Finn en fysioterapeut

Leter du etter en fysioterapeut i nærheten av der du bor eller jobber? Eller trenger du en spesialist? Kanskje husker du navnet på en fysioterapeut, men vet ikke hvor vedkommende jobber nå? Da kan du søke her.                                                                                                                                                                            

Hvor jobber fysioterapeuter?

De fleste fysioterapeuter er enten ansatt i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, på rehabiliteringssentre, i bedriftshelsetjenesten, eller de er selvstendig næringsdrivende i kommunene.

Det kommunale fysioterapitilbudet består som regel av både ansatte fysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Den enkelte kommune skal ha oversikt over kommunens fysioterapitilbud på sin hjemmeside. Ofte vil ansatte fysioterapeuter ha ansvar for forebyggende tilbud til barn og eldre og frisklivstilbud til utsatte grupper, samt behandling av mennesker med funksjonshemming og særlig komplekse problemstillinger.

  • Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan avtale time direkte hos fysioterapeuter som er ansatt i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten. 

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter gir behandling til mennesker i alle aldre. De har enten driftsavtale med kommunen (avtalefysioterapeuter), eller de arbeider uten slik avtale. Behandles du av en avtalefysioterapeut, betaler du bare en forholdsvis lav egenandel, og du får automatisk frikort fra Helfo dersom egenandelene overstiger et visst beløp i løpet av et år (2460 kroner i 2021). Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale bestemmer sine honorarer selv, og de vil derfor variere. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å kunne gå til behandling hos en fysioterapeut.