Egenandeler

Hvilke egenandeler må du betale for fysioterapibehandling? Her finner du gjeldende takster og annen informasjon om betaling for fysioterapitjenester.


Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell.

Velger du å behandles av en selvstendig næringsdrivende fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen, gjelder ikke takstene og annen informasjon under "Relaterte lenker" i denne artikkelen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, og de vil derfor variere.

(sist oppdatert 30. juni 2021)

Når kan jeg få frikort ut året?

1. januar 2021 ble egenandelstakene 1 og 2 slått sammen til én frikortordning, med en felles frikortgrense på 2460 kroner i 2021. De tjenestene som før utløste godkjente egenandeler, vil fortsatt utløse egenandeler som gir opptjening til frikort for helsetjenester.