Velkommen til faggruppen fysioterapi for eldre

Faggruppen fysioterapi for eldre vil utvikle fysioterapitiltak og metoder som er tilpasset eldre, arbeide for et bedre fysioterapitilbud til eldre når det gjelder forebygging og behandling, utvikle forståelse og kunnskap om geriatriske og gerontologiske problemstillinger blant fysioterapeute, og påvirke etter- og videreutdanning for fysioterapeuter som jobber med eldre.

Om faggruppen

Faggruppen fysioterapi for eldre vil utvikle fysioterapitiltak og metoder som er tilpasset eldre, arbeide for et bedre fysioterapitilbud til eldre når det gjelder forebygging og behandling, utvikle forståelse og kunnskap om geriatriske og gerontologiske problemstillinger blant fysioterapeuter og påvirke etter- og videreutdanning for fysioterapeuter som jobber med eldre.

Vi mener at geriatri er det morsomste faget i fysioterapien. Du kan jobbe i akuttavdelinger, i rehabiliterings-/korttidsavdelinger, i sykehjem, i hjemmet, eller på institutter. 

Fysioterapeuter som jobber med eldre kommer i kontakt med en rekke kolleger fra andre fagområder, samt dyktige og entusiastiske medarbeidere fra andre profesjonsgrupper. Det stilles store krav både til kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Kurs

Faggruppen er pådriver for å utvikle nye kurs, samt ivareta eksisterende kurs.

Se våre kurs

Nyttige lenker

Tidsskriftet Fysioterapeuten
Tidsskrift for fysioterapeuter utgitt av NFF

Aldring og helse - Nasjonalt kompetansesenter
Består av Nasjonalt kompetansesenter for demens, Funksjonshemning og aldring (FoA) og Utviklingsprogram om aldring hos mennesker med utviklingshemning (UAU))

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Nyheter fra forskningen, informasjon om instituttets prosjekter/undersøkelser, publikasjoner og forskere samt artikler om de ulike forskningsområdene

http://www.pubmed.gov  PubMed er verdens største database innen medisin og helse.

 

Helsedirektoratet har mye nyttig om fysisk aktivitet og helse

Norsk Geriatrisk Forening
Sjekk linkene til fjernundervisning i geriatri og alderspsykiatri

St.Olavs hospital Trondheim, geriatrisk seksjon
Faglig nyttig informasjon og gode lenker

ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe). Arbeidsgruppe med helseprofesjonelle som jobber med fallforebygging i Europa

 

Norsk Osteoporoseforbund
Nyttig i forhold til Osteoporose

 

Geriatrics Amerikansk seriøst nettsted med mye fagstoff og oppdatert nytt i forhold til eldre

Sektionen för gerontologi och geriatrik/äldres hälsa inom Fysioterapeuterna Svensk søsterorganisasjon til faggruppa

Dansk selskab for fysioterapi i gerontologi og geriatri Dansk søsterorganisasjon til faggruppa

WCPT (the World Confederation for Physical Therapy) Fine sider for å holde seg oppdatert på hva som rører seg på verdensbasis innen fysioterapien.

IPTOP (The International Association of Physical Therapists working with Older People) WCPT sin underorganisasjon for fysioterapeuter innen geriatrien som faggruppa er medlem av. Les gjerne nyhetsbrev her. 

The Journals of Gerontology (utgiver: The Gerontological Society of America) Her kan man blant annet søke i artikler innen geriatri og gerontologi.

Videreutdanninger

Videreutdanningstilbudet er mange og varierte. Under følger en oversikt over de mest relevante videreutdanningstilbudene for fysioterapeuter som vil jobbe med eldre.

Oslo Met, Høgskolen og Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø tilbyr fysioterapi-spesifikke videreutdanninger på masternivå (120 p og på hhv. heltid/deltid) og som ettårig videreutdanning (30 p).

Det er mulig å søke om støtte til videreutdanning både gjennom medlemskap i faggruppen og Fysiofondet.


Oversikt

Oslo Met- Storbyuniversitetet (https://www.oslomet.no/studier/hv/fysioterapi-master):

 • Fysioterapi for eldre: 30 studiepoeng, deltid, 2 semester. For fysioterapeuter.
 • Masterstudium i fysioterapi: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester (2 år), kan også velge å gjøre studiet på deltid over 4 år. Velg mellom tre fordypningsemner: eldre, barn og muskel-/skjelett. Masteroppgave 60 studiepoeng. For fysioterapeuter.

Høgskulen på Vestlandet (https://www.hvl.no):

 • Healthy Ageing and Rehabilitation (undervisning på engelsk): 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Tverrfaglig.
 • Masterstudium i klinisk fysioterapi: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Valg mellom to fordypningsemner: hjerte/lunge og muskel-/skjelett. Masteroppgave 60 studiepoeng. For fysioterapeuter.

Universitetet i Bergen (UiB):

 • Masterstudium i helse og samfunn: Fysioterapivitenskap: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Masteroppgave 60 studiepoeng. Tverrfaglig.

Universitetet i Sørøst-Norge (https://www.usn.no):

 • Master i Klinisk helsearbeid, Geriatrisk helsearbeid: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Tverrfaglig.

Universitetet i Agder (UiA): 

 • Masterstudium folkehelsevitenskap: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Masteroppgave 30 studiepoeng. Tverrfaglig.

Høgskolen i Molde (HiMolde): 

 • Årsstudium i velferdsteknologi - digitalisering i helse. 60 studiepoeng, deltid, 2 semester. 

NTNU (ntnu.no):

 • Master i Folkehelse: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. 
 • Master Klinisk helsevitenskap: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester.

Nord universitet (https://www.nord.no/):

 • Geriatri, gerontologi og faglig ledelse (nettbasert): 30 studiepoeng, deltid, 2 semester. Tverrfaglig.

Norges arktiske universitet (UiT):

 • Masterstudium i aldring og geriatrisk helsearbeid: 120 studiepoeng, deltid, 6 semester. Masteroppgave 60 studiepoeng. Tverrfaglig. 
 • Masterstudium i helsefag: klinisk nevrologisk fysioterapi: 120 studiepoeng, deltid, 4 semester. Masteroppgave 40 studiepoeng. For fysioterapeuter.
Om fagfeltet

Geriatri er svært variert fagområde. Du kan jobbe i akuttavdelinger, i rehabiliterings-/korttidsavdelinger, i sykehjem, i hjemmet, eller på institutter.

Du kommer i kontakt med en rekke kolleger fra andre fagområder, såvel som dyktige og entusiastiske medarbeidere fra andre profesjonsgrupper.

Det stilles store krav både til kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Eldre med sammensatte helseproblemer har fått - og får ofte - en stemoderlig og dårlig behandling i helsevesenet. Derfor føles det ekstra meningsfylt å kunne bidra til et bedre tilbud til dem.

Økningen av andelen eldre gjør at behovet for fysioterapeuter med spesialkompetanse øker.

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

E-post: eldre@fysio.no

E-post: tommy.hansen@so-hf.no

E-post: mette.ingebrigtsen@trondheim.kommune.no

E-post: marte.tondel.brennvik@trondheim.kommune.no

E-post: hannah-kristine.lorentzen@sarpsborg.com

Valgkomité

E-post: candy.lee.jensen@sandefjord.kommune.no

E-post: inogje@ous-hf.no

E-post: mibu@ous-hf.no