Slik blir du medlem i en faggruppe

Du må være medlem i Norsk Fysioterapeutforbund for å bli medlem i en av våre 13 faggrupper.

Start med å logge deg inn på Min side. Følg deretter bruksanvisningen for å melde deg inn i den eller de faggruppene du ønsker å være med i.

PS: Ved innmelding i en faggruppe skjer betaling av medlemskap med kort. Ønsker du ikke å betale med kort, ber vi om at du oppretter en sak under Mine Saker, og opplyser om hvilken faggruppe du vil melde deg inn i.

Lykke til og velkommen!

Kreftfysioterapeut

Derfor bør du bli medlem i en av våre faggrupper

 

Påvirk utviklingen av faget

Som medlem i en eller flere faggrupper, kan du ta aktivt del i å utvikle faget fysioterapi. 

Få en politisk stemme

Faggruppeleder og medlemmer i styret jobber sammen med sekretariatet om politiske innspill og høringer.

Utvikle kurstilbudet

Faggruppene jobber sammen med representanter fra sekretariatet for å utvikle kurstilbudet til Norsk Fysioterapeutforbund.

Dette mener leder for faggruppelederforum

Kenneth Martinsen

Kenneth Martinsen

Leder faggruppelederforum og leder for faggruppen idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin

Det å være med i en av faggruppene våre, gjør at vi som forbund bidrar til at faget fysioterapi i hele sin bredde ivaretas. Det gjelder både i forhold til politikere og andre som bestemmer vår rolle og posisjon i offentlig helsetjeneste og i forhold til pasientene.

Du får også en stemme internt i organisasjonen, og kan bidra til å bestemme hvilke kurs og annen fagutvikling vi skal ha.

Selv har jeg vært medlem siden tidenes morgen, og gleder meg til alle møter både i den faggruppen jeg er medlem av og i faggruppelederforum. Vi - i Norsk Fysioterapeutforbund - har et kjempeansvar for å ivareta faget vårt. Det er et ansvar vi alle bør ta!

 

Benkebehandling bein3

Våre 13 faggrupper

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt 13 ulike faggrupper. 

Faggruppen for arbeids- og folkehelse
Faggruppen for kvinnehelse
Fagrruppen for eldre
Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi
Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin
Faggruppen for manuellterapi
Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi
Faggruppen for onkologi og lymfologi
Faggruppen for nevrologi, ortopedi og revmatologi
Faggruppen for nålebehandling
Faggruppen for ridefysioterapi
Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi
Faggruppen for mensendieck

Meld deg inn i dag!

Bli en del av én eller flere faggrupper og bidra til at faget fysioterapi styrker sin posisjon i offentlig helsetjeneste og gjennom det bidrar til nyttig og god behandling for den enkelte pasient.

Barn på matte med Kristin B 2