Kunnskapspakken om fysioterapi til COVID-19 pasienter ved OUS versjon 2.0