Finn en fysioterapeut

Leter du etter en fysioterapeut i nærheten av der du bor eller jobber? Eller trenger du en spesialist? Kanskje husker du navnet på en fysioterapeut, men vet ikke hvor vedkommende jobber nå? Da kan du søke her.                                                                                                                                                                            

Hvor jobber fysioterapeuter?

De fleste fysioterapeuter er enten ansatt i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, på rehabiliteringssentre, i bedriftshelsetjenesten, eller de er selvstendig næringsdrivende i kommunene.

Det kommunale fysioterapitilbudet består som regel av både ansatte fysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Ofte vil ansatte fysioterapeuter ha ansvar for forebyggende tilbud til barn og eldre og frisklivstilbud til utsatte grupper, samt behandling av mennesker med funksjonshemming og særlig komplekse problemstillinger.

  • Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan avtale time direkte hos fysioterapeuter som er ansatt i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten.  

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter gir behandling til mennesker i alle aldre. Den enkelte kommune skal ha oversikt over kommunens fysioterapitilbud på sin hjemmeside. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter er enten avtalefysioterapeuter, med kommunal driftsavtale, eller de arbeider uten slik avtale. Hos avtalefysioterapeuter betaler du en forholdsvis lav egenandel for behandling, og du får automatisk frikort dersom dine egenandeler til fysioterapi overstiger et bestemt beløp i løpet av året (kr 2025 i 2018). Hos selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale er ventetiden som regel kortere, men behandlingen koster som regel mer for deg som pasient, og egenandeler og frikort gjelder ikke.