Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) leverte i brev av 11. oktober 2021 til Arbeids- og sosialdepartementet sitt høringsinnspill til forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.


NFFs høringsinnspill er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser