Regelverk

Regelverk

Overordnede lover og forskrifter som gjelder alle fysioterapeuter:

Turnusfysioterapeuter og fysioterapistudenter:

Selvstendig næringsdrivende med driftsavtale:

Ansatte fysioterapeuter:


Lover og regler som gjelder for det kollektive arbeidslivet:

Fysioterapeuter som tilbyr arbeidsplassvurdering:

Fysioterapeuter som tilbyr ridefysioterapi: