Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har gitt skriftlig innspill til Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, og deltar også i muntlig høring i Stortinget onsdag 22. januar 2020 kl. 1305-1308.

Høring på rapport om bedriftshelsetjeneste

NFF leverte 24. oktober 2018 sitt høringssvar i forbindelse med rapporten «Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver».

Side 4 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser