Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Framoverrulle på ball


Stå på knærne og støtt underarmene på ballen. Lag "flat mage", rull framover samtidig som du sørger for å holde nøytralstilingen og unngå å overstrekke i ryggen. Vend tilbake til utgangsstillingen før belastningen overstiger den styrken du har.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser