Velkommen til region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Vestland og Rogaland.

Styret

Regionleder:

Stig Fløisand
958 27 928
stig.floisand@fysio.no

Styremedlemmer:

Sissel Fuglestad
Cecilie Mattingsdal
Lars Kristian Fauske
Preben Andersen
Snorre Hjartnes (NUF)

Vara:

Anette Holmelid Elvik
Sebastian Crescenti

Valgkomité og landsmøtedelegater

LANDSMØTEDELEGATER REGION VEST 2020 - 2023

Gro Annette Noremark
E-post: groannette@hotmail.com 


Kine Tveten
E-post: kine.tveten@gmail.com 


Birthe Lie Haug
E-post: birtelh@gmail.com

Anita Iversen
E-post: aiversen.fys@hotmail.com

Sissel Fuglestad
E-post:  sissel.fuglestad@gmail.com 


Grete Dafne Røe
E-post: gdaphneroe@hotmail.com 

Åse Starheimsæter
E-post: asestar89@hotmail.com 

 

Varadelegater:

1) Geir Næss geir.naess@combitel.no 
2) Lars Kristian Fauske lkfauske@hotmail.com 
3) Gunn Laila Dahlseng gunnlaila@msn.com

 

VALGKOMITEEN 2020 - 2023

Skjerdal Gjøri (leder)   
Mobil 414 54 051           
E-post: gjoriskjerdal@gmail.com

Jone Strand Helgesen
Mobil 917 24 670           
E-post: jone.helgesen@haugnett.no

Vidar Øien
E-post: vidar.oien@gmail.com 

 

Vara til valgkomiteen:

Håvard Nesse Røneid og Anke Buschmann

Årsmøter

Årsmøtet 2024

Sakspapirer til årsmøtet 2024 i Region Vest
Regnskap og budsjett - vedlegg til årsmøtepapirene 2024

 

Årsmøtet 2023

Dokumentet nedenfor (23 sider) inneholder alle årsmøtepapirene.

Sakspapirer til årsmøtet 2023 – Region Vest

Innhold:

Sak 3 Forretningsorden region Vest
Sak 4 Saksliste
Sak 5 Årsberetning 2022
Sak 6 Regnskapsrapport per 311222 region Vest
Sak 6 Vedlegg – Kommentarer til regnskap 2022
Sak 7 Budsjett 2023 – region Vest
Sak 7 Vedlegg – Kommentarer til budsjett 2023
Sak 8 Utkast Handlingsplan 2023 NFF region Vest
Sak 9 Notat frå valkomiteen til årsmøtet

* * *

Tidligere årsmøter:

Årsmøtet 2022

Årsmøteprotokoll les her

Styreprotokoller

Siden er under utarbeidelse

Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Regionleder Vest

Stig Fløisand

Mobil: 958 27 928
E-post: stig.floisand@fysio.no