Fysioterapeut

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven. Loven gir vilkår for autorisasjon og krav til yrkesutøvelsen, samt beskytter yrkestittelen. Fysioterapeuter har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar.

Les mer

Bli fysioterapeut

Du kan studere fysioterapi ved flere høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, samt i utlandet. I Norge er studiet en bachelorgrad (treårig). I tillegg må du ha ett år turnus etter endt bachelorgrad. Når du er ferdig med turnusåret, får du autorisasjon som fysioterapeut. 

Les mer

 

Dette er fysioterapi

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling. Kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i fysioterapeuters yrkesutøvelse.

Les mer om dette: Hva er fysioterapi?

Kettlebell 2
Hvordan

Bli fysioterapeut

Det tar fire år å bli autorisert som fysioterapeut: først et treårig bachelorstudium i fysioterapi, så ett år lønnet obligatorisk turnustjeneste. Praksis er fra første stund en viktig del av utdanningen.

I dag flommer markedet over av forskjellige terapiformer. Velger du fysioterapi, velger du et etablert helsefag med offentlig autorisasjon og dokumentert kunnskapsgrunnlag.

Nedenfor kan du lese mer om utdanning og annen kompetanseutvikling innen fysioterapifaget.

 

Morten Hagenes hjelper pas som dytter vekter
Grunnutdanningen

For å komme inn på fysioterapeutstudiet må du ha fullført og bestått videregående utdanning. Informasjon om poengnivå finner du på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon om opptaksvilkår kan du få ved å henvende deg til det enkelte studiested.

Det tas opp rundt 350 studenter ved de norske fysioterapeututdanningene hvert år. Søknadsfrist er 15. april.

Norske utdanningsinstitusjoner

Storbyuniversitetet (OsloMet, tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) – www.oslomet.no

Høgskulen på Vestlandet (Bergen) – www.hvl.no

NTNU (Trondheim) – www.ntnu.no

UiT Norges arktiske universitet (Tromsø) – www.uit.no

Oslo Nye Høyskole – www.oslonyehoyskole.no

Det tas opp rundt 350 studenter ved de norske fysioterapeututdanningene hvert år. Søknadsfrist er 15. april.

Utdanning i utlandet

Du kan studere fysioterapi i mange land. Danmark, Nederland,Storbritannia og Australia er landene som er mest aktuelle for de fleste. Her er det mange plasser å søke på og undervisningen foregår på engelsk eller dansk. For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas på heltid ved et offisielt godkjent lærested. For  mer informasjon om studiene i andre land, se ANSAs nettside.

Oslo Nye Høyskole (tidligere Bjørknes Høyskole) har et tilbud om første år i Oslo og resten i Nederland.

Godkjenning

I Norge er kravet for å bli autorisert fysioterapeut bachelorgrad (3 år) i fysioterapi og ett år veiledet turnustjeneste.

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Spesialistordningen

Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund kan du videreutdanne deg innen ulike spesialiteter. 

Les mer