Om NFFs spesialistordning 

En spesialist MNFF har avansert generell kompetanse, og spesialisert klinisk kompetanse innen sitt fagområde. Spesialisten kan anvende sin kompetanse i samspill med andre aktører, kritisk reflektere over egen og profesjonens rolle, samt bidra til fagutvikling og innovasjon i helsetjenesten. En spesialist tar også ansvar for å vurdere og håndtere komplekse situasjoner innen sitt fagområde. Se de overordnede målene for spesialistordningen.

På undersidene det lenkes til nedenfor og i toppmenyen finner du informasjon om hva som skal til for å bli spesialist, samt hva som kreves for å opprettholde spesialiteten din. Her finner du en kortversjon.

Se også regelverket for NFFs spesialistordning.

Tove Villumsen forklarer pasient
Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr i alt 14 ulike spesialiteter. For å bli spesialist, må du være medlem i Norsk Fysioterapeutforbund.

Bli spesialist MNFF

Her finner du all informasjon om hva som skal til for å bli spesialist:

Bli spesialist MNFF

Fornyet spesialistgodkjenning

Informasjon for deg som er spesialist MNFF, og som skal fornye din spesialitet:

Fornyet spesialistgodkjenning

Ønsker du å bli spesialistveileder?

Ønsker du å bli spesialistveileder? Her er det du trenger å vite:

Spesialistveileder
Spesialitetene i Norsk Fysioterapeutforbund

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 14 spesialiteter. En oversikt og nærmere informasjon om hver enkelt finner du her:

Spesialitetene i NFF

Takst for spesialistkompetanse A2k

Fysioterapeuter med spesialistgodkjenning kan etter søknad få rett til å heve takst A2k. Les hva som kreves og hvordan du går frem:

Takst for spesialistkompetanse