Krav til å bli godkjent idrettsfysioterapeut FIFA etter avsluttet Mastergrad i Idrettsfysioterapi pr november 2018