Velkommen til region Osloområdet

NFF region Osloområdet er til for alle medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund i Oslo, Akershus og Østfold.

Styret

_DX_6689

Regionleder:

Jens F. Aas
414 25 150
jens.fredrik.aas@fysio.no

Styremedlemmer:

Camilla Sahlin Pettersen, sahlincamilla@gmail.com 
Ragnhild Bech, ragnhildbech@outlook.com 
Emilie Hellwege, emhell@ous-hf.no 
Philomena Fiona Barteck (NUF),  philomeb@outlook.com 
Kristin Bakkeli, kristinbakkeli@gmail.com 
Line H. Hagen, hagen.line@outlook.com 

Vara: 

Anette Londal, londal.anette@gmail.com 

Regionstyret 2023-25 1

Fra venstre: Philomena Barteck, Kristin Bakkeli, Camilla Sahlin Pettersen, Emilie Hellwege, Ragnhild Bech, Line Hagen og Jens F. Aas

Årsmøte 2024 Årsmøte 2023 Valgkomite og landsmøtedelegater

Valgkomité

Karianne Bruun Haugen, e-post: haugenkarianne@hotmail.com

Bettina Nævestad, e-post: bettina.naevestad@gmail.com

Vetle Osenbroch Kallevik: e-post: vetle.kallevik@gmail.com

 

Landsmøtedelegasjon 2023-2025: 

Camilla Sahlin Pettersen (delegasjonsleder), e-post: sahlincamilla@gmail.com 

Lene Ziener, e-post: lene.barnefysio@gmail.com 

May Iren Staune Holter, e-post: may.iren.holter@gmail.com 

Marit Fjøren, e-post: mf_86@hotmail.com 

Lene Hubak Fleischer, e-post: post@koherent.no 

Margret U. Akselsdottir, e-post: maggaaks@online.no 

Kjersti Bakke Opsahl, e-post: kjerba@ous-hf.no 

Marianne Tomter, e-post: mariannetomter@yahoo.no 

Kristin Bakkeli, e-post: kristinbakkeli@gmail.com 

Hannah Kristine Lorentzen, e-post: hannah.lorentzen@gmail.com 

Kjersti Kristiansen, e-post: kjerstisk@gmail.com 

Emilie Hellwege, e-post: emhell@ous-hf.no 

1. vara: Karine Veim Baraa, e-post: kariandr@hotmail.com 

2. vara: Magnus Helland, e-post: magnus.helland@hotmail.com 

3. vara: Kari Marte Bjerke, e-post: kmarteb@gmail.com 

4. vara: Atle Aunaas, e-post: atleaunaas@gmail.com 
 
5. vara: Morten Eriksen-Hagenes, e-post: morten@oppsalklinikken.no 
 
 
 
 
Styreprotokoller Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

 

Jens F. Aas

Regionleder Osloområdet

Jens F. Aas

Mobil: 414 25 150
E-post: jens.fredrik.aas@fysio.no