Velkommen til region Midt

Region Midt består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

Styret

Jan Frode Rønning

Regionleder

jan.frode.ronning@fysio.no 

48266505

Solveig Sandstad      

Ria Rømo

Sekretær

ria.romo@steinkjer.kommune.no 

 

Truels Lone

Nettansvarlig

truelslone@hotmail.com

48020357

Heidi Bjørndal

Styremedlem - NUF representant

heidibjorndal@gmail.com 

 
   

 

 

Vara: 

     

 

 

 

 
Årsmøte

Denne siden er under utarbeidelse

Valgkomite og landsmøtedelegater

Landsmøtedelegater

   

Leder

Jorunn Louise Grong

jlg@fysio.no 

 

Espen Linaker

fysio@linaker.org  

 

Øystein Bjørnes

oystein.bjornes@steinkjer.kommune.no

 

Linda Moen Heia

linda.moen@ntebb.no 

 

Anniken Kinge

anniken@sisteside.no  

 

 

 

Vara

 

 

 1. vara

Bodil Singstad

bodil.singstad@gmail.com 

 2. vara

Marthe Sandsør

marthesandsor@hotmail.com 

Valgkomité

Navn

Verv

 

Kenneth Aasegg

Leder

Representant fra Trøndelag Sør

kenneth.aasegg@gmail.com 

Inga Rørvik Haanæs

Medlem

Representant fra Trøndelag Nord

 

Sigurd Eriksen Vatne

Medlem

Representant fra Møre og Romsdal

 
   
Styreprotokoller

Denne siden er under utarbeidelse

Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Jan Frode Rønning

Regionleder Midt

Regionleder Jan Frode Rønning

Telefon: 48266505
Mail: jan.frode.ronning@fysio.no