Velkommen til faggruppen Mensendieck

Vi ønsker å øke bevisstheten om rollen til mensendieckfysioterapeuter, og å synliggjøre rollen og mulighetene vi som fysioterapeuter har i helsetjenestene. Vi vil skape identitet og samhold for mensendieckfysioterapeuter. Vi arrangerer også kurs og holder seminarer.

 

Om faggruppen

Faggruppen har som mål å:

  • Ivareta og videreutvikle Mensendiecktradisjonen/filosofien
  • Øke bevissthet om Mensendick fysioterapeuters rolle og muligheter i en helsepolitisk kontekst
  • Skape identitet og samhold
  • Arrangere kurs og seminarer

Faggruppen for Mensendieckfysioterapi fikk sitt nåværende navn godkjent på sentralstyret i Norsk Fysioterapeutforbund 3. september 2001. 

Mensendieckutdanningen i Norge er den eneste som utdanner Mensendieckere med offentlig godkjenning som fysioterapeut.

Om medlemskapet

Serviceavgift for 2015 er kr 400. For studenter, turnuskandidater og honnør 200 kroner.

Faggruppen gir ut medlemsbladet Mensendieckbulletinen. Medlemmer av faggruppen får bladet automatisk. Bulletinen kommer ut to ganger i året.

Dersom du ikke er medlem av NFF og Faggruppen for Mensendieckfysioterapi, kan du abonnere på bladet. Pris 175 kroner. Send e-post til Nina E. Haukeli ninelis@hotmail.com eller ring 45 45 46 60 angående abonnement.

T-skjorter med Mensendiecklogo kan bestilles ved henvendelse til mensendieck@fysio.no . Porto kommer i tillegg.

For å komme i kontakt med faggruppen; send mail til mensendieck@fysio.no

Utmelding av faggruppen gjøres til NFF sentralt. Send mail til informasjon@fysio.no 

Fagbladet Mensendieckbulletinen

Faggruppen gir ut eget fagblad. Dersom du ikke er medlem av NFF og Faggruppen for Mensendieckfysioterapi, kan du abonnere på bladet. Pris 175 kroner.

Send e-post til Nina E. Haukeli ninelis@hotmail.com eller ring 45 45 46 60 angående abonnement.

Medlemmer av faggruppen får bladet tilsendt to ganger per år.

Historien om Mensendieck

Bess Mensendieck (1864-1957)

Mensendiecksystemet ble utviklet av Bess Mensendieck på slutten av 1800-tallet og grunnlagt i 1905.

Bess Mensendieck ble født i USA i 1864. Hun reiste som ung til Europa og studerte sang og billedkunst i Paris. Interessen for kroppsholdning og funksjon ble vekket, og hun utdannet seg videre til lege i Sveits. Med utgangspunkt i anatomien utformet hun sitt gymnastikksystem, "The Mensendieck system of functional exercises" - Mensendieckgymnastikken, hvor utøveren meget presist instrueres i eksakte bevegelser. Bess Mensendieck fremhevet at hurtige bevegelser kan dekke over ukorrekte bevegelser, men at den riktige fremgangsmåten kan læres. Kun når man har oppnådd fullstendig herredømme over langsomme bevegelser kan man forene nøyaktighet og hurtighet.

Etter at Mensendiecksystemet var grunnlagt brukte Bess Mensendieck mye tid på å lære opp nye lærere over hele Europa. Bess Mensendiecks tese var at bevegelser oppleves, erkjennes og bevisstgjøres gjennom trening. Gjennom gjentakelse, innsikt og et presist bevegelsesmønster blir gode bevegelser en del av de daglige bevegelser. Bess Mensendieck arbeidet med og videreutviklet sitt gymnastikksystem til sin død i 1957.

Mensendieck i Norge

Mensendieckskolen i Norge startet sin virksomhet i 1927. Fra 1974 utdannet Mensendieckskolen fysioterapeuter. Utdanningen heter i dag Bachelor i fysioterapi, studieretning mensendieck, og finnes på Høgskolen i Oslo og Akershus

Dette er Mensendieck

Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig kroppsbruk. Terapeutene kjenner dette på egen kropp gjennom hele utdannelsen.

Mensendieckfysioterapeutene jobber innenfor privat praksis, sykehus, kommunehelsetjeneste, rehabilitering, bedriftshelsetjeneste, mensendieckgymnastikk og annen forebyggende virksomhet.

Mensendieckbehandling 

Mensendieckfysioterapeuten er opptatt av å gjøre en funksjonsvurdering av hele mennesket. I behandlingen legges det stor vekt på individets iboende muligheter til å ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser ved å kjenne, gjenkjenne og erkjenne i egen kropp står sentralt i behandlingen. Læringen bidrar til forståelse for hvorfor problemer oppstår, og hva den enkelte selv kan gjøre. Dette gir en unik mulighet til å ta ansvar for egen helse.Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom terapeut og klient. Det veksles mellom øvelser, assisterte bevegelser og passiv bearbeidelse av ledd og muskler. Det settes av god tid og avspenning er en viktig del av behandlingen.

Mensendieckgymnastikk 

Mensendieckgymnastikk er en trygg medisinsk treningsform. Det legges vekt på bevisstgjøring av holdning og riktig bruk av kroppen, samt veksling mellom spenning og avspenning.

Treningen har som formål å informere, lære og motivere deltakerne til egeninnsats. Øvelsene tilpasses den enkeltes behov og toleranse for bevegelse og belastning, og det gis individuell veiledning i gruppen.

Oversikt over behandlere
Navn Adresse Klinikk Telefon web/epost
Randi F. Bræk     35 05 32 61  
Hege Fundingsrud Torget 3,1860 Trøgstad Trøgstad Fysikalske Institutt 69 82 65 49  
Inge Eian

Folkestad fysikalske 1592 Våler

Folkestad fysikalske 69 50 52 76  
Bente Brenna 2966 Slidre Vestre Slidre Fysikalske Institutt 61 34 51 33/906 50 806  
nte Falkanger  Danholmen 3,3115 Tønsberg Active Fysioterapi AS 33 32 36 70/93 00 41 15  

Hilde Nilsen Lingelem

 

Thor Dahlsgate 7B,3210 Sandefjord. Sandefjord Fysioterapi og Mensendieck 33 42 30 30  

Gro Thorbjørnsen

 

Konvallveien 26 Mensendieckgrupper på Nøtterøy  33 40 19 14/33 40 21 97  

Randi Funnemark Bræk

 

Garveriveien 11, 3850 Kviteseid.   976 89 394  epost: rbraek@online.no

Nora Flakne, Manuellterapeut

3475 Sætre Sætre Trim og Fysioterapi AS   32 79 58 00  

Gyda Eide  

Gymsalen på Åkershagan Mensendieck i Ottestad 986 12 310  

Mensendieckgruppe på Gjøvik

Kristin Lerstad    

Storgata 23, 2815 Gjøvik. Storgaten Fysioterapi 41 00 80 49 kristin_lerstad@hotmail.com

 

Dan Morten Kleppe   

Øvermarka 24, 2320 Furnes Nydal Fysioterapi og Helse 40 00 40 24  

Siv Neraker 

Oslo     siv@neraker.com. www.neraker.no
Volvat

Borgenveien 2a i Volvat Medisinske Senters lokaler, 0370 Oslo

 

Mensendieck Klinikken Fysioterapi avd. Oslo 22 36 38 00 / 90 19 98 89

mensendieck@volvat.no

Volvat Stortingsgaten 30 i Volvat Sentrums lokaler. 0161 Oslo Mensendieck Klinikken Fysioterapi avd. Oslo 22 36 38 00 / 90 19 98 89

mensendieck@volvat.no

Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS Vitaminveien 6, 0485 Oslo    22 22 08 50

www.mensendieck-fysioterapi.no

Mail: storo@mensendeick-fysioterapi.no

Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening AS Tåsen Senter, Kaj Munchs vei 41B, Postboks 22. Tåsen, 0876 Oslo Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening AS

22 02 11 80

 
Anneli Aschim Lae og Gro Charlotte Fritzsønn Kronprinsensgt. 5, 0251 Oslo. Vika Mensendieck-Fysioterapi 22 83 38 18  Vm-fysio@a4.no

Stadion Fysikalske Institutt

 

 Kjelsåsveien 160, 0491 Oslo, Stadion Fysikalske Institutt 22 02 81 82  

FysioAktiv AS

 

Bankveien 1, 1383 Asker.

 

FysioAktiv AS 47 66 76 65 40  

 

Siv Rye 

Neraker, Skyttaveien 55a, 1481 Haga Neraker Mensendieckfysioterapi 479 31 048  
Vorma Fysioterapi Vormsundvegen 401, 2160 Vormsund Vorma Fysioterapi   www.vormafysio.no

Blommenholm Mensendieck Institutt

  

Gamle Drammensvei 178, 1365 Blommenholm. Blommenholm Mensendieck Institutt 67 54 88 01 kbrot@online.no

Gold’s Gym 

 

Elvegata 52 v/Nebursvollen 2000 LILLESTRØM Gold’s Gym 64 84 54 20 lillestrom@goldsgym.no
Gry Øystese Stormoen Vestlandet   41 62 90 40  

 

Gro Øystese Stormoen 

Garvergaten 15. Danmarksplass Fysikalske Institutt 41 62 90 40  
Lise Gjerde     38 02 54 12, mobil: 984 26 691 lise-gje@online.no

 

Lise Gjerde og Ragnhild Qvalben

Markens gate 42, 4612 Kristiansand Kvadraturen Helse  38 02 54 12   lise-gje@online.no

Elisabeth Spitzøe, og  Marie Korsmo,

   

95 26 34 14 eller   91 67 22 58

 

Marie.korsmo@trondheim.kommune.no
Kari Histøl Waaktar Dalsgårdenstien 9G, 7024 Trondheim

Byåsen Fysikalske Institutt

72 55 58 50 / 907 51 470

 
Berit Kaarbø Klostergata 7030 Trondheim.

Øya Fysikalske Institutt

73 52 52 77 / 73 51 39 49

 
Bente Haugmo Nord-Norge   75 56 00 40

bente.haugmo@jensvollfysioterapi.no

 

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 975 96 279 │E-post: evatum@gmail.com

Mobil: 414 70 913│E-post: mari-fur@online.no

Mobil: 483 50 839 E-post: nora.folkestad.habhab@gmail.com

Mobil: 413 57 043 │E-post: jorgen.maehre@gmail.com

Mobil: 414 77 471│E-post: johan_br@live.com