Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Sluttrapport om utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

I brev av 19. august 2013 gir NFF sitt høringsinnspill til Unio knyttet til sluttrapporten fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus. 


Innspillet inneholder blant annet NFFs vurderinger av oppgavefordeling, hvilke polikliniske tiltak som bør utføres av fysioterapeuter, og fysioterapidekningen på Nordfjord sjukehus.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser