Faget 

Vi trygger din faglige utvikling i tråd med samfunnets behov

Norsk Fysioterapeutforbund jobber med utviklingen av faget fysioterapi. Vi utvikler og arrangerer kurs i samarbeid med våre 13 faggrupper, og vi arbeider også med politisk rådgivning og utredning.

Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr en egen spesialistordning, og gir råd og veiledning til medlemmer som ønsker spesialistgodkjenning eller skal fornye godkjenningen sin.

Mer informasjon 

Du får mer informasjon ved å åpne hver enkelt linje nedenfor.

Våre kurs

Norsk Fysioterapeutforbund har en rik og variert kurskalender.

Se våre kurs

Våre faggrupper

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt 13 faggrupper som har nær kontakt med seksjonen Fag. 

Sammen representerer faggruppene og seksjonen Fag navet i utviklingen av kurs tilpasset behovet i offentlig og privat helsetjeneste.

Les mer

Politisk rådgivning

Seksjonen fag har ansvaret for våre politiske utredninger og høringer.

De følger arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tett.

Som medlem i en av våre faggrupper, kan du bidra til å påvirke utviklingen av faget politisk.

 

Spesialister i Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt 14 ulike spesialiteter.

Fagseksjonen har ansvaret for å følge opp og utvikle innholdet i spesialistordningen.

Det er Forbundsstyret som i siste instans godkjenner spesialistene.

Les mer

 

 

Ansatte i seksjonen

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre ansatte i seksjonen Fag?

Finn en ansatt i NFF

Politikk og samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund jobber for å bedre norsk helsetjeneste. Vi er en aktiv pådriver i helsepolitikken og fremmer målrettede tiltak for en bedre folkehelse og bedre rehabilitering.

Under menypunktet "Om NFF" kan du åpne linjen "NFF mener" for å lese plattformene på NFFs helsepolitiske satsingsområder: arbeid og helse; folkehelse; habilitering og rehabilitering. På samme sted finner du også NFFs uttalelser og innspill i forbindelse med høringer m.m. de siste årene, og relaterte nyhetssaker av politisk art.

 

Vurderer du å bli medlem?

Som medlem i Norsk Fysioterapeutforbund støtter du arbeidet med å utvikle faget. I tillegg kan du bli en aktiv medspiller ovenfor sentrale, regionale og lokale politikere. 

Medlemsfordelene er mange. Vi har særdeles gode forsikringsordninger, og en rekke andre økonomiske medlemstilbud, blant annet lav rente på boliglån.