Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

NFF sendte i brev av 22. mars 2021 sitt høringsinnspill til Barne- og familiedepartementet om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.


NFFs høringsinnspill er vedlagt som relatert dokument. Se også relatert lenke.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser