Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Meld. St. 14 (2014-2015) - Kommunereformen

Sammen med Norges handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Ergoterapeutforbund har Norsk Fysioterapeutforbund sendt inn innspill til Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om kommunereformen.

Side 4 av 6

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser