Vilkår

Kursarrangører som ønsker sine kurs forhåndsgodkjent av NFF, må sende inn en søknad til spesialist@fysio.no

Hva skal søknaden inneholde?
  • Søknadsskjema for forhåndsgodkjenning av kurs
  • Beskrivelse av kurset
  • Timeplan for kurset
Hvert enkelt arrangement må tilfredsstille følgende kriterier

Hvert enkelt arrangement må tilfredsstille følgende kriterier:

1. Kurset må være av minimum 6 timers varighet.

2. Kurset skal arrangeres av offentlige utdanningsinstitusjoner, i regi av den offentlige helsetjenesten, eller av NFFs egne organisasjonsledd.
  • Med "offentlig utdanningsinstitusjon" menes:
  • utdanningsinstitusjoner som er fullfinansiert fra staten, for eksempel universiteter og høyskoler
  • ingen private eiere 
3. Det faglige innholdet skal være rettet mot fysioterapi og det som er relevant for fysioterapiutøvelse.
Innholdet må ikke inkludere fagområder som kan oppfattes å inngå i alternativ behandling. 
Søknadsfrist

NFFs seksjon for fag- og helsepolitikk tar imot og behandler søknader fortløpende

Last ned søknadsskjema