Ridefysioterapi


Hva er ridefysioterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning.

Ridefysioterapi er for mange en kombinasjon av behandling og fritidsaktivitet, noe som gjør denne terapiformen unik. De opplever at de går på ridning, mens terapeuten bruker aktiviteten for å trene opp rytteren etter hver enkelts behov. Hestene som brukes er ofte spesialtrente til å være «terapeut», og for mange ryttere er kontakten og samarbeidet med hesten viktig.

Ridefysioterapi foregår ofte i grupper, og til tross for at rytterne har veldig ulike funksjonsnivå og har ulike mål med terapien, oppleves en gruppeidentitet i å gjøre det samme, å ri. For mange er dette det eneste gruppetilbudet de har. Ridefysioterapi er gøy og noe rytterne ser fram til. For noen blir dette inngangsporten til ridning som fritidsaktivitet eller som idrett.

Ridefysioterapi utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode, både innen somatisk og psykiatrisk behandling.

Hvem har behov for ridefysioterapi?
Det kan være personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridefysioterapi kan også passe for psykisk syke og synshemmede. Dersom hest motiverer personen til å trene for å bedre funksjonsnivå, er ridefysioterapi bra.

For personer med nedsatt evne til å forstå instruksjon og/eller utføre gjentatte øvelser er ridefysioterapi en utmerket behandlingsform, da det gir intensitet over tid. Ridefysioterapi kan være et supplement til annen fysioterapi.

Eksempler på personer som har nytte av ridefysioterapi, er personer med cerebral parese, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, blinde, hørselshemmede, personer med forsinket motorikk, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke.

Hvor finner du fysioterapeuter med kompetanse i ridefysioterapi?
Enkelte rideskoler/private staller leier ut tilselvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, eller fysioterapeutene har egen stall.
Enkelte rideskoler har kommunalt ansatte fysioterapeuter.
På noen opptrenings- og rehabiliteringssentre.
På helsesportssentrene.

Bruk søkefunksjonen "Finn en fysioterapeut" i skråmenyen øverst på siden. Der kan du finne fysioterapeut som tilbyr ridefysioterapi i nærheten av der du bor.

Hvordan får jeg ridefysioterapi som behandling?
Fastlege, annen lege, manuellterapeut eller kiropraktor henviser til ridefysioterapi. Henvisning må være datert av legen før behandlingen begynner. Ridefysioterapi utløser et bidrag fra Helfo hvis den utøves av en godkjent fysioterapeut på et godkjent ridesenter. Dette bidraget dekker deler av kostnadene. Noe må pasienten dekke selv. Bidraget gis for 30 behandlinger per kalenderår. Dersom det er behov, har man rett til drosje til behandlingen.

Se under "Relaterte dokumenter" om endring per 1. januar 2018 i reglene som gjelder andre typer fysioterapibehandling enn ridefysioterapi.

Hvem kan utøve ridefysioterapi?
Ridefysioterapi kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt NFFs etterutdanningskurs i ridefysioterapi, og fysioterapeuter som har fått særskilt godkjenning av NFF.