Finn fysioterapeut

Leter du etter en fysioterapeut i nærheten av der du bor eller jobber? Eller trenger du en spesialist? Kanskje husker du navnet på en fysioterapeut, men vet ikke hvor vedkommende jobber nå? Da kan du søke her.      


Hvor jobber fysioterapeuter?

De fleste fysioterapeuter er enten ansatt i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, på rehabiliteringssentre, i bedriftshelsetjenesten, eller de er selvstendig næringsdrivende i kommunene.

Det kommunale fysioterapitilbudet består som regel av både ansatte fysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Ofte vil ansatte fysioterapeuter ha ansvar for forebyggende tilbud til barn og eldre og frisklivstilbud til utsatte grupper, samt behandling av mennesker med funksjonshemming og særlig komplekse problemstillinger.

  • Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan avtale time direkte hos fysioterapeuter som er ansatt i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten.  

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter gir behandling til mennesker i alle aldre. Den enkelte kommune skal ha oversikt over kommunens fysioterapitilbud på sin hjemmeside. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter har enten avtale med kommunen, eller de arbeider uten slik avtale. Hos avtalefysioterapeuter må du ha henvisning fra lege, egenandelen til behandling er forholdsvis lav, og du kan få egenandelskort fra NAV. Hos selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale er det ikke nødvendig med henvisning fra lege og ventetiden er som regel kortere, men behandlingen koster som regel noe mer for deg som pasient.