Velkommen til region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Styret

Regionleder:

Aslaug Terese Kleiveland

Mobil 922 25 074

E-post: region.vest@fysio.no


Styremedlemmer:

Stig Fløisand, nestleder

stig.floisand@lyse.net


Gro Annette Noremark

groannette@hotmail.com

 

Anders-Otto Plassen (tillatelse fra styret ut 2021)

anders.otto.plassen@bedriftshelse1.no


Henriette Ørn-Dijkstra

henrietteo@gmail.com


Lars-Kristian Fauske

lkfauske@hotmail.com


Tonje Hovland

tonje_hov@msn.com


Sara Ueland Langerak, NUF -representant

sara-ueland@hotmail.com

Valgkomité og landsmøtedelegater

LANDSMØTEDELEGATER REGION VEST 2020 - 2023

Gro Annette Noremark

E-post: groannette@hotmail.com 

 

Kine Tveten

E-post: kine.tveten@gmail.com 

 

Birthe Lie Haug

E-post: birtelh@gmail.com 

 

Anita Iversen

E-post: aiversen.fys@hotmail.com 

 

Sissel Fuglestad

E-post:  sissel.fuglestad@gmail.com 

 

Grete Dafne Røe

E-post: gdaphneroe@hotmail.com 

 

Åse Starheimsæter

E-post: asestar89@hotmail.com 

 

Varadelegater:

1) Geir Næss geir.naess@combitel.no 

2) Lars Kristian Fauske lkfauske@hotmail.com 

3) Gunn Laila Dahlseng gunnlaila@msn.com

 

VALGKOMITEEN 2020 - 2023

Skjerdal Gjøri (leder)   

Mobil 414 54 051           

E-post: gjoriskjerdal@gmail.com

 

Jone Strand Helgesen

Mobil 917 24 670           

E-post: jone.helgesen@haugnett.no

 

Vidar Øien

E-post: vidar.oien@gmail.com 

 

Vara til valgkomiteen:

Håvard Nesse Røneid og Anke Buschmann

Årsmøte

Årsmøtet 2022

Årsmøteprotokoll les her

Styreprotokoller

Siden er under utarbeidelse

Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Aslaug Kleiveland

Regionleder Vest

Aslaug Terese Kleiveland

Mobil 922 25 074

E-post: region.vest@fysio.no