forvalte og utvikle spesialistordningen for fysioterapeutene i tråd med helsetjenestens behov. NFF skal arbeide for en offentlig spesialistordning.
 • NFF skal påvirke grunn- og videreutdanningen av fysioterapeuter slik at den er tilpasset profesjonens og helsetjenestens behov for kompetanse. Fysioterapeutens unike kliniske kompetanse må ivaretas.
 • NFF skal bidra til å synliggjøre behovet for forskning på fysioterapiområdet.

 

5. NFF skal være en organisasjon med kompetanse og kapasitet til å ivareta NFFs medlemmer og fremme NFFs politikk

 • NFF skal ha kompetente tillitsvalgte og kontaktpersoner som kjenner faget og profesjonen og som gis gode vilkår for å utøve sin rolle. Alle tillitsvalgte og kontaktpersoner skal gis opplæring.
 • NFF skal ha tillitsvalgte og kontaktpersoner i alle kommuner.
 • NFFs sekretariat skal ha høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive støttesystemer for å kunne yte god service og støtte til tillitsvalgte og medlemmer, forhandle frem best mulig vilkår for medlemmene og fremme fysioterapeutenes sak i samfunnet.
 • NFF skal være en demokratisk organisasjon der ulike synspunkter fremmes, diskuteres og høres, og som har klare interne kommunikasjonslinjer for å muliggjøre påvirkning innad i egen organisasjon. Medvirkning skal bidra til å styrke organisasjonen.

 

6. Ansatte fysioterapeuter skal ha trygge tilsettingsforhold og gode lønns- og arbeidsforhold

 • Lønnspolitikk skal baseres på sentrale kollektive tariff- og pensjonsavtaler.
 • Lønnen skal gi uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar.
 • Ansatte medlemmer skal ha gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger. Pensjonsordningene skal være en del av tariffavtalene.
 • NFF skal arbeide for at flere ansatte medlemmer oppnår heltidsstillinger og at tariffestede rettigheter for arbeidstid opprettholdes.

 

7. Fysioterapeuter med driftsavtale skal ha gode og forutsigbare rammer for utøvelsen av tjenesten

 • NFF skal bidra til at fysioterapitjenesten i kommunene organiseres og dimensjoneres slik at den underbygger målet om god kvalitet i tjenesten.
 • Medlemmer med driftsavtale skal medvirke i utviklingen av helsetjenesten.
 • Inntjeningsgrunnlaget til fysioterapeuter med driftsavtale skal sikres på linje med lønnsutviklingen i samfunnet.
 • NFF skal arbeide for at spesialistkompetanse skal gi bedre økonomisk uttelling.
 • NFF skal prioritere arbeidet med å få oppjustert driftstilskuddene til kommunenes tjenestebehov.

 

8. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale skal tilbys høyt kvalifisert bistand for å utøve sin virksomhet

 • NFF skal bidra til å synliggjøre selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter som driver utenfor den offentlige helsetjenesten.
 • NFF skal være en viktig støttespiller for medlemmer som ønsker å etablere egen virksomhet på selvstendig grunnlag.
 • NFF skal bidra til at medlemmene har nødvendig kompetanse til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder kunnskap om regelverk og rammevilkår for private helsetjenester.
For tillitsvalgte i kommune og stat

Som tillitsvalgt og medlem av Norsk Fysioterapeutforbund står du ikke alene

Er du tillitsvalgt å medlem av Norsk Fysioterapeutforbund? Da får du god støtte og hjelp til å utføre vervet. Her kan du lese mer om hvilke tilbud forbundet har for tillitsvalgte.

Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakeres rett til medinnflytelse på arbeidsplassen. Norsk Fysioterapeutforbund er en av forhandlingspartene for hovedavtalene i KS (norsk kommuner), Oslo kommune, Staten og Spekter. I tillegg bistår vi alle tillitsvalgte med råd og veiledning. Også våre fem regionledere bistår tillitsvalgte som ønsker hjelp.

Dette får tillitsvalgte som er medlemmer i NFF

 • Grunnopplæring samme år som du velges. Opplæringen går over ni dager fordelt på tre samlinger. Du lærer blant annet om lov- og avtaleverket for det tariffområdet du tilhører. Du lærer om lokale forhandlinger og kursdeltakerne trener på å gjennomføre lønnsforhandlinger. Du får også tilbud om temakurs
 • Egne kurs om hvordan du forbereder lokale lønnsforhandlinger.
 • Tilgang til avtaler og lover som tillitsvalgte trenger
 • Tariffinfo sendes regelmessig til alle tillitsvalgte
 • Nye avtaler som fremforhandles sendes fortløpende
 • Du lærer hvordan du håndterer vanskelige situasjoner som personalkonflikter og nedbemanning

Sjekkliste for nye tillitsvalgte

For å komme raskt i gang med arbeidet som tillitsvalgt, er det en del tiltak som må gjennomføres etter valget/utpekingen. Disse tiltakene er en nødvendig forutsetning for en vellykket funksjon som tillitsvalgt:

Informasjon om valget

Til arbeidsgiver: Du må melde skriftlig til arbeidsgiver at du er valgt. Unnlatelse av dette vil kunne føre til at det den forrige tillitsvalgte fortsetter i sitt verv.

Til medlemmene: I store kommuner, helseforetak eller større virksomheter kan det være lurt også å gi alle medlemmene beskjed at du er den nye tillitsvalgte.

Til NFF: Du må gi beskjed til regionleder i din region, med kopi til tillitsvalgt@fysio.no.

Overføring av avtaler, dokument og erfaring fra avtroppende tillitsvalgt

Det er viktig at du får overført avtaler, protokoller, resultat fra forhandlinger osv. fra den avtroppende tillitsvalgt. Du må også sørge for å bli orientert om saker som er under behandling og eventuelle frister som løper. Det er viktig at ny tillitsvalgt og avtroppende tillitsvalgt i felleskap gjennomgår løpende saker, hvordan samarbeidet med arbeidsgiver og andre organisasjoner er organisert.

Møte med arbeidsgiver

Den nye tillitsvalgte bør også ganske snart introdusere seg selv overfor arbeidsgiver og de andre aktuelle tillitsvalgte. Personlige kontakter er livsnerven i tillitsvalgtarbeidet.

Reiseregning for tillitsvalgte

Her finner du opplysningene du trenger for å registrere alle utlegg, reiseregninger og krav om honorarer eller tapt arbeidsfortjeneste.


Norsk Fysioterapeutforbund dekker normalt reise tur/retur med billigste offentlige transportmiddel, inklusive utlegg til lokal transport. Ved bruk av egen bil refunderer forbundet et beløp tilsvarende billigste offentlige transportmiddel. I lys av smittesituasjonen kan det avtales bruk av privatbil. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser. Dekning av trekk i lønn dokumenteres og sendes til lonn@fysio.no.

Alle utlegg, reiseregninger og krav om honorarer eller tapt arbeidsfortjeneste skal registreres i Visma.Net Expense. Krav om dekning sendes inn umiddelbart. Utbetaling skjer 15. og 30. i hver måned. Krav som mottas senere enn to måneder etter at kostnaden oppstod, vil normalt ikke bli behandlet.

Alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, som skal ha penger refundert eller utbetalt tapt arbeidsfortjeneste eller honorarer, skal registrere kostnadskravet i Visma.Net Expense. Alle reiser og utlegg skal føres på riktig avdeling og prosjekt. Vedtatte styrehonorarer håndteres fra lønnsavdelingen, og skal ikke registreres.

Ny bruker i Visma Expense?
Send e-post til lonn@fysio.no med opplysninger beskrevet i denne filmen:

Spørsmål?
Send e-post til lonn@fysio.no.

LOGG INN I VISMA.NET EXPENSE MED BRUKERNAVN OG PASSORD

Visma.Net Expense  |  https://signin.visma.net/loginwebapp

Brukernavn: din registrerte e-postadresse

Passord:
Ved førstegangs pålogging må du opprette passord. Bruk "Glemt passord? / Forgot your password?" – og lag passordet.

Dersom du ikke får en lenke tilsendt på e-post, er du ikke registrert som bruker med denne e-postadressen.

Er du ikke registrert som bruker?
Send e-post til lonn@fysio.no med disse opplysningene: fullt navn, e-postadresse, adresse, personnummer, kontonummer, og hvilken rolle du har i NFF. Dersom du ikke ønsker å sende personnummer på e-post, skriver du dette i e-postmeldingen, og oppgir telefonnummer eller ringer inn for å ta dette over telefon.

Butikk

Alle kan bestille produkter fra Norsk Fysioterapeutforbund. For å få medlemspris må du oppgi at du er medlem av forbundet. Alle bestillinger effektueres så raskt som mulig. Merk imidlertid at i perioder med omfattende, prioritert medlemsservice kan din bestilling måtte vente i opptil åtte dager før den blir ekspedert.

Når du bestiller, husk å oppgi følgende:

- navn på produktet/-ene,
- eventuell modell og størrelse (trøyer), og
- antall av hvert produkt du bestiller

Les "Betaling og returrett" nedenfor før du bestiller. Send din bestilling på e-post til informasjon@fysio.no.

Betaling og returrett

Prisene er inkludert merverdiavgift. I tillegg kommer administrasjonsgebyr på 35 kroner og porto. Eksempel: Du er medlem og kjøper to arbeidstrøyer til medlemspris, til sammen 240 kroner. Inklusive administrasjonsgebyr og porto kommer fakturaen på ca. 330 kroner etter dagens portosatser. Fakturaen sendes i eget brev. På grunn av fortollingsbestemmelser er det ikke mulig å bestille varer fra NFFs butikk som skal fortolles til/fra utlandet. 

Bestilt og feilfri vare kan på egen kostnad returneres innen 14 dager. Varen kan ikke returneres som postoppkrav. Mer informasjon om det på Forbrukerrådets nettsider

Kontaktpunkt for NFFs nettbutikk er informasjon@fysio.no, telefon 22 93 30 50.

Om Norsk Fysioterapeutforbund

Jubileumshefte-1936-2016_fysio_product

Jubileumshefte 1936–2016

"Sterk – Stolt – Synlig. Norsk Fysioterapeutforbunds første 80 år. Historiske fakta 1936–2016." (68 sider)

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Om-medlemskap-i-NFF_fysio_product

Velkomstbrosjyre

NFFs velkomstbrosjyre for nye medlemmer. NB: Maksimalt fem eksemplarer per bestilling.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

 

Brosjyrer fra faggruppene

Brosjyrer for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. Kan også lastes ned i PDF fra denne siden. NB: En bestilling av trykte brosjyrer kan ikke overstige 50 eksemplarer.

Fysioterapi-for-eldre_fysio_product

Fysioterapi for eldre

Revidert i 2012, sist oppdatert 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe fysioterapi for eldre.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Hjerte-og-lungefysioterapi_fysio_product

Hjerte- og lungefysioterapi

Sist revidert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-ved-kreft-og-lymfoedem_fysio_product

Fysioterapi ved kreft og lymfødem

Revidert i 2010, sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi. 

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Idrettsfysioterapi_fysio_product

Idrettsfysioterapi

Sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Ridefysioterapi_fysio_product

Ridefysioterapi

Sist revidert (tekst) i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for ridefysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Psykomotorisk-fysioterapi_fysio_product

Psykomotorisk fysioterapi

Ny utgave 2019, sist oppdatert i 2021. Utarbeidet av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-for-kvinner_fysio_product

Fysioterapi for kvinner

Sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Bekkenbunnen_fysio_product

Bekkenbunnen

Utgitt første gang 2014, sist oppdatert i 2019. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Bekkenleddsmerter_fysio_product

Bekkenleddsmerter

Utgitt i februar 2020. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Manuellterapi_fysio_product

Manuellterapi

Revidert i 2020, sist oppdatert i 2021. Utarbeidet av NFFs faggruppe for manuellterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-paa-arbeidsplassen_fysio_product

Fysioterapi på arbeidsplassen

Revidert i 2014, sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for arbeids- og folkehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapeutens-rolle-i-folkehelsearbeid_fysio_product
Fysioterapi-for-barn-og-unge_fysio_product

 

Fysioterapi for barn og unge

Sist revidert i 2018, oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-for-nevrologi-ortopedi-og-revmatologi_fysio_product

Fysioterapi for nevrologi, ortopedi og revmatologi

Revidert i 2014, oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR).

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Mensendieckfysioterapi_fysio_product

Mensendieckfysioterapi

Utgitt i 2008, revidert (tekst) i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for mensendieckfysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Naalebehandling-i-fysioterapi_fysio_product

Nålebehandling i fysioterapi

Revidert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

 

Profilartikler

Hvit-arbeidstroeye-herremodell_fysio_product

Hvit arbeidstrøye, herremodell

Tennis-/piquettrøye med knappestolpe i halsen, rett snitt, og brodert NFF-logo.

Pris medlemmer: kr 120,-

Pris ikke-medlemmer: kr 120,-

Hvit-arbeidstroeye-damemodell_fysio_product

Hvit arbeidstrøye, damemodell

Tennis-/piquettrøye med V-hals uten knappestolpe, svakt innsvinget passform, og brodert NFF-logo.

Pris medlemmer: kr 120,-

Pris ikke-medlemmer: kr 120,-

Multihodeplagg-trepakning_fysio_product

Multihodeplagg, trepakning

Tre multihodeplagg av beste kvalitet, og i tre fargekombinasjoner: rød, blå og hvit bakgrunn.

Pris medlemmer: kr 65,-

Pris ikke-medlemmer: kr 65,-

 

Treningstrøyer

Treningstroeye-Fysioterapeuter-beveger-samfunnet-damemodell_fysio_product

Treningstrøye "Fysioterapeuter beveger samfunnet", damemodell

Tynn, behagelig treningstrøye i 100 % polyester.

Damemodellen er svakt innsvinget i livet, har god lengde, og er forholdsvis vid i halsen. Stoffet er fint, mykt, glatt og elastisk. Trøyene er små i størrelsene, så vi anbefaler at du bestiller én størrelse opp fra den du vanligvis bruker for denne typen trøyer. 

Vedlikehold: Følg vaskeanvisninger på plagget. Vaskemiddel for sportsklær anbefales. Vask eller skyll umiddelbart etter treningsbruk, uten bruk av tøymykner. Lufttørkes.

Se størrelsesguide.

Pris medlemmer: kr 140,-

Pris ikke-medlemmer: kr 140,-

Treningstroeye-Fysioterapeuter-beveger-samfunnet-herremodell_fysio_product

Treningstrøye "Fysioterapeuter beveger samfunnet", herremodell

Tynn, behagelig treningstrøye i 100 % polyester. 

Herremodellen er rett i livet, har god lengde, og er forholdsvis vid i halsen. Stoffet er fint, mykt, glatt og elastisk. Modellen er gjennomsnittlig i størrelsene, og vi anbefaler derfor å gå opp én størrelse for den som vil ha en løsere trøye. 

Vedlikehold: Følg vaskeanvisninger på plagget. Vaskemiddel for sportsklær anbefales. Vask eller skyll umiddelbart etter treningsbruk, uten bruk av tøymykner. Lufttørkes.

Se størrelsesguide.

Pris medlemmer: kr 140,-

Pris ikke-medlemmer: kr 140,-

Treningstroeye-Min-medisin-er-fysisk-aktivitet-damemodell_fysio_product

Treningstrøye "Min medisin er fysisk aktivitet", damemodell

Lett og slitesterk treningstrøye i CoolDry/polyester. 

Modellen er lett innsvinget i livet. Stoffet er noe elastisk, og størrelsene er beregnet for en forholdsvis tettsittende trøye. Vil du ha en noe løsere treningstrøye i damemodell, anbefaler vi at du bestiller én størrelse opp fra din vanlige størrelse. 

Vedlikehold: Vaskemiddel for sportsklær anbefales. Vask eller skyll umiddelbart etter treningsbruk, på maksimum 40 grader, og uten bruk av tøymykner. Lufttørkes.

Pris medlemmer: kr 120,-

Pris ikke-medlemmer: kr 120,-

 

Plakater

Fysioterapiplakaten_fysio_product

Fysioterapiplakaten

Hva er fysioterapi? Format: A4.

Trykt kortversjon av NFFs styrevedtatte definisjon/beskrivelse av fysioterapi og fysioterapeutens utøvelse av faget. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Yrkesetiske-retningslinjer_fysio_product

Yrkesetiske retningslinjer

NFFs yrkesetiske plakat. Format: A4.

Kortversjon av NFFs yrkesetiske retningslinjer. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Avtalte-timer-som-ikke-benyttes-maa-betales_fysio_product

Avtalte timer som ikke benyttes må betales

Informasjon til pasienter om betalingsregler. Format: A4.

En påminnelse til pasienter om å avbestille minst ett døgn før avtalt time hos fysioterapeuten. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Instituttet-har-ikke-ansvar-for-verdisaker_fysio_product  

Instituttet har ikke ansvar for verdisaker

Informasjon til pasienter om verdisaker. Format: A4.

Påminning til pasienter om å ikke legge igjen penger og verdigjenstander i venterommet. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

 

Fagbok

Idrettsfysioterapeuten-breddeidrett-toppidrett-aktivitetsmedisin_fysio_product

 

Idrettsfysioterapeuten: breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin

Boka belyser en rekke situasjoner og utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner på feltet har bidratt til denne boka, som er redigert av Ingrid Eitzen, Siri Marte Hollekim-Strand og Harald Markussen, og utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Les utfyllende omtale på nettsidene til forlaget
 
Anmeldelse i tidsskriftet Fysioterapeuten:

«Akademisk. Klinisk. Oppdatert. Perfeksjonert. Grensesprengende. Offensivt. Fantastisk. Bravo! 08.06.2020

Idrettsfysioterapeuten er et mesterverk. Ikke bare er det en historisk bok, men den leverer oppdatert kunnskap av ypperste verdensklasse. Den har i tillegg en helt perfekt timing for å fremme idrettsfysioterapeuters kunnskap, og etterlater seg kun et eneste spørsmål: Når kan vi forvente andre utgave?

Svein Kristiansen, Fysioterapeuten»

Pris medlemmer: kr 799,-

Pris ikke-medlemmer: kr 799,-

 

Information in English

Contact information

Norsk Fysioterapeutforbund
(Norwegian Physiotherapist Association)
P. O. Box 147 Sentrum
NO-0102 OSLO, NORWAY

Phone: +47 22 93 30 50
nff@fysio.no
www.fysio.no

This page includes answers to the following FAQs:

 • How can I obtain an authorization permitting me to practice physical therapy in Norway?
 • How do I obtain membership of the Norwegian Physiotherapist Association?
 • I would like to work as a physiotherapist in Norway. How do I proceed?

The Association
The Norwegian Physiotherapist Association (NPA) has more than 10,000 members. It organizes physiotherapists certified by the competent Norwegian public authority as well as physical therapy students. Members comprise both private practitioners and physiotherapists in an employment relationship. The main task of the NPA is working to improve members' salaries and working conditions as well as stimulating professional development and quality. The association has five regional branches.

NPA is member of World Physiotherapy, the sole international voice for physiotherapy:

The NPA arranges on average more than 40 continuing education courses annually and has a formal process of specialization for physiotherapists. In addition, the NPA has a program for systemized CPD. After logging into the NPA website, members can record their learning activities, including formal education, workshops, conferences and workplace-based learning activities.

The association publishes the Norwegian Journal of Physiotherapy (Fysioterapeuten), which has 7 issues a year.

NPA membership
Membership of the Norwegian Physiotherapist Association may be granted to any physiotherapist certified by the Norwegian Directorate of Health (see below). Membership may also be granted to any student of physical therapy enrolled at an educational institution in Norway or abroad which is recognized by the Norwegian authorities. See NPA membership application form. (The form is in Norwegian only. However, assistance in completing it may be given provided the above membership requirements are met).

Physical therapy in Norway
In Norway, physical therapy is protected by law. Norwegian citizens are entitled to get treatment from a physiotherapist if they need it. Both title and functions are legally defined. The physiotherapist is legally responsible for his or her own professional actions.

Where do Norwegian physiotherapists work?

Physiotherapists are found in all parts of the healthcare sector and in working life in general.

Private practice
There are two types of private practice for physiotherapists in Norway: with or without an agreement with the local council. Physiotherapists working under an agreement with the local council receive an annual contribution. The local social security office also reimburses them. These physiotherapists take fees that are set by the "Price agreement". Another category consists of private practitioners working without an agreement with the local council, who neither receive any contributions from the council nor are reimbursed by the local social security office. They compensate for this by charging their patients higher fees.

Public sector
Many NPA members work in hospitals in different areas, while others are employed by psychiatric institutions or rehabilitation centres. A large number are in the employment of local councils, working in health centres, nursing homes, schools, and the patient's homes. Physiotherapists also work in the fields of education, research and administration.

Physical therapy education in Norway

To become certified as a physiotherapist in Norway, a bachelor's degree in physical therapy (three years) followed by mandatory practice (one year) is required.

There are five centres for educating physiotherapists in Norway:

 • Oslo Metropolitan University, Oslo

https://www.oslomet.no/en/

 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

https://www.ntnu.edu/

 • Western Norway University of Applied Sciences, Bergen

https://hvl.no/en/

 • University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UiT)

https://en.uit.no/

 • Oslo Nye Høyskole

https://oslonyehoyskole.no/english

Where to take a master's degree or obtain post-degree credit points in physical therapy in Norway:

Working in Norway

Foreign nationals wishing to practice as physiotherapists in Norway must comply with Norwegian rules and regulations relating to immigration and work, recognition of foreign education and certification of health personnel. See related web resources in English:

Immigration and work: Norwegian Directorate of Immigration (UDI)
Recognition of foreign education: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)
Certification of health personnel: Norwegian Health Directorate

* * *

FAQs

How can I obtain an authorization permitting me to practice physical therapy in Norway?

See procedural, documentation and contact information:

How do I obtain membership of the Norwegian Physiotherapist Association?

Membership of the Norwegian Physiotherapist Association may be granted to any physiotherapist certified by the Norwegian Registration Authority for Health Personnel. Membership may also be granted to any student of physical therapy enrolled at an educational institution in Norway or abroad which is approved by the Norwegian authorities. See NPA membership application form. (The form is in Norwegian only. However, assistance in completing it may be given provided the above membership requirements are met).

I would like to work as a physiotherapist in Norway. How do I proceed?

Foreign nationals wishing to practice as physiotherapists in Norway must comply with Norwegian rules and regulations relating to immigration and work, approval of foreign education and certification of health personnel. See related web resources in English:

Immigration and work: Norwegian Directorate of Immigration (UDI) 
Approval of foreign education: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) 
Certification of health personnel: Norwegian Health Directorate

 

Vårt samfunnsoppdrag

 • Vi styrker fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt
 • Vi utvikler fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov
 • Vi fremmer kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning
 • Vi ivaretar og styrker inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer
 • Vi ivaretar og styrker lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer

Internasjonalt samarbeid

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av World Physiotherapy, en sammenslutning av i alt 122 nasjonale fysioterapeutorganisasjoner.

- World Physiotherapy representerer mer enn 670 000 fysioterapeuter på verdensbasis. NFF var med å danne organisasjonen i 1951.
- World Physiotherapy samarbeider med FN-organet WHO og andre internasjonale organisasjoner om forebyggende helsearbeid og rehabilitering.
- World Physiotherapy har fem regioner. NFF er med i European Region.
- World Physiotherapy har en rekke faglige/interessepolitiske undergrupper der NFF deltar i arbeidet, for eksempel "Mental health" (IOPTMH), "Older people" (IPTOP), "Manual/Musculoskeletal physiotherapy" (IFOMPT), "Sports" (ISFPT) og "Private practice" (IPPTA).

Nordisk samarbeid - Ledelsen i de nordiske fysioterapeutforbundene møtes hvert år og drøfter fagpolitiske, faglige og utdanningspolitiske spørsmål.

 

Fem regioner

Region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionen ble opprettet 1. juli 2014. Her finner du også landsmøtedelegatene fra NFF Region Nord og regional valgkomité.

Les mer

Region Midt

Region Midt består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi, styrke lokale fagmiljø, og ivareta medlemmenes interesser.

Les mer

Region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014. Få også med deg informasjon omkring styret, landsmøtedelegatene og regional valgkomite

Les mer

Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene/regionene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken. Få med deg aktuell informasjon og nyheter fra styret i Region Sør-Øst.

Les mer

Region Osloområdet

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo og Akershus og Østfold-delen av Viken. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014. Her finner du også kontaktinformasjon til styret, samt oversikt over landsmøtedelegater og valgkomité. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

Les mer

FAGGRUPPER

Norsk Fysioterapeutforbund har 13 faggrupper. Hensikten med faggruppene er å gi allmennheten tilbud om spesialkompetanse innen forskjellige områder. Faggruppene viser bredden i fysioterapi, og er faglige premissgivere for de 14 spesialitetene som inngår i NFFs spesialistordning.

Se alle faggrupper

SPESIALISTORDNINGEN

Norsk Fysioterapeutforbund utdanner spesialister i fysioterapi. Du kan velge mellom 14 ulike spesialiteter, alle tilpasset behovet i offentlig helsetjeneste.

 

Se alle spesialitetene