Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Forskrift om nasjonal kjernejournal

NFF har i brev av 8. april 2013 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sin høringsuttalelse til forslaget om forskrift om nasjonal kjernejournal. 

Side 8 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser