Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Høring på rapport om bedriftshelsetjeneste

NFF leverte 24. oktober 2018 sitt høringssvar i forbindelse med rapporten «Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver».

Høring - Leve hele livet

Stortingsmelding Meld St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre, er nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen.Norsk Fysioterapeutforbund deltar på høring 1. oktober og har i den forbindelse kommet med merknader til melding ...

Side 4 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser