Velkommen til region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene/regionene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken

 
Styret

Her finner du kontaktinformasjon til styret, samt oversikt over arbeidssted og tittel. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

Regionleder:

Eva Hoddø
915 97 164
eva.hoddo@fysio.no

Styremedlemmer:

Heidi Merete Pedersen
Håkon Sandvik
Martine Solberg Olsen
Sølvi Nicolaisen (NUF)
Margitte Tonning
Gitte Schwencke

Vara:

Oda Sodefjord-Tørnkvist
Maiken Triger Tønder

Årsmøter

Årsmøtet 2023

Dokumentet nedenfor (25 sider) inneholder alle årsmøtepapirene. Oppdatert 6., 7. og 8. mars 2023 med kommentarer til sak 5 og endring og tillegg i sak 7 (revidert budsjett og kommentarer til budsjett).

Sakspapirer til årsmøtet 2023 – Region Sør-Øst

Innhold:

Info til deltagere på årsmøtet 2023

Sak 1 Saksliste Årsmøte 2023
Sak 3 Forslag til forretningsorden 2023
Sak 4 Årsberetning 2022 NFF region Sør-Øst
Sak 5 Regnskap 2022 - Region Sør-Øst
Sak 6 Handlingsplan NFF region Sør-Øst 2023
Sak 7 Budsjett 2023 - Region Sør-Øst
Sak 8 Valg - Innstilling valgkomité Sør-Øst (korrigert 17. februar 2023)

* * *

Tidligere årsmøter:

Årsmøtet 2022

Budsjett

Handlingsplan

Regnskap

Innkalling og saksliste

Årsberetning 2021

Valgkomité og landsmøtedelegater

VALGKOMITEEN 2023–2025

Valgkomiteen består av følgende medlemmer valgt på årsmøtet i 2023:

Hege Marie Hansen 
Elisabeth Svanåsbakken

LANDSMØTEDELEGATER 2023–2025

Region Sør-Øst har ni delegater. Følgende ble valgt på årsmøtet i 2023, i prioritert rekkefølge:

Sissel Hovland 
Håkon Sandvik 
Lars Håvard Høgvoll 
Sølvi Nicolaisen 
Martine Solberg Olsen 
Kristin Snøan 
Elin Lervik 
Anne-Cathrine Timland 
Elisabeth Svanåsbakken 

Varadelegater: 
1. vara: Ørjan Østervold 
2. vara: Anette Hjell 
3. vara: Hilde Trandokken 
4. vara: Gitte Schwencke

Styreprotokoller Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Suppleringsvalg til regionstyret nov.–des. 2022
Fredag 2. desember vil det bli sendt ut valgskjema til medlemmene i regionen i et suppleringsvalg til regionstyret i Sør-Øst. Suppleringsvalget er en konsekvens av at enkelte kandidater ikke oppnådde tilstrekkelig antall stemmer ved det ordinære regionstyrevalget i september. Medlemmene vil bli bedt om å ta stilling til to innstilte kandidater: ett styremedlem og ett varamedlem til styret.

Frist for å fremme benkeforslag er torsdag 1. desember. Forslag til andre kandidater enn de innstilte sendes NFFs sekretariat ved Elin Bjor (erb@fysio.no). Vi minner om at eventuelle kandidater som foreslås må være forespurt og ha takket ja til å stille til valg.

Bruk stemmen din ved suppleringsvalget!

Her er presentasjoner av de innstilte kandidatene:

Regionleder Sør-Øst

Eva Hoddø
915 97 164
eva.hoddo@fysio.no