Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Strategidokument 2014–2016 – Rådet for psykisk helse

I brev av 15. august 2013 til Rådet for psykisk helse uttaler Norsk Fysioterapeutforbund seg om rådets strategiske plan for perioden 2014–2016. 


NFF støtter forslaget, og kommenterer det på bakgrunn av at fysioterapeuter leverer tjenester innenfor feltet psykisk helse fra mange kompetanseområder, blant annet barn, eldre og arbeidsmiljø.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser