Egenandeler

Hvilke egenandeler må du betale for fysioterapibehandling? Her finner du gjeldende takster og annen informasjon om betaling for fysioterapitjenester.


Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell.

Velger du å behandles av en selvstendig næringsdrivende fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen, gjelder ikke takstene og annen informasjon under "Relaterte lenker" i denne artikkelen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, og de vil derfor variere.

(sist oppdatert 1. juli 2022)

Når kan jeg få frikort ut året?

Du har rett på frikort for fysioterapi og andre helsetjenester når du har nådd egenandelstaket, som er 2921 kroner i 2022.

1. januar 2021 ble egenandelstakene 1 og 2 slått sammen til én frikortordning. De tjenestene som før utløste godkjente egenandeler, vil fortsatt utløse egenandeler som gir opptjening til frikort for helsetjenester.