Velkommen til faggruppen for nålebehandling i fysioterapi

Vi er en arena for løpende klinisk kvalitetsutvikling, yrkesutvikling og utvikling av klinisk virksomhet. Vi utvikler legitimitet for fagfeltet og jobber for en sterk vitenskapelig orientering og tilnærming til fagfeltet. Vi har som formål å innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk kunnskap om sensorisk stimulering med nåler, inkludert kunnskap om håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.

 

NFFs faggruppe for nålebehandling

Faggruppen holder på å lage en ny og oppdatert kursrekke. Vi kommer tilbake med nytt innhold her i løpet av høsten.

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 470 32 421 ⎢ E-post: kasserer@gooi.no

Mobil: 917 06 538 ⎢ E-post: oyvind@tromsofysioterapi.no