Velkommen til region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene/regionene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken

 
Styret

Her finner du kontaktinformasjon til styret, samt oversikt over arbeidssted og tittel. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

Regionstyret-Soer-OEst_utsnitt1_komprim-2020-2022_medium

Regionleder

Sissel Hovland. 

Mobil 959 80 919.

E-post: sh@fysio.no

NFF Region Sør-Øst, Regionsleder

 

Nestleder

Elin J. Fidjeland Lervik. 

Mobil 900 35 352

E-post: ellervi@hotmail.com

Spesialfysioterapeut, Sykehuset Telemark (STHF) Skien

 

Styremedlemmer: 

Morten de Lange

Mobil 926 62 078

E-post: morte-dl@online.no

Horten Helsehus, kommunefysioterapeut

 

Sølvi Nicolaisen 

Mobil 418 53 968

E-post: solvi.nicolaisen@hotmail.com

NUF, Hol kommune, vikariat driftstilskudd

 

Silje Solbakken Syversen

Mobil 911 13 884

E-post: silje.syversen@gmail.com

Fysioterapeut/HMS rådgiver, Aktimed Helse Elverum

 

Heidi M. Pedersen

Mobil 951 50 036

E-post: heidi_merete20@hotmail.com

Spesialfysioterapeut, Unicare Steffensrud

 

Håkon Sandvik

Mobil 924 81 607

E-post: hakonsandvik@outlook.com

Agder Fysikalske Senter, Kristiansand, Manuellterapeut/Fysioterapeut

 

Varamedlemmer:

Anette Hjell

Mobil 924 17 811

E-post: anette-hjell@hotmail.com

Sør-Odal kommune, Spesialfysioterapeut/Virksomhetsleder

 

Hedda Cecilie Vold Andresen 

Mobil 907 30 287 

E-post: hedda.v.andresen@gmail.com

Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

 

 

Årsmøter Valgkomité og landsmøtedelegater

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen 2020-2022 består av følgende medlemmer valgt på årsmøtet 2020. 

 

Hildegunn Adde

Mobil 976 62 409

E-post: hildegunn_omland@yahoo.com

Verv: Medlem

 

Anne Cecilie Nesland Myhre

Mobil 476 17 256

E-post: annecec84@hotmail.com

Verv: Medlem

 

Marianne Helene Solberg

E-post: marianne.helen.solberg@gmail.com

 

Kathrine Lyngstad Smorsgård 

Mobil 413 65 655

E-post: kathrine.lyngstad.smorsgard@porsgrunn.kommune.no

Verv: Varamedlem

 

LANDSMØTEDELEGATER 2020-2022

Region Sør-Øst har 9 delegater. 

 

Delegasjonsleder:

Mona Lønning Kjos

Mobil 997 32 181

E-post: monakjos@gmail.com

Arbeid: Spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Torggata psykomotorisk fysioterapi, Hamar

 

Delegater:

Hilde Trandokken

Mobil 928 17 858

E-post: hilde.trandokken@tonsberg.kommune.no

Arbeid:

Rådgiver/Lærings- og mestringskoordinator, Mestring og forebyggende tjenester, Tønsberg kommune

 

Morten de Lange 

Mobil 926 62 078

E-post: morte-dl@online.no

Arbeid: Kommunefysioterapeut, Horten kommune

 

Anne-Cathrine Timland

Mobil 909 18 252

E-post: acatch@online.no 

Arbeid: Spesialist i barnefysioterapi, Barbu Fysikalske Institutt og Sørlandet Sykehus, ABUP, Arendal

 

Heidi Tjugum 

Mobil 469 66 399

E-post: heiditjugum@yahoo.no 

Arbeid: Spesialist Allmenn Fysioterapi - Aktiv Fysioterapi Elverum, Universitetslektor - NTNU, Gjøvik

 

Gitte Schwencke

Mobil 922 95 305

E-post: schwencke1975@gmail.com

Arbeid: Kommunefysioterapeut, Drammen

 

Håkon Sandvik

Mobil 924 81 607

E-post: hakonsandvik@outlook.com

Arbeid: Spesialist i Manuell terapi, Agder fysikalske, Kristiansand

 

Elin Lervik

Mobil 900 35 352

E-post: ellervi@hotmail.com

Arbeid: Spesialfysioterapeut Sykehuset, Telemark/Skien

 

Ørjan Østvold

Mobil 908 61 338

E-post: oo@vfklinikk.no

Arbeid: Avtalefysioterapeut, Vågsbygd fysikalske institutt, Kristiansand

 

Varadelegater: 

Lisette Engh

Mobil 924 15 339

E-post: lisettee@online.no

Arbeid: Spesialist i manuellterapi Enghs fysikalske institutt, Hamar

 

Kristin Snøan 

Mobil 950 77 511

E-post: kristinsnoan@hotmail.com

Arbeid: Fysioterapeut for barn, Sykehuset Telemark

 

Camilla Moland

Mobil 907 44 974

E-post: c_moland@hotmail.com

Arbeid: Fysioterapeut og enhetsleder Fysioterapienheten Arendal, Sørlandet Sykehus HF.

 

Styreprotokoller Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Suppleringsvalg til regionstyret nov.–des. 2022
Fredag 2. desember vil det bli sendt ut valgskjema til medlemmene i regionen i et suppleringsvalg til regionstyret i Sør-Øst. Suppleringsvalget er en konsekvens av at enkelte kandidater ikke oppnådde tilstrekkelig antall stemmer ved det ordinære regionstyrevalget i september. Medlemmene vil bli bedt om å ta stilling til to innstilte kandidater: ett styremedlem og ett varamedlem til styret.

Frist for å fremme benkeforslag er torsdag 1. desember. Forslag til andre kandidater enn de innstilte sendes NFFs sekretariat ved Elin Bjor (erb@fysio.no). Vi minner om at eventuelle kandidater som foreslås må være forespurt og ha takket ja til å stille til valg.

Bruk stemmen din ved suppleringsvalget!

Her er presentasjoner av de innstilte kandidatene:

Sissel Hovland

Regionleder Sør-Øst

Sissel Hovland
Mobil 959 80 919
E-post: sh@fysio.no