Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Innspill til folkehelsemeldingen

NFF har i brev av 15. oktober 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sine innspill til Regjeringens folkehelsemelding, som skal legges fram for Stortinget våren 2015. 

Side 3 av 4

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser