Fysioterapi for nevrologi, ortopedi og revmatologi


Fysioterapi ved nevrologiske tilstander  

Nevrologi er læren om nervesystemet. Nervesystemet deles inn i det sentrale og perifere nervesystemet. Det sentrale nervesystemet omfatter hjerne og ryggmarg. Det perifere nervesystemet er nervesystemet ut til resten av kroppen. Nevrologiske utfall har som regel en logisk forklaring ut fra skade eller sykdom i nervesystemet. Dette kan være lammelser, endret følesans, koordinasjonsproblem. Eksempler på nevrologiske tilstander:

 •  Hjerneslag
 •  Multippel sklerose (MS)
 •  Hodeskade
 •  Ryggmargsskade
 •  Parkinsons sykdom
 •  Cerebral parese

Fysioterapeuten undersøker, behandler og rehabiliterer personer med nevrologiske tilstander. Målet med behandlingen kan være å gjenvinne eller opprettholde personens funksjonsnivå, og tiltakene bestemmes ut fra dette. Aktuelle tiltak kan være forflytning, deltagelse i dagligdagse aktiviteter, motorisk kontroll, balanse og koordinasjon.

Fysioterapi ved ortopediske skader, sykdommer og operasjoner

Ortopedi er læren om muskelskjelettsystemet. Ortopedi omfatter behandling av skader og sykdommer i bein, muskler og sener. Slike skader og sykdommer kan føre til smerte, leddhevelse, nedsatt bevegelighet og nedsatt muskelstyrke. Personer med ortopediske skader og sykdommer kan oppleve at dagliglivets aktiviteter blir påvirket. Noen vil trenge
operasjon, og både før og etter operasjon kan det være aktuelt med fysioterapibehandling. Noen av de vanligste ortopediske diagnosene:

 •  Slitasje i ledd (for eksempel hofteleddartrose, kneleddartrose)
 •  Skulderproblemer
 •  Ryggproblemer
 •  Bruddskader (opptrening etterpå)
 •  Leddbåndskader (opptrening etterpå)

Fysioterapeuter har inngående kunnskap om opptrening og veiledning av personer med ortopediske sykdommer, skader og operasjoner. De kan kartlegge problemer som virker inn på funksjon, sette opp mål sammen med pasienten, og hjelpe til å bedre bevegelighet, styrke og funksjon.

Fysioterapi ved revmatologiske tilstander

Revmatologi betyr læren om de revmatiske sykdommene. Revmatisme kjennetegnes av smerter i ledd, muskler og sener, og kan forårsake endringer i daglig bevegelse og funksjon. Dette er betennelsesaktige sykdommer, for eksempel:

 • Leddgikt (revmatoid artritt),
 • Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt
 • Bindevevssykdommer
 • Betennelsesaktige muskelsykdommer

Fysioterapeutens oppgaver omfatter både en vurdering av funksjon, instruksjon og veiledning i tilpasset trening, samt råd for tilrettelegging av hjemme- og arbeidssituasjon.
Det tas i bruk forskjellige behandlingsmetoder og prinsipper for å oppnå den enkeltes mål. Fysioterapi kan bidra til opptrening av bevegelsesfunksjon, styrke og stabilitet, og å bedre evnen til å utføre daglige aktiviteter.

Hvor finner du fysioterapeuter med kompetanse innen nevrologi, ortopedi og revmatologi?

 •  I kommunehelsetjenesten – ansatte fysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter
 •  I rehabiliteringsinstitusjoner
 •  På sykehus og poliklinikker

Du trenger ikke henvisning
Med unntak av ridefysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få dekt utgifter til fysioterapibehandling. Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.

Fastlegen din, andre kommunale tjenester, sykehus eller pårørende kan kontakte tjenesten på vegne av deg. Det er viktig at den som kontakter tjenesten på vegne av deg har fullmakt til dette.

Spesialist MNFF innen nevrologi, ortopedi og revmatologi
Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister innen nevrologi, ortopedi og revmatologi. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn
for spesialistgodkjenningen.