Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Forvirrende og dyrt med to egenandelstak

NFF ga i sitt høringssvar av 19. mai 2020 støtte til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Dette vil sikre at de som har behov for flere helsetjenester nå slipper å betale dobbel egenandel.

Lære hele livet – stortingsmelding

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) leverte 5. mai 2020 sitt innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité vedrørende Meld. St. 14 (2019–2020) "Kompetansereformen – Lære hele livet".

Innspill til Demensplan 2025

Norsk Fysioterapeutforbund leverte i brev av 13. februar 2020 sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Demensplan 2025.

Side 3 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser