Velkommen til faggruppen for nålebehandling i fysioterapi

Vi er en arena for løpende klinisk kvalitetsutvikling, yrkesutvikling og utvikling av klinisk virksomhet. Vi utvikler legitimitet for fagfeltet og jobber for en sterk vitenskapelig orientering og tilnærming til fagfeltet. Vi har som formål å innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk kunnskap om sensorisk stimulering med nåler, inkludert kunnskap om håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.

 

NFFs faggruppe for nålebehandling

Faggruppen holder på å lage en ny og oppdatert kursrekke. Vi kommer tilbake med nytt innhold her i løpet av høsten.

Årsmøte 2024

Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for nålebehandling i fysioterapi holder sitt årsmøte tirsdag 5. mars 2024 kl. 19.30.

Årsmøtet holdes på Teams. Det er kun for medlemmer av faggruppen, og er gratis. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på, via en lenke som blir sendt ut per e-post.

Årsmøtet behandler blant annet faggruppens innkomne saker, kontingent og valg til verv.

Innmelding av årsmøtesaker: Faggruppens medlemmer har rett til å få behandlet en sak på årsmøtet. Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til styret, og det bes om at saker som meldes inn, er nøye formulert og grundig redegjort for.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er torsdag 8. februar. Saker sendes til faggruppens styre: nalebehandling@fysio.no.

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 470 32 421 ⎢ E-post: kasserer@gooi.no

Mobil: 917 06 538 ⎢ E-post: oyvind@tromsofysioterapi.no