Pasientbrosjyrer

Her finner du det vesentligste innholdet i pasientbrosjyrer utgitt av NFFs faggrupper. Brosjyrer som er revidert etter 1. januar 2018, er dessuten tilgjengelige i PDF i sin helhet.


Side 1 av 2
Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilre ...

Fysioterapi for eldre

Fysioterapi for eldre

Eldre menneskers helseproblemer er ofte sammensatte. Fysioterapeuter har god kunnskap om aldringsprosessen og eldres helse. Vi er gode på å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og skader hos eldre. Vi kan gi deg veiledning om fys ...


Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapeuter tilbyr kvinner helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak i ulike livsfaser, for eksempel ved: bekkenrelaterte smerter under svangerskap og etter fødsel, inkontinens, underlivssmerter uten kjent patologi, gynekologiske inngrep ...

Manuellterapi

Manuellterapi

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser. Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettap ...
Fysioterapi på arbeidsplassen

Fysioterapi på arbeidsplassen

Hva er fysioterapi innenfor ergonomi og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)?Fysioterapeutens rolle innenfor ergonomi og HMS er mangfoldig. Ergonomi på arbeidsplassen handler om samspillet mellom mennesket og fysiske, organisatoriske og psykososi ...Side 1 av 2