Du er nå på Norsk Fysioterapeutforbunds publikumsside.

Leter du etter forbundssiden?

Fred Hatlebrekke

Kropper som husker

Fred Hatlebrekke

Den store tilstrømningen av mennesker som forlater krigsherjede land og dårlige levekår, gir hele det norske samfunnet nye utfordringer. De begrenser seg ikke til mat, husly og integrering. Det handler også om verdighet og kvalitet i tjenestene, slik den europeiske fagorganisasjonen ETUC nylig vedtok i en resolusjon som ble støttet av Unio. Utdanning og helse er spesielt viktige områder. Helsetjenestene må innrettes slik at vi unngår at flyktningekrisen fører til at noen grupper av pasienter rykker stadig lenger bak i køen.

Les resten av replikken.

Nyheter fra fysioterapeuten.no