Ungdoms erfaringer med psykomotorisk fysioterapi i grupper