Velkommen til region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken

 
Styret

Her finner du kontaktinformasjon til regionleder og oversikt over styret. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

REGIONSTYRET 2023-2025: 

Navn 

 

 

Martine Solberg Olsen 

solmartine@hotmail.com

tlf. 918 57 351

Nestleder,
fungerende regionleder

Tønsberg 

Eva Hoddø

Regionleder 

Larvik 

Håkon Sandvik 

Delegat-ansvarlig 

Kristiansand 

Heidi M. Pedersen 

Sekretær 

Raufoss 

Maiken Triger Tønder

Teknisk ansvarlig 

Kristiansand

Sølvi Nicholaisen 

 NUF-representant

Geilo 

Gitte Schwencke 

 Styremedlem

Drammen 

Margitte Tonning 

Vara 

Skien 

Oda Sodefjed Tørnkvist 

Vara 

Vennesla 

 

Årsmøter

Årsmøtet 2024

Sakspapirer til årsmøtet 2024 - Region Sør-Øst (pdf, 30 sider)

Regionen arrangerer årsmøte 12. mars kl. 1800. Årsmøtet gjennomføres digitalt.

Dersom du ønsker en sak behandlet på årsmøtet, er fristen for innsendelse 14. februar. 

Sakene sendes til martine.solberg@fysio.no.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å drøfte en sak med styret i regionen på forhånd.

Vi gleder oss til å se dere!

* * *


Tidligere årsmøter:

Årsmøtet 2023

Protokoll fra årsmøtet 2023

Dokumentet nedenfor (25 sider) inneholder alle årsmøtepapirene. Oppdatert 6., 7. og 8. mars 2023 med kommentarer til sak 5 og endring og tillegg i sak 7 (revidert budsjett og kommentarer til budsjett).

Sakspapirer til årsmøtet 2023 – Region Sør-Øst

Innhold:

Info til deltagere på årsmøtet 2023

Sak 1 Saksliste Årsmøte 2023
Sak 3 Forslag til forretningsorden 2023
Sak 4 Årsberetning 2022 NFF region Sør-Øst
Sak 5 Regnskap 2022 - Region Sør-Øst
Sak 6 Handlingsplan NFF region Sør-Øst 2023
Sak 7 Budsjett 2023 - Region Sør-Øst
Sak 8 Valg - Innstilling valgkomité Sør-Øst (korrigert 17. februar 2023)

* * *

Årsmøtet 2022

Budsjett

Handlingsplan

Regnskap

Innkalling og saksliste

Årsberetning 2021

Valgkomité og landsmøtedelegater

VALGKOMITEEN 2023–2025

Valgkomiteen består av følgende medlemmer valgt på årsmøtet i 2023:

Elisabeth Svanåsbakken

LANDSMØTEDELEGATER 2023–2025:

Se navn og kontaktinformasjon for delegater og varadelegater

Styreprotokoller Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Suppleringsvalg til regionstyret nov.–des. 2022
Fredag 2. desember vil det bli sendt ut valgskjema til medlemmene i regionen i et suppleringsvalg til regionstyret i Sør-Øst. Suppleringsvalget er en konsekvens av at enkelte kandidater ikke oppnådde tilstrekkelig antall stemmer ved det ordinære regionstyrevalget i september. Medlemmene vil bli bedt om å ta stilling til to innstilte kandidater: ett styremedlem og ett varamedlem til styret.

Frist for å fremme benkeforslag er torsdag 1. desember. Forslag til andre kandidater enn de innstilte sendes NFFs sekretariat ved Elin Bjor (erb@fysio.no). Vi minner om at eventuelle kandidater som foreslås må være forespurt og ha takket ja til å stille til valg.

Bruk stemmen din ved suppleringsvalget!

Her er presentasjoner av de innstilte kandidatene:

Fung. regionleder Sør-Øst

Martine Solberg Olsen

Mobil: 918 57 351
E-post: martine.olsen@fysio.no