Velkommen til region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Vestland og Rogaland.

Styret

Regionleder:

Stig Fløisand
958 27 928
stig.floisand@fysio.no

Styremedlemmer:

Sissel Fuglestad
Cecilie Mattingsdal
Lars Kristian Fauske
Preben Andersen
Snorre Hjartnes (NUF)

Vara:

Anette Holmelid Elvik
Sebastian Crescenti

Valgkomité og landsmøtedelegater

LANDSMØTEDELEGATER REGION VEST 2020 - 2023

Gro Annette Noremark

E-post: groannette@hotmail.com 

 

Kine Tveten

E-post: kine.tveten@gmail.com 

 

Birthe Lie Haug

E-post: birtelh@gmail.com 

 

Anita Iversen

E-post: aiversen.fys@hotmail.com 

 

Sissel Fuglestad

E-post:  sissel.fuglestad@gmail.com 

 

Grete Dafne Røe

E-post: gdaphneroe@hotmail.com 

 

Åse Starheimsæter

E-post: asestar89@hotmail.com 

 

Varadelegater:

1) Geir Næss geir.naess@combitel.no 

2) Lars Kristian Fauske lkfauske@hotmail.com 

3) Gunn Laila Dahlseng gunnlaila@msn.com

 

VALGKOMITEEN 2020 - 2023

Skjerdal Gjøri (leder)   

Mobil 414 54 051           

E-post: gjoriskjerdal@gmail.com

 

Jone Strand Helgesen

Mobil 917 24 670           

E-post: jone.helgesen@haugnett.no

 

Vidar Øien

E-post: vidar.oien@gmail.com 

 

Vara til valgkomiteen:

Håvard Nesse Røneid og Anke Buschmann

Årsmøter

Årsmøtet 2023

Dokumentet nedenfor (23 sider) inneholder alle årsmøtepapirene.

Sakspapirer til årsmøtet 2023 – Region Vest

Innhold:

Sak 3 Forretningsorden region Vest
Sak 4 Saksliste
Sak 5 Årsberetning 2022
Sak 6 Regnskapsrapport per 311222 region Vest
Sak 6 Vedlegg – Kommentarer til regnskap 2022
Sak 7 Budsjett 2023 – region Vest
Sak 7 Vedlegg – Kommentarer til budsjett 2023
Sak 8 Utkast Handlingsplan 2023 NFF region Vest
Sak 9 Notat frå valkomiteen til årsmøtet

* * *

Tidligere årsmøter:

Årsmøtet 2022

Årsmøteprotokoll les her

Styreprotokoller

Siden er under utarbeidelse

Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Regionleder Vest

Stig Fløisand
958 27 928
stig.floisand@fysio.no