Velkommen til region Osloområdet

NFF region Osloområdet er til for alle medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund i Oslo, Akershus og Østfold.

Styret

_DX_6689

Regionleder:

Jens F. Aas
414 25 150
jens.fredrik.aas@fysio.no

Styremedlemmer:

Camilla Sahlin Pettersen, sahlincamilla@gmail.com 
Ragnhild Bech, ragnhildbech@outlook.com 
Emilie Hellwege, emhell@ous-hf.no 
Philomena Fiona Barteck (NUF),  philomeb@outlook.com 
Kristin Bakkeli, kristinbakkeli@gmail.com 
Line H. Hagen, hagen.line@outlook.com 

Vara: 

Anette Londal, londal.anette@gmail.com 

Regionstyret 2023-25 1

Fra venstre: Philomena Barteck, Kristin Bakkeli, Camilla Sahlin Pettersen, Emilie Hellwege, Ragnhild Bech, Line Hagen og Jens F. Aas

Årsmøte 2023 Valgkomite og landsmøtedelegater

Valgkomitè

Karianne Bruun Haugen, e-post: haugenkarianne@hotmail.com

Maria Andreassen, e-post: maria.andreassen@nav.no

Bettina Nævestad, e-post: bettina.naevestad@gmail.com

Vara: 

Vetle Osenbroch Kallevik: e-post: vetle.kallevik@gmail.com

 

Landsmøtedelegasjon 2023-2025: 

Lene Ziener, e-post: lene.barnefysio@gmail.com 

May Iren Staune Holter, e-post: may.iren.holter@gmail.com 

Marit Fjøren, e-post: mf_86@hotmail.com 

Lene Hubak Fleischer, e-post: post@koherent.no 

Camilla Sahlin Pettersen, e-post: sahlincamilla@gmail.com 

Margret U. Akselsdottir, e-post: maggaaks@online.no 

Kjersti Bakke Opsahl, e-post: kjerba@ous-hf.no 

Marianne Tomter, e-post: mariannetomter@yahoo.no 

Kristin Bakkeli, e-post: kristinbakkeli@gmail.com 

Hannah Kristine Lorentzen, e-post: hannah.lorentzen@gmail.com 

Kjersti Kristiansen, e-post: humleskogen@gmail.com 

Emilie Hellwege, e-post: emhell@ous-hf.no 

1. vara: Karine Veim Baraa, e-post: kariandr@hotmail.com 

2. vara: Magnus Helland, e-post: magnus.helland@hotmail.com 

3. vara: Kari Marte Bjerke, e-post: kmarteb@gmail.com 

4. vara: Atle Aunaas, e-post: atleaunaas@gmail.com 
 
5. vara: Morten Eriksen-Hagenes, e-post: morten@oppsalklinikken.no 
 
 
 
 
Styreprotokoller Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

 

_DX_6689

Regionleder Osloområdet

Jens F. Aas
414 25 150
jens.fredrik.aas@fysio.no