Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Høring - Leve hele livet

Stortingsmelding Meld St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre, er nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen.Norsk Fysioterapeutforbund deltar på høring 1. oktober og har i den forbindelse kommet med merknader til melding ...

Side 5 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser