Fysioterapi ved kreft og lymfødem


Fysioterapi ved kreft
Fysioterapeuten kan sette i verk tiltak i alle faser av kreftsykdom: Ved diagnose, under og etter kreftbehandling og ved langtkommen kreftsykdom.
Behandlingen som kreftpasienter gjennomgår, kan være langvarig og tøff, både psykisk og fysisk. Mange opplever svekket muskelkraft, nedsatt kondisjon, tretthet, smerter,
anspenthet, pusteproblemer eller lymfødem. Fysioterapi kan forebygge, rehabilitere eller lindre slike plager. Studier viser at bevegelse og trening har positiv effekt på
livskvaliteten til mennesker som får eller har gjennomgått kreftbehandling. For personer med langtkommen kreftsykdom har tilrettelagt trening vist seg å være ett av flere tiltak som bedrer hverdagen.

Fysioterapi ved lymfødem
Etter kreftbehandling hvor lymfeknuter og lymfeårer er fjernet eller skadet, kan det oppstå hevelse i en kroppsdel, eksempelvis i arm, ben eller ansikt. Lymfødem kan også
skyldes medfødte defekter i lymfeårene. Ved utvikling av lymfødem er det viktig å sette i gang tiltak så raskt som mulig.De første symptomene på lymfødem kan være ubehag,
prikking, tyngdefølelse, smerte, stivhet eller hevelse i den kroppsdelen som er rammet. Fysioterapeuter med spesialkompetanse utfører lymfødembehandling og kan hjelpe deg med opplæring i hva du kan gjøre selv. Kontakt Norsk Lymfødemforening for oppdatert liste over fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling.

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med 

- informasjon og veiledning om fysiske konsekvenser av kreftsykdom og kreftbehandling 
- valg av riktig intensitet, form og dosering på trening
- smertelindring
- avspenning ved anspent muskulatur eller ved pusteproblemer
- tilbud om gruppetrening i sal eller basseng
- forebygging og behandling av lymfødem (ved spesialutdannede fysioterapeuter)
- informasjon om valg av riktige og gode hjelpemidler.

Målene med fysioterapi er blant annet å:
- redusere tretthet (fatigue) og generelt ubehag
- bedre livskvalitet
- opprettholde best mulig funksjon/gjenvinne tapt funksjon
- stimulere til egeninnsats og mestring i hverdagen
- lindre ved langtkommen kreft

Hvor finner du fysioterapeuter med kompetanse innenfor kreft- og lymfødembehandling?
Sykehus, lindrende enheter på sykehjem, privat fysioterapipraksis, rehabiliteringssentre, kommunehelsetjeneste og hospice.

I tillegg har du:

Montebello-Senteret, som er et landsdekkende kurssenter ved Lillehammer for kreftrammede og deres pårørende, der målet er å gi hjelp gjennom en kritisk fase i livet.
Vardesenteret ved Oslo Universitetssykehus. Omsorgstilbud til kreftrammede og deres pårørende, med målsetning om å fremme livskvalitet, velvære og mestring.

Du trenger ikke henvisning
Med unntak av ridefysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få dekt utgifter til fysioterapibehandling. Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.

Spesialist i onkologisk fysioterapi MNFF
Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister i onkologisk fysioterapi. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.