Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

Norsk Fysioterapeutforbund sendte i brev av 17. januar 2021 sitt høringssvar til Stortingets helse- og omsorgskomité vedrørende representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet – dok. 8:43 S (2020–2021).


Høringssvaret er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser