Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Firstående - krum og svai rygg


Stå på alle fire. Krum ryggen og se ned. Hold 4-5 sek. Svai ryggen og se opp. Hold 4-5 sek. Hvil tilsvarende.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser