Se hovedsiden Spesialistordning for generell informasjon om NFFs spesialistordning, med følgende andre undersider:

Bli spesialist MNFF
Fornyet spesialistgodkjenning
Ønsker du å bli spesialistveileder?
Spesialitetene i NFF

Fysio gjør armøvelse med kvinne

Takst for spesialkompetanse

Fysioterapeuter med spesialistgodkjenning kan etter søknad få rett til å heve takst A2k. Taksten skal gi økonomisk uttelling for den ekstra kompetansen en spesialisttittel representerer.

Helse- og omsorgsdepartementet har delegert myndigheten til å godkjenne rett til å utløse takst A2k til Norsk Fysioterapeutforbund. Søknader om slik rett omfatter også fysioterapeuter som har et spesialistløp utenom Norsk Fysioterapeutforbund. Kravene for å benytte takst A2k for ikke-medlemmer vil være tilsvarende som for medlemmer. Kravene som må være innfridd er beskrevet i spesialistordningens regelverk og på denne siden

Se også gjeldende stønadsforskrift for nærmere beskrivelse av og vilkår for å kunne benytte A2k.

Slik søker du:  
Det er to søknadsfrister per år for godkjenning av spesialitet, 1. mars og 1. september. Godkjenningen gis fra henholdsvis 1. juli og 1. januar.

Søknadsskjema for godkjenning av takstkompetanse A2k for ikke-medlemmer av NFF finner du her.

Saksbehandlingsgebyret for å behandle en søknad om rett til å utløse takst A2k er likt for alle søkere. Per 2023 er gebyret 1640 kroner.