Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Representantforslag 222 L om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder

Norsk Fysioterapeutforbund har i brev av 28. april 2021 til Stortingets helse- og omsorgskomité levert sine merknader til nevnte representantforslag om å gi offentlig autorisasjon til nye helsefaggrupper.


Merknadene er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser