Velkommen til region Nord

NFF region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Årsmøter

Årsmøtet 2024

Protokoll årsmøte 2024

Sakspapirer til årsmøtet 2024 i Region Nord

 

Årsmøtet 2023

Protokoll årsmøte 2023

Årsmøtet ble gjennomført fysisk i Narvik med digital deltagelse den 09.03.23. I forbindelse med årsmøte hadde vi et faglig innlegg fra Ellen Christin Arntsen, spesialist i nevrologisk fysioterapi og førsteamanuensis ved Nord universitet. Her fikk vi hør mer om forskning på personer med MS og "Balanse, gange, fysisk aktivitet og arbeid for personer med multippel sklerose".

Årsmøtedokumentene nedenfor (23 sider) og valgkomiteens innstilling (3 sider) finner du under. 

Sakspapirer til årsmøtet 2023 – Region Nord

Valgkomiteens innstilling

Innhold:

Sak 1.1 Innkalling til Årsmøtet 2023
Sak 1.2 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 1.3 Forretningsorden NFF region Nords årsmøte 2023
Sak 1.4 Saksliste for NFF region Nords Årsmøte 2023
Sak 2.1 Årsberetning og regnskap 2022
Vedlegg 2.1a Årsberetning 2022
Vedlegg 2.1b Årsregnskap 2022
Vedlegg 2.1c Budsjett og resultat 2022-22 NFF region Nord
Sak 3.1 NFF region Nords Handlingsplan 2023
Sak 4.1 Budsjett region Nord
Sak 5.1 Årsmøte 2024
Sak 6.1 Valg

* * *

Tidligere årsmøter:

Årsmøtet 2022

Budsjett Les her

Regnskap Les her

Handlingsplan Les her

Innkalling og saksliste les her

Styret

Regionleder:

Markus Fjellheim-Fosseli
901 45 195
markus.fosseli@fysio.no

Styremedlemmer:

Åshild Engeset Mikalsen
Sanna Bostad Kvaal

Steffen Orvik Engdal (nestleder)
Johanne Nikolaisen (NUF)

Elisabeth Lønning Giertsen

Vara:

Tor Ketil Hågland
Åse Charlotte SommersethStyreprotokoller Landsmøtedelegater og Valgkomité

Landsmøtedelegater fra NFF Region Nord for perioden 2023 - 25 (valgt av regionens årsmøte 09.03.23):

Delegater:

1. Audun Bjerke. E-post: audunbjerke@hotmail.com

2. Tor Ketil Hågland. E-post: haagland@gmail.com

3. Sanna Bostad Kvaal. E-post: sbkvaal@hotmail.com

4. Thomas Hoff.  E-post: jektviking@yahoo.no

 

Varadelegater: 

1. vara: Liv Johanne Nikolaisen. E-post: liv.j.nikolaisen@gmail.com 

2. vara: Steffen Orvik Engdal. E-post: steffenengdal@gmail.com

3. vara: Gro Marit Hellesø. E-post: gromh@online.no 

 

Valgkomité NFF Region Nord for perioden 2023 - 25 (valgt av regionens årsmøte 09.03.23):

Medlemmer: 

- Hanne Bæhr Henriksen (leder). E-post: hannej83@hotmail.com

- Marthe Woll. E-post: marthe_woll@hotmail.com

- Luna Visnes. E-post: luna_sverresdatter@outlook.com

 

Varamedlemmer:

- Petter Hobberstad. E-post: phobberstad@hotmail.com

- Gro Johnsen. E-post: grojohns@gmail.com

- Maja Olaussen. E-post: maja_olaussen@hotmail.com

Om regioner

 

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Markus Fjellheim-Fosseli

 

 

 

 

Regionleder Nord

Markus Fjellheim-Fosseli

Mobil: 901 45 195
E-post: markus.fosseli@fysio.no