Telefon: 952 21 005 | E-post: jl@fysio.no

SEKSJON

Kommunikasjon og helsepolitikk

Tlf: 977 99 603 - im@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - vr@fysio.no

Tlf:   22 93 30 50 - erb@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - kbs@fysio.no

SEKSJON

Fag

Tlf:  22 93 30 50 - as@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - ingunn@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - oe@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - dora@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - asn@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - nt@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - cbe@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - mj@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - sv@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - line.rogne@fysio.no

SEKSJON

Arbeidsliv

Tlf: 473 98 408 - mbj@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - sm@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - sg@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - marianne.hauger@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - bo@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - hr@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - akj@fysio.no

Tlf:  22 93 30 50 - kmt@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - thea.bygstad@fysio.no

ENHET

Økonomi og administrasjon

Tlf:  22 93 30 50 - ss@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - imran.afzal@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - lkm@fysio.no

Tlf: 22 93 30 50 - mh@fysio.no

Fysioterapeuten

Tlf: 926 24 206 - js@fysio.no

Tlf: 901 81 866 - teg@fysio.no

Tlf: 413 18 188 - ks@fysio.no

Ledige stillinger

Vi søker generalsekretær


Generalsekretæren står for den daglige driften av forbundet. Det innebærer å være bindeleddet mellom det politiske arbeidet og administrasjonen, samt lede administrasjonen.

Les mer og søk på stillingen