Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

NFF gir i brev av 1. oktober 2013 til Helsedirektoratet sin høringsuttalelse til Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.


NFFs uttalelse omfatter vurderinger av og innspill til veilederens tre overordnede budskap, og kommentarer til ulike kapitler.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser