Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Stortingsmelding om fullføringsreformen

Norsk Fysioterapeutforbund har i brev av 19. april 2021 til Stortingets utdannings- og forskningskomité gitt sine merknader til "Meld. St. 21 (2020-2021) – Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden."


Merknadene er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser