SKRIVEREGLER FOR NFF

Navn
Besluttende organer, råd, utvalg og seksjoner i sekretariatet skrives med stor forbokstav. Eksempler:

 • Landsmøtet (men helst: landsmøte(t) når det er tale om selve arrangementet, ikke det behandlende og besluttende organet)
 • Forbundsstyret
 • Rådet for fysioterapietikk (først stor, deretter liten bokstav i navn med to eller flere ledd)
 • Næringspolitisk råd
 • Seksjon for fag- og helsepolitikk (men: NFFs seksjon for fag- og helsepolitikk)

Interessegrupper og forum følger samme regel:

 • Nyutdannede fysioterapeuter
 • Faggruppelederforum (men: NFFs faggruppelederforum)

Navn på regioner og faggrupper skrives slik:

 • NFF region Nord | Norsk Fysioterapeutforbund region Nord | Region Nord (den siste hovedsakelig til intern bruk)
 • NFFs faggruppe for ergonomi (eller faggruppen for ergonomi)

Titler
Skrives med liten bokstav hvis de ikke står rett etter punktum. Eksempler:

 • forbundsleder
 • seniorrådgiver
 • redaktør
 • regionleder

Brev
Brev fra NFF skal enten ha to underskrifter, eller det skal være lest av en person i tillegg til den som underskriver. Den enkelte vurderer om man bør stå alene om ansvaret for innholdet i brevet. Hvis ikke, skal nærmeste overordnede også signere. Innholdet i brevet avgjør om det er politisk aller administrativ leder som underskriver. Kontakt din overordnete dersom du er i tvil.

Ordbok
Slå opp her hvis du er i tvil om enkeltord.

Mer om språkregler
På Norsk språkråds nettsider finnes korte og greie regler for blant annet bruk av komma og forkortelser.

 

OPPHAVSRETT

Alt materiale som ligger på nettsidene til NFF, er beskyttet av åndsverkloven, og kan ikke gjenbrukes med mindre tillatelse er innhentet fra opphavsmann eller rettighetshaver.

Materiale som er tydelig merket med tillatelse til bruk, kan brukes vederlagsfritt og uten forutgående tillatelse så lenge kilden oppgis.

Spørsmål kan rettes til kommunikasjonsleder i NFF.

 

SKRIFTTYPER

Til NFFs logo er Gill Sans Regular brukt. Denne skriften skal òg brukes til overskrifter og mindre tekstmengder, sammen med Gill Sans Bold.

Til brødtekst skal Adobe Caslon Pro benyttes. Denne skal ikke brukes til annet, og størrelsen bør ikke overstige 14 punkt.

Til profilartikler kan i tillegg Gill Sans Extra Bold benyttes, fortrinnsvis i stor størrelse.

 

Logo og grafisk profil

Gå inn på lenkene under illustrasjonene ovenfor ("logo 1 (jpg)", etc.) for å laste ned ønsket logovariant og filformat.

Filene i jpg-format kan brukes til enkle brevark eller til nettsider. Unngå å endre størrelsen, med mindre du har et bildebehandlingsprogram som sikrer høy kvalitet ved komprimering.

Filene i eps-format er skalerbare versjoner for profesjonell bruk.