Mensendieckfysioterapi


Når har du behov for mensendieckfysioterapi/gymnastikk?

  • Ved spørsmål om kropp og trening
  • Ved forebygging og behandling av smerter eller plager i muskel- og skjelettapparatet.
  • Ved behov for veiledet trening, bedre holdning og avspenning
  • Ved behov for økt kroppsbevissthet og forbedret balanse i daglige aktiviteter og idrett
  • Ved behov for styrketrening og bedre blodsirkulasjon

Mensendieckfysioterapeuten lærer deg hvordan gode bevegelser blir en del av din hverdag.

Hvor finner du mensendieckfysioterapeuter?
Mensendieckfysioterapeutene arbeider i privat praksis, sykehus og kommunehelsetjenesten. Du vil også finne oss i bedriftshelsetjenesten, annen forbyggende virksomhet og innen idrett og trening.
Mensendieckfysioterapeutene arbeider ofte tverrfaglig og samarbeider blant annet med andre fysioterapeuter, leger, helsesøstre, og ergoterapeuter. Link til behandlere via våre hjemmesider: Mensendieck i ditt nærmiljø

Mensendieckfysioterapi
Mensendiecksystemet ble utviklet av dr. Bess Mensendieck (1864–1957) på begynnelsen av 1900-tallet, og videreutviklet i Norge fra 1927. Mensendieck er en form for fysioterapi utført av fysioterapeuter utdannet ved Mensendieckutdanningen, avdelingen for helsefag, Høgskolen i Oslo. Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig bruk av kroppen, og for å trene hensiktsmessige bevegelser til bruk i dagliglivet.

Mensendieckgymnastikk
Trening med det formål å informere, lære og motivere deg til egeninnsats. Øvelsene tilpasses dine behov og toleranse for bevegelse og belastning. Det legges vekt på bevisst viljestyrt muskelarbeid, og veksling mellom spenning og avspenning. Det gis individuell veiledning i gruppen.

Hva gjør mensendieckfysioterapeuten?
Mensendieckfysioterapeuten er opptatt av å gjøre en helhetlig funksjonsvurdering. I behandlingen legges det stor vekt på individets muligheter til å ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser gjennom å kjenne, gjenkjenne og erkjenne, står sentralt i behandlingen. Læringen bidrar til å forstå hvorfor problemer oppstår, og hvordan du selv kan ta ansvar for egen helse. Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom deg og fysioterapeuten, og veksler mellom øvelser og assisterte bevegelser for å trene ledd og muskler, og manuelle teknikker. Avspenning er en viktig del av behandlingen. Mensendieckgymnastikk bidrar til å bedre kroppsbevisstheten og gir deg et godt grunnlag for å ivareta kroppen i daglige funksjoner og i all annen trening. Du lærer å ta hensyn til kroppen din og forebygge utmattelse, smerter og feilfunksjoner i muskel- og skjelettsystemet. Treningsformen passer for alle. Mensendieckgymnastikk i gruppe kan også være en god oppfølging når individuell behandling er avsluttet.

Du trenger ikke henvisning
Med unntak av ridefysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få dekt utgifter til fysioterapibehandling. Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.