Fysioterapi for kvinner

Fysioterapeuter tilbyr kvinner helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak i ulike livsfaser, for eksempel ved: bekkenrelaterte smerter under svangerskap og etter fødsel, inkontinens, underlivssmerter uten kjent patologi, gynekologiske inngrep og osteoporose.

Fysioterapeuten undersøker grundig og gir individuell behandling med ulike metoder og teknikker. Fysioterapibehandlingen består av kunnskapsformidling, innføring i hensiktsmessig kroppsbruk og trening. Tidlig undersøkelse, veiledning og behandling reduserer plager og hindrer forverring. Under graviditet er behandling aktuelt straks plagene starter. Etter fødsel er det viktig med fysioterapi dersom plagene ikke har gitt seg etter noen uker. Fysioterapeuten veileder i gode måter å bevege seg på inn og ut av bil, opp og ned fra stol, sofa, seng og trapp. Vi hjelper deg også med gode hvile- og sovestillinger og gode arbeidsstillinger. Andre viktige områder er hjelpemidler hjemme og på arbeidsplassen, gode fødestillinger og god trening.


Bekkenleddsmerter og inkontinens
Fysioterapi for kvinner går blant annet ut på å hjelpe deg som har bekkenleddsmerter og inkontinens. 

Bekkenleddsmerter er en normal fysiologisk tilstand hos alle gravide. Ved graviditet skilles det ut hormoner som fører til at leddbånd i bekkenet blir løsere. Denne prosessen er nødvendig for at bekkenet skal kunne utvide seg under fødselen. Som en følge av dette har halvparten av alle gravide plager i rygg eller bekken i løpet av svangerskapet. Noen får så sterke smerter at de ikke fungerer i dagliglivet. Disse vil ha nytte av fysioterapi. Forskningen viser at fysioterapi fører til reduserte smerter og mindre sykefravær. Noen få konsultasjoner hos fysioterapeut kan være nok til å forebygge langvarige plager. Hos de aller fleste blir bekkenleddsmertene borte etter fødsel.

Inkontinens eller urinlekkasje er et stort helseproblem, særlig blant kvinner. De som plages klarer ofte ikke å holde på urinen og lekker litt når de løper, hopper, løfter, hoster, nyser eller ler.

Stressinkontinens, som er mest vanlig blant kvinner, behandles med styrketrening av bekkenbunnsmusklene. En annen type er hastverksinkontinens, som kan ramme både kvinner og menn. Disse pasientene har sterk trang til vannlating og klarer ikke å holde seg, slik at hele blæren kan tømme seg før de når frem til toalettet. Fysioterapeuter er eksperter på styrketrening av musklene i bekkenbunnen. Dette er den mest effektive behandlingsmetode for stressinkontinens utenom operasjon. Forskning viser at opptil syv av ti kvinner får redusert eller blir kvitt sine lekkasjeproblemer når de har trent opp bekkenbunnmusklene.

Hvor finner du fysioterapeuter med kompetanse innen kvinnehelse?

  • Private institutter
  • Kommunehelsetjenesten
  • Sykehus ved føde- og barselavdelinger, samt gynekologiske avdelinger
  • Sykehus ved revmatologiske avdelinger og rehabiliteringsavdelinger
  • Poliklinikker

Du trenger ikke henvisning
Med unntak av ridefysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få dekt utgifter til fysioterapibehandling. Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.

Spesialist i kvinnehelse MNFF
Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister i kvinnehelse. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.