Velkommen til region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene Agder, Vestfold, Telemark, Innlandet og Buskerud

 
Styret

Her finner du kontaktinformasjon til regionleder og oversikt over styret. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

REGIONSTYRET 2023-2025: 

 

Navn 

 

Martine Solberg Olsen

fungerende regionleder

martine.olsen@fysio.no

tlf. 918 57 351

 

Tønsberg

Oda Sodefjed Tørnkvist

nestleder

Vennesla

Håkon Sandvik

delegat-ansvarlig

 

Kristiansand

Heidi M. Pedersen

sekretær 

 

Raufoss

Maiken Triger Tønder

teknisk ansvarlig


 Kristiansand

Sølvi Nicholaisen

NUF-representant

 Geilo

Gitte Schwencke

styremedlem

 Drammen 

Margitte Tonning

vara


 Skien

 

Årsmøter

Årsmøtet 2024

Protokoll fra årsmøtet 2024

Sakspapirer til årsmøtet 2024 - Region Sør-Øst (pdf, 30 sider). Dokumentet inneholder ny versjon per 11. mars 2024 av sak 8/24 - Innkomne saker fra medlemmer.

Regionen arrangerer årsmøte 12. mars kl. 1800. Årsmøtet gjennomføres digitalt.

Dersom du ønsker en sak behandlet på årsmøtet, er fristen for innsendelse 14. februar. 

Sakene sendes til martine.olsen@fysio.no.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å drøfte en sak med styret i regionen på forhånd.

Vi gleder oss til å se dere!

* * *


Tidligere årsmøter:

Årsmøtet 2023

Protokoll fra årsmøtet 2023

Dokumentet nedenfor (25 sider) inneholder alle årsmøtepapirene. Oppdatert 6., 7. og 8. mars 2023 med kommentarer til sak 5 og endring og tillegg i sak 7 (revidert budsjett og kommentarer til budsjett).

Sakspapirer til årsmøtet 2023 – Region Sør-Øst

Innhold:

Info til deltagere på årsmøtet 2023

Sak 1 Saksliste Årsmøte 2023
Sak 3 Forslag til forretningsorden 2023
Sak 4 Årsberetning 2022 NFF region Sør-Øst
Sak 5 Regnskap 2022 - Region Sør-Øst
Sak 6 Handlingsplan NFF region Sør-Øst 2023
Sak 7 Budsjett 2023 - Region Sør-Øst
Sak 8 Valg - Innstilling valgkomité Sør-Øst (korrigert 17. februar 2023)

* * *

Årsmøtet 2022

Budsjett

Handlingsplan

Regnskap

Innkalling og saksliste

Årsberetning 2021

Utlysing for valg av ny regionleder

Valgkomiteen i region Sør-Øst har startet sitt arbeid med valg av ny regionleder for regionen for resten av landsmøteperioden 2023–2025.

For å få gode kandidater er vi avhengig av at interesserte medlemmer søker, eller at medlemmene foreslår aktuelle kandidater. Viktig å merke seg at som kandidat til verv betraktes bare den som har sagt seg villig, jf. NFFs lover § 18.

Valget av regionleder gjennomføres 15. august 2024.

I dokumentene nedenfor finner du nærmere informasjon fra valgkomiteen.

Brev til medlemmer om  å fremme kandidater til valg for perioden 2023–2025 (ny, april 2024, gjelder valg av regionleder)
Utlysningsbeskrivelse regionleder 2024
Rollebeskrivelse regionleder

Valgkomité og landsmøtedelegater

VALGKOMITEEN I REGION SØR-ØST 2023–2025

Kontakt: valgkomitesorost@fysio.no

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Elisabeth Svanåsbakken, leder

Nikolay M. Avenstroup

Ufuk Sahin

LANDSMØTEDELEGATER REGION SØR-ØST 2023–2025

Se navn og kontaktinformasjon for delegater og varadelegater

Styreprotokoller Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

Fung. regionleder Sør-Øst

Martine Solberg Olsen

Mobil: 918 57 351
E-post: martine.olsen@fysio.no