Velkommen til region Osloområdet

Region Osloområdet jobber for avtalefysioterapeuter, helprivate fysioterapeuter og ansatte fysioterapeuter. Regionen består av medlemmer fra fylkene Oslo og Akershus, samt fra Østfold-delen av Viken.

Styret

Regionleder

Karianne Bruun Haugen. Mobil 952 21 532 E-post: kbh@fysio.no

Arbeidende regionledere

Ragnhild Bech (ansvar for ansatte medlemmer) Mobil 901 83 306. E-postragnhildbech@fysio.no

Patrick Jensen (ansvar for medlemmer som er selvstendig næringsdrivende) Mobil: 902 02 210, E-post: patrick.jensen@fysio.no

Styremedlemmer: 

Pernille Botolfsen. Ansatt v/ Oslo Met, fysioterapiutdanningen. Mobil: 909 59 158 E-post: perlle@oslomet.no

Marit Fjøren: Ryenklnikken i Oslo, u/driftsavtale. Mobil: 466 61 082. E-post: mf_86@hotmail.com

Patrick Jensen. Røa Centrum Fysioterapi i Oslo m/driftsavtale. Mobil: 902 02 210, E-post: patrick@fysiooslo.no

Kristin Bakkeli. NUF-medlem, Ansatt i Lørenskog kommune. Mobil: 454 82 062, E-post: kristinbakkeli@gmail.com

Ragnhild Bech. Ansatt Oslo kommune, bydel Ullern. Mobil: 901 83 306. E-post: ragnhildbech@hotmail.com

Aleksander Hestevold. Ansatt Oslo kommune, bydel Grünerløkka. Mobil: 984 00 997. E-post: aleksanderhestevold@hotmail.com

Vara: 

Trine Rokne Vågen. Oslo, m/driftsavtale. Tlf: 926 08 727. E-post: trinerv@gmail.com

 

Valgkomitè: 

Maria Andreassen, e-post: maria.andreassen@nav.no

Atle Aunaas, e-post: atleaunaas@gmail.com

Eirik Mølmshaug, e-post: eirik.molmshaug@nes.kommune.no

Bettina Nævestad, e-post: bettina.naevestad@gmail.com

Vara: 

Vetle Osenbroch Kallevik: e-post: vetle.kallevik@gmail.com

 

Landsmøtedelegasjon 2020-2022: 

Tonje Forsmo. Ansatt på Akershus universitetssykehus, Mobil: 918 79 165, E-post: tonje_forsmo@hotmail.com

Jens Fredrik Aas. Fagleder for fysioterapitjenesten i Halden kommune. Mobil: 414 25 150, E-post: jensf_aas@hotmail.com

Morten Hagenes. Oslo kommune m/driftsavtale, Mobil: 464 30 792, E-post: morten@oppsalklinikken.no

Marit Fjøren. Oslo, u/driftsavtale. Mobil: 466 61 082. E-post: mf_86@hotmail.com

Marianne Tomter. Nordre Follo kommune m/driftsavtale, Mobil: 414 19 650, E-post: mariannetomter@yahoo.no

May Iren Staune Holter. Ansatt Nes kommune i Akershus, Mobil: 971 23 898, E-post: may.iren.holter@gmail.com

Karine Veim Baara. Indre Østfold kommune m/driftsavtale. Mobil:938 64 644, E-post: kariandr@hotmail.com

Lene C. Ziener. Ambulerende m/driftsavtale i Bærum kommune, Mobil: 957 71 488, E-post: lene.barnefysio@gmail.com

Patrick Jensen. Oslo m/driftsavtale. Mobil: 902 02 210, E-post: patrick@fysiooslo.no

Lene Hubak Fleischer. Nordre Follo m/driftsavtale. Mobil: 928 62 115, E-post: LeneHF@yahoo.com

Camilla Sahlin Pettersen. Asker kommune, m/driftstilskudd. Mobil: 928 27 606. E-post: sahlincamilla@gmail.com

1.vara: Eelco Hüttner. Sarpsborg kommune m/driftsavtale. Mobil: 954 56 518, E-post: eelco@spartaklinikken.no

2. vara: Elisabeth Harstad. Sarpsborg kommune, ansatt. Mobil: 412 67 188, E-post: elisabeth.harstad@sarpsborg.com

3. vara: Margret Unnur Akselsdottir. Oslo kommune, ansatt. Mobil: 992 24 976, E-post: maggaaks@online.no

Årsmøtet 2022 Valgkomite og landsmøtedelegater

Valgkomitè

Maria Andreassen, e-post: maria.andreassen@nav.no

Atle Aunaas, e-post: atleaunaas@gmail.com

Eirik Mølmshaug, e-post: eirik.molmshaug@nes.kommune.no

Bettina Nævestad, e-post: bettina.naevestad@gmail.com

Vara: 

Vetle Osenbroch Kallevik: e-post: vetle.kallevik@gmail.com

Landsmøtedelegasjon 2020-2022: 

Tonje Forsmo. Ansatt på Akershus universitetssykehus, Mobil: 918 79 165, E-post: tonje_forsmo@hotmail.com

Jens Fredrik Aas. Fagleder for fysioterapitjenesten i Halden kommune. Mobil: 414 25 150, E-post: jensf_aas@hotmail.com

Morten Hagenes. Oslo kommune m/driftsavtale, Mobil: 464 30 792, E-post: morten@oppsalklinikken.no

Marit Fjøren. Oslo, u/driftsavtale. Mobil: 466 61 082. E-post: mf_86@hotmail.com

Marianne Tomter. Nordre Follo kommune m/driftsavtale, Mobil: 414 19 650, E-post: mariannetomter@yahoo.no

May Iren Staune Holter. Ansatt Nes kommune i Akershus, Mobil: 971 23 898, E-post: may.iren.holter@gmail.com

Karine Veim Baara. Indre Østfold kommune m/driftsavtale. Mobil:938 64 644, E-post: kariandr@hotmail.com

Lene C. Ziener. Ambulerende m/driftsavtale i Bærum kommune, Mobil: 957 71 488, E-post: lene.barnefysio@gmail.com

Patrick Jensen. Oslo m/driftsavtale. Mobil: 902 02 210, E-post: patrick@fysiooslo.no

Lene Hubak Fleischer. Nordre Follo m/driftsavtale. Mobil: 928 62 115, E-post: LeneHF@yahoo.com

Camilla Sahlin Pettersen. Asker kommune, m/driftstilskudd. Mobil: 928 27 606. E-post: sahlincamilla@gmail.com

1.vara: Eelco Hüttner. Sarpsborg kommune m/driftsavtale. Mobil: 954 56 518, E-post: eelco@spartaklinikken.no

2. vara: Elisabeth Harstad. Sarpsborg kommune, ansatt. Mobil: 412 67 188, E-post: elisabeth.harstad@sarpsborg.com

3. vara: Margret Unnur Akselsdottir. Oslo kommune, ansatt. Mobil: 992 24 976, E-post: maggaaks@online.no

 
Styreprotokoller

Siden er under utarbeidelse

Om regioner

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt fem regioner med én regionleder i hver region.

De jobber med å støtte tillitsvalgte, kontaktpersoner, ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

De jobber også for å styrke fysioterapeuters rolle i den offentlige helsetjenesten.

I tillegg jobber de med kurs og seminarer.

Regionlederne velges på regionenes respektive årsmøter. De leder hvert sitt styret og jobber for NFFs medlemmer på fulltid.

 

Ekstraordinært årsmøte 2022
Karianne Bruun Haugen

Regionleder Osloområdet

Karianne Bruun Haugen 
Epost: kbh@fysio.no
Telefon: 952 21 532