Velkommen til region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Styret

Regionleder

Hans Leo Dagsvik mobil 969 18 117, e-post: hld@fysio.no

Styremedlemmer

Sanna Kvaal
E-post: sbkvaal@hotmail.com

Johanne Aasen
E-post: johanne.aasen@unn.no

Steffen Orvik Engdal
E-post: steffenengdal@me.com

Elisabeth Lønning Giertsen (NUF-medlem)
E-post: e.giertsen@gmail.com 

Randi Berglund (varamedlem) 
E-post: randiberglund@gmail.com

Tor Ketil Hågland (varamedlem)
E-post: haagland@gmail.com

 
 

Landsmøtedelegater fra NFF Region Nord for perioden 2020 - 22 (valgt av regionens årsmøte 11.03.20):

- Audun Bjerke, avtalefysioterapeut Hammerfest kommune. E-post: audunbjerke@hotmail.com

- Bodil Anita Sørensen, kommunalt ansatt Vestvågøy kommune. E-post: bodilsor@online.no

- Elisabeth Lønning Giertsen, sykehusansatt ved UNN Harstad. E-post: e.giertsen@gmail.com

- Markus Ryeng Fosseli, ansatt Bodø kommune. E-post: markus.ryeng.fosseli@bodo.kommune.no

Varadelegater: 

1. vara: Gro Marit Hellesø, avtalefysioterapeut Bodø, Nordland. E-post: gromh@online.no

2. vara: Eirik Lind Irgens, leder ved Opptreningssenteret i Finnmark. E-post: eirikirgens@gmail.com

3. vara: Liv Johanne Nikolaisen, ansatt ved Universitetet i Tromsø. E-post: liv.j.nikolaisen@gmail.com

Valgkomité NFF Region Nord for perioden 2020 - 22 (valgt av regionens årsmøte 11.03.20):

Faste medlemmer: 

- Hanne Bæhr Henriksen (leder). E-post: hannej83@hotmail.com

- Hilde Kosmo Alstad. E-post: hilde.kosmo.alstad@tromso.kommune.no

- Martin Christensen. E-post: martin.nicolai.christensen@gmail.com

Varamedlemmer:

- Anne Synnøve Birkely. E-post: AnneSynnove.Birkely@OiF.no

- Sunniva Aarsnes. E-post: sunniva.aarsnes@hotmail.com

- Katrine Fjelddahl. E-post: katfje@hotmail.com

Årsmøter Valgkomité og landsmøtedelegater

Landsmøtedelegater fra NFF Region Nord for perioden 2020 - 22 (valgt av regionens årsmøte 11.03.20):

- Audun Bjerke, avtalefysioterapeut Hammerfest kommune. E-post: audunbjerke@hotmail.com

- Bodil Anita Sørensen, kommunalt ansatt Vestvågøy kommune. E-post: bodilsor@online.no

- Elisabeth Lønning Giertsen, sykehusansatt ved UNN Harstad. E-post: e.giertsen@gmail.com

- Markus Ryeng Fosseli, ansatt Bodø kommune. E-post: markus.ryeng.fosseli@bodo.kommune.no

Varadelegater: 

1. vara: Gro Marit Hellesø, avtalefysioterapeut Bodø, Nordland. E-post: gromh@online.no

2. vara: Eirik Lind Irgens, leder ved Opptreningssenteret i Finnmark. E-post: eirikirgens@gmail.com

3. vara: Liv Johanne Nikolaisen, ansatt ved Universitetet i Tromsø. E-post: liv.j.nikolaisen@gmail.com

Valgkomité NFF Region Nord for perioden 2020 - 22 (valgt av regionens årsmøte 11.03.20):

Faste medlemmer: 

- Hanne Bæhr Henriksen (leder). E-post: hannej83@hotmail.com

- Hilde Kosmo Alstad. E-post: hilde.kosmo.alstad@tromso.kommune.no

- Martin Christensen. E-post: martin.nicolai.christensen@gmail.com

Varamedlemmer:

- Anne Synnøve Birkely. E-post: AnneSynnove.Birkely@OiF.no

- Sunniva Aarsnes. E-post: sunniva.aarsnes@hotmail.com

- Katrine Fjelddahl. E-post: katfje@hotmail.com

Om regioner

 

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Styreprotokoller
Hans Leo Dagsvik foto bo

Regionleder Nord

Hans Leo Dagsvik
Telefon: 969 18 117
Mail
 hld@fysio.no