Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Om oss


Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer autoriserte fysioterapeuter, turnuskandidater og studenter.  

Norsk Fysioterapeutforbund er et partipolitisk uavhengig forbund.

NFF skal:

  • styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt.
  • utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov.
  • fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning.
  • ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer.
  • ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer.

Landsmøtet avholdes årlig og er NFFs høyeste myndighet. Forbundsstyret forvalter forbundets interesser mellom landsmøtene og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder Fred Hatlebrekke.   

NFFs sekretariat ledes av generalsekretær, og består av forbundsleder, generalsekretær og øvrige 32 ansatte fordelt på redaksjonen i tidsskriftet Fysioterapeuten og fire seksjoner: Organisasjon og kommunikasjon, Personal og økonomi, Fag og Forhandling. Tidsskriftet Fysioterapeuten følger Redaktørplakaten.

NFFs medlemmer er fra 1. juli 2014 automatisk medlem i en av forbundets fem regioner: Midt, Nord, Osloområdet,  Sør-Øst og Vest. I tillegg kan medlemmene melde seg inn i en eller flere av NFFs 13 faggrupper, i Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF) og i Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG).

Unio
NFF ble opptatt som medlem i hovedorganisasjonen UHO (senere Unio) i desember 2001. Unio hadde per 17. desember 2018 13 medlemsforbund med til sammen om lag 360 000 medlemmer. Unio er et viktig redskap for medlemsorganisasjonene i arbeidet med lønns- og arbeidsforhold og som aktør i samfunnspolitisk engasjement og påvirkning.

Internasjonalt samarbeid

WCPT
NFF er medlem av World Confederation for Physical Therapy (WCPT), som er en sammenslutning av 106 nasjonale fysioterapeutorganisasjoner med til sammen mer enn 350 000 medlemmer (januar 2015). NFF var med å danne WCPT i 1951.

WCPT samarbeider med flere av FNs underorganisasjoner og andre internasjonale organisasjoner om bl.a. forebyggende helsearbeid og rehabilitering. WCPT har flere undergrupper og interessegrupper som stimulerer til samarbeid innen ulike fagområder. WCPT er delt inn i fem regioner, og NFF deltar aktivt i European Region of WCPT.

Nordisk samarbeid
Ledelsen i de nordiske fysioterapeutforbundene møtes hvert år for å drøfte aktuelle fagpolitiske, faglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser