Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Utfall fram


Hvis du har smerter i symfysen (skambenet), så dropp øvelsen.

Stå med samlede ben og sett armene i siden. Løft det ene benet, og fall framover. Når benet treffer gulvet bremser du bevegelsen til kroppen er i dyp posisjon. Spark ifra og returner til startstillingen.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser